1 TIMOTEO
San Pablopa K'art'a Naapɨara P'ãda Timoteomaa
San Pablo, Jesucristopa jɨrɨt'eradapa na k'art'a p'ãji Timoteomaa pëiit'ee. Aɨ naaweda Timoteo jaratee nipapachi Pablo ome judio-eerã t'ãide. Mamĩda Pablopa iru atabëiji Éfeso p'uurude, ijãapataarã k'aripamerã ichi pari. Na k'art'ade Pablopa Timoteo ũraa bɨ ma mimia pipɨara oo k'awaamerã. Timoteo Listra p'uurudepema paji. Chi ak'õre judio-e paji; Grecia eujãdepema paji. Jõdee chi nawe Judea eujãdepema paji. Pablo Listrade jaratee nipak'ãri, Timoteo k'ũtrãa weda Cristode ijãa beeji. Mamãik'aapa Timoteo nipapachi Pablo ome. K'aripapari pia paji.
Salude jarap'eda, naapɨara Pablopa ũraa bɨ Timoteo t'ĩunaamerã seewa jarateepataarã ome, aupedeedak'ãri judiorãpa ijãapata k'ap'ɨa (cap. 1.1-11). Jara bɨ Tachi Ak'õrepa iru chupɨria k'awaada Cristode ijãai naaweda (cap. 1.12-17). Ũraa bɨ Timoteo jĩp'a Cristode ijãapariimerã (cap. 1.18-20). Jara bɨ k'ãata oodaipia bɨ ijãapataarã chip'edaidak'ãri ɨt'aa t'ɨ̃dait'ee (cap. 2); sãga ijãapataarã ak'ɨpataarã p'anapataadaipia bɨ (cap. 3) mãik'aapa k'ãata oodaipia bɨ seewa jarateepataarã ome. Mãɨrãpa jarateejida Cristode ijãapataarãpa chik'o k'ĩra t'ãdoo k'odaik'araa bɨ mãik'aapa miak'ãidaik'araa bɨ. Ichiaba jarajida na p'ek'au eujãdepema net'aa, tachi eperã k'ap'ɨa paara, k'achia baji. Mapa eperãarãpa Tachi Ak'õre k'awada-e pai. Jĩp'a oodak'ãripɨ ãrapa jaradap'edaak'a, Tachi Ak'õrepa eperãarã pia ak'ɨyada ajida (cap. 4). Ichiaba Pablopa jara bɨ sãga Timoteopa k'aripai ijãapataarã k'ũtrãarã, chonaarã, wẽraarã, esclavoorã paara (cap. 5.1-20). T'ẽepai ũraa bɨ Timoteo pia choomerã iru ijãa bɨde mãik'aapa ijãapataarã k'aripamaa bɨde, k'ũtrãa bɨ mĩda (caps. 5.21–6.21).
1
Salude pëida
Mɨ, Pablopa na k'art'a p'ã pëiru Timoteomaa. Tachi Ak'õrepa k'inia bada perã, mɨ jɨrɨt'eraji Jesucristopa pëimerã ichi ũraa jarateede. K'awa p'anɨ eperãarãpa Jesucristode ijãadak'ãri, Tachi Ak'õrepa ãra k'aripait'ee atuanaadamerã. Mapa tachia ijãapata mãik'aapa nɨpata irua jaradak'a oomerã. Timoteo, pɨ mɨchi warrak'a, Cristode ijãapari perã mɨ k'aurepa. Mɨa ɨt'aa iidi bɨ Tachi Ak'õrepa mãik'aapa Tachi Waibɨa Jesucristopa pɨ pia ak'ɨ p'anadamerã mãik'aapa chupɨria k'awaadamerã. Mãgá pɨ k'ãiwee bapariit'ee.
K'ĩrak'aupai seewa jarateepataarãpa jarateepata ijãadai
Naaweda mɨa enenee nɨ̃baji pɨ beemerã Éfeso p'uurude, mɨ mamãik'aapa uchiak'ãri wãit'ee Macedonia eujãdee. At'ãri k'inia bɨ jãma beemerã, jãpemaarã ũk'uruurãpa ne-inaa awara jarateemaa p'anadairã mɨa jaratee ni k'ãyaara. Jaráji ma seewa waa jarateenaadamerã. Ichiaba ũráaji jarateenaadamerã judiorã chonaarãpa chonaarãweda nepɨrɨdap'edaa. Jɨrɨdaik'araa bɨ ãchi chonaarãdeepa uchiadap'edaarã t'ɨ̃ p'ã p'e iru p'anɨ ak'ɨpidait'ee jõmaarãmaa. Mãga oodak'ãri, aupedeepipata ijãapataarãmaa mãik'aapa maarepida k'aripada-e waapɨara ijãadamerã mãik'aapa oodamerã Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a.
Mɨa jaraji mãɨrã mãgá ũraamerã k'inia bairã ijãapataarã chik'inia p'anapataadamerã. Mãga p'anapataadai wãara ijãadak'ãri mãik'aapa t'ãripa oo k'inia p'anadak'ãri Tachi Ak'õrepa oopi bɨk'a, k'ĩsia p'ua wẽe. Mamĩda ɨ̃rá jãpemaarã ũk'uruurãpa mãga ooda-e p'anɨ. Ma k'ãyaara awaraa k'ĩsia atajida. Mapa pariatua pedee wãpata. Tachi Ak'õre Ũraa jaratee k'inia p'anɨda a p'anɨ. Mamĩda wãara k'awada-e p'anɨ irua jara k'inia bada ma ũraa Moisemaa p'ãpik'ãri. K'ĩsia k'awaa beerãk'a jaratee p'anɨ mĩda, mãga p'anɨ-e.
Tachia k'awa p'anɨ Tachi Ak'õrepa Moisemaa ũraa p'ãpida pia bɨ, ma ũraade ijãa p'anɨ pɨrã Ak'õrepa k'inia bɨk'a. Ichiaba k'awa p'anɨ Tachi Ak'õrepa ichi ũraa p'ãpi-e paji t'ãri pia beerã-it'ee. Ma k'ãyaara p'ãpiji nãgeerã-it'ee: oodaamaa p'anɨɨrã iru ũraade jara bɨk'a; t'ãri k'achia-idaa beerã; p'ek'au k'achia ooyaa beerã; irude ijãadak'aa beerã; ak'õreerã peepataarã mãik'aapa eperã peepataarã; 10 miak'ãi p'anɨɨrã awaraarã ome k'ãipataarã; ɨmɨk'ĩraarã awaraa ɨmɨk'ĩra ome k'ãipataarã wẽraarã ome k'ãirutak'a; chĩara atapataarã esclavo papidait'ee; seewa-idaa beerã; seewa wãarak'a jarapataarã awaraarã k'ĩrapite ijãadamerã; mãgeerã-it'ee mãik'aapa jõma irua jara pëidak'a oodaamaa p'anɨɨrã-it'ee. 11 Irua pedee pia jara pëiji ichi Warra Jesucristo k'ap'ɨa pari. Mapa Cristopata Tachi Ak'õre k'ĩra wãree unupiji na p'ek'au eujãde nipak'ãri. Tachi Ak'õre, chi audú t'ãri pia baparipa, mɨ jɨrɨt'eraji Cristopa ooda eperãarã k'aripait'ee jarateenamerã.
Tachi Ak'õrepa Pablo chupɨria k'awaada
12 Mɨa gracias jara bɨ Tachi Waibɨa Jesucristomaa. Ichiata mɨ k'aripapari k'awa bairã mɨa ooit'ee ichia oopi bɨk'a. Mapa mɨ jɨrɨt'eraji na mimia oomerã. 13 Mɨ chupɨria k'awaaji, naaweda mɨa ne-inaa k'achia k'ĩra t'ãdoo ooji mĩda. Iru ãpɨte mãik'aapa irudeerã ãpɨte ik'achia jarapachi. Ma awara irudeerã jɨrɨji miapiit'ee. Mãga ooji waide k'awa-e bada perã iru cheji eperãarã k'aripait'ee mãik'aapa waide irude ijãa-e bada perã. 14 Mamĩda iru audú t'ãri pia bapari perã, mãga k'awapiji mɨmaa. Mãgá mɨa irude ijãa beeji mãik'aapa iru k'aurepa k'awaaji awaraarã k'inia iru bait'ee.
15 Jõmaarãpa nãgɨ́ pedee ijãadaipia bɨ wãara perã. Jesucristo na p'ek'au eujãdee cheji p'ek'au k'achia oopataarã k'aripait'ee atuanaadamerã. Mɨa ma pedee pia k'awa bɨ, mɨ chi p'ek'au k'achia oopari k'achiara bairã. 16 Maperãpɨ Jesucristopa mɨ chupɨria k'awaaji ak'ɨpiit'ee ichia mɨ ome chooda. Mãgá chooit'ee jõma p'ek'au k'achia oopataarã ome, irude ijãaruta pɨrã. K'inia bɨ jõmaarãpa ijãadamerã mãik'aapa ichita ichi ome p'anapataadamerã. 17 Maperã o-ĩa ɨt'aa t'ɨ̃dáma Tachi Ɨt'aripema Reymaa. Iru jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ. Iru trua ichita bapari. Iru aupaita Tachi Ak'õre. Ichita bapari. Eperãarãpa iru unudak'aa. ¡Amén!
18 Timoteo, pɨ mɨchi warrak'a bairã, mɨa na ũraa jararu. K'irãpáji Tachi Ak'õrepa jarapida pɨmaa ichi pedee jarapataarã it'aideepa. Ma jaradap'edaak'a ook'ãri, k'ĩsia p'ua-ee chooit'ee wãarata ijãa bɨde, soldaopa chooparik'a ãpɨtee wã-ee chõo jõnɨde. 19 Ũk'uruurãpa mãga ooda-e p'anɨ. Mãɨrãpa k'awa p'anɨ Cristopa oopi bɨk'a oodaipia bɨ. Mamĩda irude ijãa amaa p'aneejida. Barco k'uadák'apɨ p'anɨ, jõdait'ee perã. 20 Himeneo mãik'aapa Alejandro mãga p'anɨ. Mapa mɨa ãchi bɨji Satanás juade ichia oo k'iniata oomerã ãchi ome. Mãgá k'awaadai ik'achia jaradaik'araa bɨ Tachi Ak'õre ãpɨte.