1 TESALONICENSES
San Pablopa K'art'a Naapɨara P'ãda Tesalónica P'uurudepema Ijãapataarãmaa
San Pablo, Jesucristopa jɨrɨt'eradapa na k'art'a p'ãji. K'ĩsiapata iru Corinto p'uurude baji na k'art'a p'ãk'ãri. Tesalónica p'uurudepema ijãapataarãmaa p'ãji. Tesalónica p'uuru waibɨara baji Macedonia eujãde. Pablopa naapɨara Jesucristo ũraa jarateeji ma p'uurude. Mamĩda mama taarã ba-e paji, iru k'ĩra unuamaa iru p'anapataarãpa peet'aadait'ee jɨrɨdap'edaa perã. Ma t'ẽepai Timoteopa ma Tesalonicadepema ijãapataarãde pedee pia jara chek'ãri, Pablo o-ĩa beeji.
Naapɨara jara bɨ ichi o-ĩa bɨ k'awa bairã ãra pia nipapata Ak'õre ode. Jara bɨ ichia ɨt'aa t'ɨ̃pata ãra pari mãik'aapa ne-inaa ichia k'irãpa bɨ ãra t'ãide nipak'ãri (caps. 1.1–2.16). Jara bɨ ichi wã k'inia bɨ ãra ak'ɨde mãik'aapa Timoteopa ichimaa nepɨrɨ cheda, ãra t'ãideepa chek'ãri (caps. 2.17–3.13). Ũraa bɨ audupɨara ijãapataadamerã mãik'aapa oopataadamerã Cristopa oopi bɨk'a. Ichiaba jara bɨ sãga pait'ee Cristo waya chek'ãri mãik'aapa ijãa jai-idaadap'edaarã chok'ai p'irabaidak'ãri (caps. 4.1–5.11). T'ẽepai jara bɨ ũraa awara-awaraa mãik'aapa iidi bɨ ɨt'aa t'ɨ̃pataadamerã iru pari (cap. 5.12-28).
1
Salude pëida
Mɨ, Pablo Silvano ome mãik'aapa Timoteopa paara na k'art'a p'ã pëiruta parã Cristode ijãapataarãmaa, Tesalónica p'uurude p'anɨ. Taipa k'awa p'anɨ parã Tachi Ak'õredeerã mãik'aapa Tachi Waibɨa Jesucristodeerã, wãara ijãapata perã. Mapa ɨt'aa iidi p'anɨ ãrapa parã pia ak'ɨ p'anadamerã. Mãgá k'ãiwee p'anapataadait'ee.
Tesalónica p'uurudepema ijãapataarãpa ne-inaa pia oopata
Tai ɨt'aa t'ɨ̃dak'ãri Tachi Ak'õremaa, ichita gracias jarapata parã jõmaarã pari. Mãgá irumaa gracias jara p'anɨde, k'irãpa p'anɨ parãpa ne-inaa pia oopata Ak'õrepa oopi bɨk'a, Cristode wãara ijãapata perã. Parã audú mimiapata awaraarã k'aripadait'ee, Cristo k'aurepa ãra k'inia iru p'anapata perã. Mãga oo p'anɨde choopata, ijãapata perã Tachi Waibɨa Jesucristo unudait'ee, ichideerã ata chek'ãri. Ɨ̃pemaarã Cristo k'aurepa, taipa k'awa p'anɨ Tachi Ak'õrepa parã k'inia iru bapari. Mapa ichia parã jɨrɨt'eraji ichideerã papiit'ee. Taipa parãmaa jaratee nipadak'ãri Tachi Ak'õrepa pedee pia jara pëida Cristode, pedeepapai wa tai k'ĩradoopapai jarateeda-e paji. Ma k'ãyaara Tachi Ak'õre Jaurepata taimaa mãgá jarateepiji. Ichia tachi t'ãride k'awapiji taipa wãarata jarateepata. Parãpa k'awa p'anɨ tai nipapatap'edaa parã t'ãide, Cristode ijãadamerã.
Taipa jarateedap'edaa ijãadak'ãriipa parã p'ana k'inia p'aneejida tai p'anapatak'a mãik'aapa Tachi Waibɨa Jesús baparik'a. Ma k'aurepa awaraarãpa parã miapijida mĩda, Tachi Ak'õre Jaurepa parã t'ãri o-ĩapiji. Ma awara, parã mãgá p'anapata perã, ijãapataarã Macedonia eujãdepema mãik'aapa Acaya eujãdepema auk'a p'ana k'inia p'anɨ parãk'a. Ãchia awaraarãmaa ichiaba jara p'anɨ parã p'anapata, Tachi Ak'õrede ijãadak'ãriipa. Mãgá taipa maarepida jarada-eeta, awaraa eujãdepemaarãpa k'awa p'anɨ Cristopa oomaa bɨ parã t'ãide. Mãɨrãpa nepɨrɨpata parãpa tai pia auteebaidap'edaa, jaratee nipadak'ãri parã t'ãide. Ichiaba nepɨrɨpata parã ne-inaa juapa oodade ijãa amaadap'edaa, ijãa p'aneedait'ee Tachi Ak'õre chok'ai bɨde, taipa jarateeda ũridap'eda. Mãgá Ak'õre wãarade ijãadak'ãriipa, oo k'inia p'aneepachida irua oopi bɨk'a. 10 Ma awara parã mãgá ijãadak'ãriipa, nɨ p'anɨ unudait'ee Tachi Ak'õre Warra, ichi chek'ãri ɨt'ariipa ichideerã atade. Tachi Ak'õrepa ichi Warra Jesús chok'ai p'irabaipiji eperãarã o k'achiadeepa k'aripa atamerã. Mapa Ak'õre ewari waibɨa ewate pak'ãri, Tachi Ak'õre waa k'ĩrau-e pait'ee tachi ome, tachia p'ek'au k'achia oopata k'aurepa.