2 SAN PEDRO
San Pedropa K'art'a T'ẽepema P'ãda
San Pedro, Jesucristopa jɨrɨt'eradapa na k'art'a p'ãji pëiit'ee jõmaweda Cristode ijãapataarãmaa. Ũraa k'inia baji seewa jarateepataarãpa jarateepata ũrinaadamerã.
Salude jarap'eda, naapɨara Pedropa jara bɨ sãga Cristode ijãapataarãpa waapɨara oopataadai irua oopi bɨk'a (cap. 1.1-15) mãik'aapa k'irãpapi bɨ ichia Cristo unuda k'ĩra awaradaik'ãri. Ichiaba jara bɨ k'irãpadamerã chonaarãwedapema Ak'õre pedee jarapataarãpa jaradap'edaa ichita uchiapari, Ak'õre Jaurepa jarapida perã (cap. 1.16-21). Jara bɨ Tachi Ak'õrepa pia-ee ak'ɨpari seewa jarapataarã, ichide ijãapataarã k'ũrapata perã (cap. 2). Jara bɨ sãga pait'ee Cristo cheru ewate; na p'ek'au eujã jõ chek'ãri. Ũraa bɨ audupɨara oopataadamerã Cristopa oopi bɨk'a mãik'aapa apidaamaa k'ũrapinaadamerã (cap. 3).
1
Salude pëida
Mɨ, Simón Pedropa oopari Jesucristopa oopi bɨk'a. Irua mɨ pëiji ichi ũraa jarateede.
Mapa na k'art'a p'ãru parã Cristode ijãapataarã, tai jĩak'a ijãa p'anɨɨrãmaa. Jesucristo Tachi Ak'õre. Irua tachi o k'achiadeepa k'aripa atapari. Audú t'ãri pia bapari perã, tachi auk'a k'aripaji irude ijãapataadamerã. Mɨa ɨt'aa iidi bɨ Tachi Ak'õrepa parã audú pia ak'ɨ bapariimerã. Mãgá k'ãiwee p'anapataadait'ee iru mãik'aapa Tachi Waibɨa Jesús ome k'awa wãdade.
P'anapatáatɨ Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a
Tachi Ak'õre jõmaarã k'ãyaara waibɨara bairã, tachimaa teepari ne-inaa jõma falta p'anɨ p'anapataadamerã irua k'inia bɨk'a. Mãgá p'anapataadait'ee iru wãara k'awaadak'ãri. Iruata tachi jɨrɨji k'awapiit'ee ichi k'ĩra wãree mãik'aapa t'ãri pia, mãgá p'anapataadamerã ichik'a. Iru mãga bapari perã, tachimaa jaraji jõmaweda ne-inaa pi-ia ichia ooit'ee tachi k'aripait'ee. Mãga jaraji parãpa ma jarada ijãa p'anɨpa iruk'a padaidamerã mãik'aapa uchiadaidamerã na p'ek'au eujãdepema ijãadak'aa beerãpa ne-inaa k'achia oopata jua ek'ariipa. Ãchia p'ek'au k'achia k'ĩra t'ãdoo oopata, ãchia oo k'iniata oopata perã. Tachi Ak'õrepa ma jõma ooda perã parã k'aripait'ee, jɨrɨpatáatɨ Cristode wãara ijãapataadait'ee. Ma awara jɨrɨpatáatɨ t'ãri pia, k'ĩsia k'achia wẽe p'anapataadait'ee. Ma awara jɨrɨpatáatɨ k'ĩsia k'awaa p'anapataadait'ee. Ma awara jɨrɨpatáatɨ oo amaadait'ee tachi p'ek'au k'achia ooyaa bɨ k'ap'ɨapa oopi bɨk'a. Ma awara jɨrɨpatáatɨ choodait'ee pãchi ijãa p'anɨde, nepɨrade baairuta pɨjida. Ma awara jɨrɨpatáatɨ Tachi Ak'õre k'inia iru p'anapataadait'ee. Ma awara jɨrɨpatáatɨ chik'inia p'anapataadait'ee pãchi ɨ̃pemaarã Cristo k'aurepa ome. Ma awara jɨrɨpatáatɨ eperãarã jõmaweda k'inia iru p'anapataadait'ee Tachi Ak'õrepa ãchi k'inia iru baparik'a.
Parãpa ichita waapɨara jɨrɨruta pɨrã mãgá p'anapataadait'ee, Tachi Waibɨa Jesucristo wãara k'awa wãdait'ee mãik'aapa p'anapataadait'ee irua k'inia bɨk'a. Oodait'ee irua oopi bɨk'a. Mamĩda chi jɨrɨ-e bɨpa mãgá bapariit'ee k'ĩsia k'awa-ee bɨ. Eperã tau t'awaa pɨk'a bɨ, k'ait'apai unupari perã. Mãgɨpa na p'ek'au eujãdepema net'aa audupɨara k'awa k'inia bɨ, Cristo k'awai k'ãyaara. K'irãpa k'inia-e ichia naawedapema p'ek'au k'achia ooda Tachi Ak'õrepa wẽpapiji.
10 Maperã mɨchi ɨ̃pemaarã, jĩp'a jɨrɨpatáatɨ p'anapataadait'ee mɨa et'ewa jaradak'a. Mãga ooruta pɨrã, ak'ɨpidait'ee Tachi Ak'õrepa parã jɨrɨp'eda, wãara jɨrɨt'eraji ichideerã papiit'ee. Ma awara mãga ooruta pɨrã, k'achiade baaida-e pait'ee. 11 Ma k'ãyaara ewari cherude Tachi Ak'õrepa parã o-ĩa auteebaiit'ee mãik'aapa wãpiit'ee Tachi Waibɨa, Tachi O K'achiadeepa K'aripa Atapari Jesucristo truadee. Mãgɨ́ trua jõk'aa Tachi K'aripapari mama bapari perã.
12 Ma jõma jara aupada mɨa parãmaa ip'ii k'irãpapiit'ee, mãgɨ́ ũraa k'awa p'anɨ mĩda mãik'aapa ijãa p'anɨ mĩda jõma Tachi Ak'õrepa wãarata jara pëida parãmaa. 13 Wãara, mɨa k'inia bɨ parãpa mãgɨ́ ũraa k'irãpadamerã, mɨ-it'ee Tachi Ak'õrepa mãga k'inia bairã. Mɨa mãga ooit'ee chok'ai bɨ misa, 14 Tachi Waibɨa Jesucristopa mɨmaa k'awapida perã taarã-e mɨ na k'ap'ɨadeepa uchiait'ee piuk'ãri. 15 Mamĩda jɨrɨit'ee parãpa mɨ ũraa ichita k'irãpa p'anapataadamerã, mɨ piuda t'ẽepai.
Cristo k'ĩra awaradaida unudap'edaarã
16 Taipa parãmaa jarateejida Tachi Waibɨa Jesucristopa ooda mãik'aapa iru waya cheit'ee. Maapai jarateeda-e paji eperãarãpa oopatak'a, ãchi k'ĩsiadeepa nepɨrɨdak'ãri awaraarã k'ũradait'ee. Ma k'ãyaara tachi taupa taipa iru k'ĩra wãree unujida. 17 Mãga unujida Tachi Ak'õrepa taimaa ak'ɨpik'ãri irua Cristo pia ak'ɨpari. Mãga ooji iru k'ĩra wãree eujãdeepa pedeek'ãri:
‘Nãgɨta mɨ Warra k'inia, mɨa jɨrɨt'erada. Irua mɨ t'ãri o-ĩapipari.’ (Mt 17.5; Mr 9.7; Lc 9.35)
18 K'ɨɨrɨpa taipa mãgɨ́ otau ɨt'ariipa pedeeda ũrijida, mãga nɨde tai p'anadap'edaa perã Tachi Waibɨa ome ee awara bɨdade Tachi Ak'õre-it'ee.
19 Tachi Ak'õrepa mãgɨ́ pedee jarai naaweda, chonaarãweda ichi pedee jarapataarãpa iru Warrade jarajida mãik'aapa p'ãjida. Mapa taipa mãgɨ́ pedee ũridak'ãri tachi k'ɨɨrɨpa, k'awaajida wãara Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨk'a, mãgá ichita p'asait'ee. Tachi Ak'õre Ũraa p'ãda lámpara p'ãriude bɨk'a bɨ, ɨ̃daaru misa; pia jarait'eera, Cristo waya cheru misa. Ma ewate irua na p'ek'au eujãdepema p'ãriu pɨk'a bɨ wẽpapiit'ee mãik'aapa Tachi Ak'õre wãarata jõmaweda k'awaapiit'ee tachi t'ãrimaa. 20 Mamĩda Tachi Ak'õre Ũraa p'ãda mãgá ak'ɨdai naaweda, parãpa na pedee k'awaadaipia bɨ. Tachi Ak'õre pedee jarapataarãpa jaradap'edaa leedap'eda Ak'õre Ũraa p'ãdade, apidaapa jaradaik'araa bɨ ichi k'ĩsiadeepa ma pedee k'ãata jara k'inia bɨ, jarateei awaraarãmaa. 21 Tachi Ak'õre pedee jarapataarãpa pedee apida ãchi k'ĩradoopa jaradak'aa paji. Ma k'ãyaara Tachi Ak'õre pedee jarapachida Tachi Ak'õre Jaurepa jarapidak'a.