HEBREOS
K'art'a P'ãda Hebreo Pedee Pedeepataarãmaa
K'awada-e p'anɨ k'aipa nãgɨ́ k'art'a p'ãji. Tachi Ak'õre Ũraa p'ãda pia estudia beerã ũk'uruurãpa k'ĩsia p'anɨ Pablopa p'ãda; awaraarãpa k'ĩsia p'anɨ Bernabepa p'ãda; awaraarãpa Apolopa p'ãda. Mamĩda jõmaarãpa k'ĩsia p'anɨ nãgɨ́ ũraa p'ãji judiorã Cristode ijãadap'edaarã-it'ee. Jõmaweda judiorãpa hebreo pedee pedeepatadap'edaa perã, nãgɨ́ p'ãda t'ɨ̃ bɨjida Hebreos. Nãgɨ́ ũraa p'ãji ũk'uru judiorã Cristode ijãapataarãpa ijãa amaadait'ee k'ĩsia p'anadap'edaa perã, jĩp'a naawedapemak'a ijãapataadait'ee chonaarãwedapema Moisepa p'ãdade. Chi na ũraa p'ãdapa jara bɨ mãga oonaadamerã, Jesucristo jõmaarã k'ãyaara waibɨara bairã.
Naapɨara k'irãpapi bɨ k'aita Jesucristo; chi Tachi Ak'õre k'ĩra wãree unupida (cap. 1.1-3). Jara bɨ Tachi Ak'õre k'ĩrapite Cristo waibɨara bɨ angeleerã jõmaarã k'ãyaara (caps. 1.4–2.18) mãik'aapa Moisés k'ãyaara (cap. 3.1-6). Ũraa bɨ k'ɨɨrɨ k'isua p'ananaadamerã ãchi chonaarãk'a; ma k'ãyaara k'ãiwee p'anapataadamerã Cristode ijãa p'anɨde (caps. 3.7–4.13). Jara bɨ Jesús tachi ijãapataarã ɨt'aripema P'aareerã Poro Waibɨa (caps. 4.14–5.10) mãik'aapa ũraa bɨ Cristode ijãa amaanaadamerã, ma k'aurepa atuadai perã (caps. 5.11–6.12). K'irãpapi bɨ Tachi Ak'õrepa Cristode ijãapataarã pia ak'ɨpari (cap. 6.13-20). Jara bɨ Jesús chonaarãwedapema p'aare poro waibɨa Melquisedec jĩak'a (cap. 7) mãik'aapa iru k'ap'ɨa pari Tachi Ak'õrepa ũraa chiwidi eperãarãmaa jara pëida awara bɨ, chonaarãwedapema ũraa p'ãda k'ãyaara (cap. 8). Jara bɨ ɨt'aripema Ak'õre Waibɨa tede mãik'aapa jara bɨ Cristopa waa bat'ada k'aurepa Tachi Ak'õrepa eperãarãpa p'ek'au k'achia oopata wẽpapiit'ee (caps. 9.1–10.18). Jara bɨ Cristode ijãapataarãpa p'ek'au k'achia oo amaadaipia bɨ mãik'aapa iru k'ap'ɨa pari Tachi Ak'õre k'ait'a wãdaipia bɨ ɨt'aa t'ɨ̃ p'anɨde (cap. 10.19-39). K'irãpapi bɨ Tachi Ak'õrepa chonaarãwedapema ijãapataarã pia ak'ɨda, irua jaradade ijãapatap'edaa perã mãik'aapa oopatap'edaa perã irua k'inia bɨk'a (cap. 11). Jara bɨ Cristode ijãapataarã jĩp'a ijãapataadamerã ãchi piurutamaa (cap. 12). T'ẽepai ũraa k'ĩra t'ãdoo jarap'eda, jara bɨ ichia k'inia bɨ Cristopa ãra pia oomerã mãik'aapa k'aripamerã (cap. 13).
1
Tachi Ak'õrepa ichi Warra it'aideepa jarada
Chonaarãweda Tachi Ak'õre pedeepachi tachi chonaarãmaa ichi pedee jarapataarã it'aideepa. Mãgɨɨrãpa jarateepachida Ak'õrepa oopi k'inia bɨ eperãarãmaa. At'apai jarateepachida; ũraade mãik'aapa k'aride. Mamĩda Tachi Ak'õre Warra, Jesucristo chedak'ãriipa na p'ek'au eujãdee, Tachi Ak'õre pedeepari iru k'ap'ɨa pari. Ichi Warramaa ne-inaa jõmaweda ɨt'ɨ́ nɨ̃bɨ mãik'aapa eujãde nɨ̃bɨ oopiji. K'ĩsia iru baji ma jõmaweda teeit'ee chi Warramaa ichi-it'ee iru bamerã. Chi Warra chi ak'õre jĩak'a bɨ. Iru bɨ jõma chi ak'õre k'ĩra wãree. Iru pedeerupapai ne-inaa jõma iru juade nɨ̃bɨ. Piup'eda Tachi Ak'õrepa tachia p'ek'au k'achia oopata wẽpapiit'ee, ɨt'aa wãji mãik'aapa Tachi Ak'õre juaraare ɨt'ari su-ak'ɨ banaji.
Jesucristo angeleerã k'ãyaara waibɨara bɨ
Tachi Ak'õrepa ichi angeleerãmaa “chok'apariirã” apari. Mamĩda chi warramaa “Warra” apari. K'awa p'anɨ eperã warra chi mimiapari k'ãyaara waibɨara bɨ. Mãgá ichiaba Tachi Ak'õre Warra waibɨara bɨ ichi angeleerã k'ãyaara. Tachi Ak'õrepa waide jara-e paji ichi angeleerã apidaamaa:
‘Mɨa idi jõmaarãmaa jara bɨ pɨ mɨ Warra.’ (Sal 2.7)
Ma awara ichi ángel apidaamaa jara-e paji:
‘Mɨ pɨ ak'õre pait'ee. Jõdee pɨ mɨ warra pait'ee.’ (2 S 7.14)
Mamĩda chi Warra naapema jõmaarã k'ãyaara waibɨara bairã, iru na p'ek'au eujãdee pëik'ãri, jaraji ichi angeleerãmaa:
‘Bedabáitɨ mɨ Warra k'ĩrapite mãik'aapa ɨt'aa t'ɨ̃́tɨ irumaa.’ (Sal 97.7)
Angeleerã nãga p'anɨda a bɨ ichi ũraa p'ãdade:
‘Irua ichi angeleerã nãuk'a papipari mãik'aapa wẽpapipari maa-e pɨrã t'ɨpɨtauk'a uruapipari mãik'aapa k'ĩipipari.’ (Sal 104.4)
Mamĩda nãga bɨda a bɨ chi Warra:
‘Tachi Ak'õreda, a bɨ, pɨ ichita jõmaarã rey bapariit'ee, na p'ek'au eujã jõru pɨjida. K'achia wẽe bapari perã, pɨa pia ak'ɨ bapari pɨ jua ek'ari p'anɨɨrã. Ne-inaa pia aupai oo k'inia bapachi. P'ek'au k'achia ooamaa bada perã, p'ek'au k'achia wẽe bɨ. Maperã pɨ Ak'õre, Tachi Ak'õrepa pɨ jɨrɨt'eraji waibɨara pamerã pɨ k'õp'ãyoorã k'ãyaara. Mãga ook'ãri, pɨ o-ĩapiji.’ (Sal 45.6-7)
10 Tachi Ak'õrepa chi Warramaa ichiaba mãgaji:
‘Eperãarã Ak'ɨpari Waibɨa, ewaa weda pɨata pɨchi juadoopa ooji na p'ek'au eujã mãik'aapa pajã. 11 Ma jõmaweda p'aru sorek'a pak'oodaridait'ee mãik'aapa jõdaridait'ee. Mamĩda pɨ ichita bapariit'ee, na p'ek'au eujã jõru pɨjida. 12 Na eujã pari pɨa eujã mãik'aapa pajã chiwidi ooit'ee. Mamĩda pɨ jõ-e; ichita bapari perã.’ (Sal 102.25-27)
13 Tachi Ak'õrepa ichi ángel apidaamaa jara-e paji:
‘Pɨ mɨ ome auk'a waibɨa bairã, mɨ juaraare su-ak'ɨ béeji, mɨa pɨ k'ĩra unuamaa iru p'anapataarã p'oyaaru misa.’ (Sal 110.1)
14 Mãga jara-e paji, Tachi Ak'õrepa ichi angeleerã jõmaweda pëipari perã na eujãdee eperãarã k'aripade. Ãra eperã k'ap'ɨa wẽe p'anɨ mĩda, Tachi Ak'õrepa ãra pëipari ichimaa wãdait'eerã k'aripadamerã.