SANTIAGO
Santiagopa K'art'a P'ãda Judiorã Ijãapataarãmaa
Santiago, Jerusalendepema ijãapataarã poro waibɨapa na k'art'a p'ãji. Cristo chok'ai p'irabaip'eda, unupiji nãgɨ́ Santiagomaa (1 Co 15.7). Santiagopa na k'art'a p'ã pëiji judiorã Cristode ijãadap'edaarã, eujã awara-awaraade p'ananadap'edaarãmaa. Ma ijãapataarã ũraaji ichita ijãapataadamerã Cristopa k'inia bɨk'a.
Salude jarap'eda, naapɨara Santiagopa jara bɨ ijãapataarãpa jɨrɨdamerã k'ĩsia k'awaa p'anadait'ee mãik'aapa ijãa-ijãa p'ananaadamerã (cap. 1.1-18). Jara bɨ oopataadamerã Ak'õre Ũraade jara bɨk'a; jĩp'a ma ũraa ũridai k'ãyaara (cap. 1.19-27) mãik'aapa eperãarã ũk'uru piara ak'ɨnaadamerã awaraarã k'ãyaara, Tachi Ak'õrepa ijãapataarã jõmaweda auk'a pia ak'ɨpari perã Cristo k'aurepa (cap. 2.1-13). Jara bɨ k'ãata jara k'inia bɨ Tachi Ak'õrede ijãapari (cap. 2.14-26). Jara bɨ tachi k'ĩramede; sãga ma k'aurepa k'achiade baaidai (cap. 3.1-12). Jara bɨ wãara k'ĩsia k'awaa p'anɨɨrãde (cap. 3.13-18) mãik'aapa sãap'eda ijãapataarã chik'inia p'anada-e (cap. 4.1-12). Jara bɨ audua pedeenaadamerã (cap. 4.13-17) mãik'aapa p'arat'ara beerã ũraa bɨ (cap. 5.1-6). T'ẽepai jara bɨ choodamerã ãra ijãa p'anɨde mãik'aapa ɨt'aa t'ɨ̃pataadamerã k'ayaa beerã pari (cap. 5.7-20).
1
Salude pëida
Mɨ, Santiagopa oopari Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a mãik'aapa Tachi Waibɨa Jesucristopa k'inia bɨk'a. Na k'art'a pëiru parã Israeldeepa uchiadap'edaa ëreerã docedepema ijãapataarãmaa, t'ɨmɨ́ na p'ek'au eujãde p'anɨ chaa. Pia p'anátɨ.
Ijãapataarã nepɨrade p'anɨ pɨjida, o-ĩa p'anadaipia bɨ
Ɨ̃pemaarã Cristo k'aurepa, parã nepɨrade p'anadak'ãri maa-e pɨrã chupɨria jõnadak'ãri, waapɨara Cristode o-ĩa ijãa p'anátɨ. Mãgá choodak'ãri, k'awa p'anɨ ne-inaa k'ĩra t'ãdoo choodai. Mãgá choo p'anɨ misa, ichiak'au Tachi Ak'õremaa oopítɨ irua k'inia bɨk'a. Mãgá parãpa ne-inaa apida faltada-e pait'ee irua oopi k'inia bɨ parãmaa. Pia k'ĩsiapataadai mãik'aapa jõma pia oopataadai, irua k'aripa bairã.
Mamĩda parãdepemapa k'awa-e bɨ pɨrã k'ãata ooipia bɨ chupɨria nɨ̃bɨde, ɨt'aa t'ɨ̃́ji Tachi Ak'õrepa k'awapimerã. Tachia chupɨria iidiruta pɨrã, iru k'ĩrau-epɨ. Ma k'ãyaara k'aripait'eepɨ, ne-inaa jõmaade tachi k'aripa k'inia bapari perã. Mapa Tachi Ak'õremaa ɨt'aa t'ɨ̃k'ãri, ijã́aji wãara irua ooit'ee pɨa iidi bɨk'a. K'ĩsianáaji: “¿Mɨa oo k'inia baik'ã irua k'inia bɨk'a wa mãga-e?” Mãgee eperã k'ĩsia nãga bɨ: ara p'usa abaamãi bak'áak'ata bɨ. Mãgee eperãpa ijãa-e Tachi Ak'õrepa ichi k'aripai. Idi ne-inaa aba ijãapari mãik'aapa nu ne-inaa awaraa ijãapari. K'ĩra jĩp'a ijãak'aa.
Chupɨria beerã p'arat'ara beerã ome
Piara k'awaadamerã sãga oodaipia bɨ chupɨria jõnɨde, parãmaa nãga nepɨrɨit'ee. Ijãapari aba chupɨria bɨ pɨrã p'arat'a wẽe, o-ĩa baipia bɨ Tachi Ak'õrepa iru auk'a pia ak'ɨpari perã apemaarã ijãapataarãk'a. Ma awara o-ĩa baipia bɨ ɨt'ari banait'ee perã. 10 Jõdee ijãapari p'arat'ara bɨ o-ĩa baik'araa bɨ p'arat'ara bairã. Eperã p'arat'ara bɨ taarã chook'aa, nep'ono ewaraade bɨk'a. 11 Mãgee nep'ono pi-ia bɨ t'ok'ãri tap'eda. Mamĩda aɨ ɨ̃rɨ ak'õrejĩru jẽra nɨ̃beek'ãri, pɨɨdaipari wãsiapa. Taarã-e nɨde ma nep'ono pi-ia jõdaipari. Mãga pɨk'a bɨ eperã p'arat'ara bee. Mimia oomaa p'anɨde pida, jõma ãchia iru p'anɨ jõdarii.
Tachi Ak'õrepa k'ĩsia k'achia k'ĩsiapik'aa
12 Tachi Ak'õrepa o-ĩapipari eperã chupɨria nɨ̃bɨde maa-e pɨrã nepɨrade nɨ̃bɨde, chook'ãri Cristode ijãa bairã. Mãgá chook'ãri, Tachi Ak'õrepa ma eperãmaa ɨt'aripema poro jɨ̃ra teeit'ee; pia jarait'eera, ichita ichi ome bapiit'ee. Ichia mãga oopari jõma ichi k'inia iru p'anɨɨrã ome, chonaarãweda mãga jarada perã. 13 Mamĩda mãgá nepɨrade jõnɨde abaapa k'ĩsiaru pɨrã k'achia ooit'ee, jaraik'araa bɨ: “Tachi Ak'õrépata mãga oopi bɨ”. Mãga jaraik'araa bɨ Tachi Ak'õrepa k'ĩsiak'aa perã ne-inaa k'achia ooit'ee. Ma awara eperãmaa mãga k'ĩsiapik'aa. 14 Jĩp'a tachi t'ãrideepata k'ĩsia k'achia uchiapari. Maap'eda ne-animal trampade t'ĩuparik'a carnada k'oit'ee, mãga pɨk'a eperã ichia k'ĩsia k'achia oo k'iniadaik'ãri, 15 ma ne-inaa k'achia oopari. Chi mãga ooyaa bɨ atuait'ee.
16 Maperã ɨ̃pemaarã k'iniarã, pãchi itu k'ũrapináatɨ. K'ĩrak'aupai k'ĩsiadai Tachi Ak'õrepa k'ĩsiapii ne-inaa k'achia ooit'ee. 17 Mãga-epɨ. Tachia ne-inaa pia jõmaweda iru p'anɨ Tachi Ak'õre k'aurepata iru p'anɨ. Irua ooji ak'õrejĩru, atane mãik'aapa lucero. Mãgɨ́ edaare ɨ̃daapata, edaare ɨ̃daadak'aa. Tachi Ak'õre mãga bada paara, edaare k'ĩsiapik'aji k'achia ooit'ee; edaare k'ĩsiapik'aji pia ooit'ee. Mamĩda mãga-e. Ichita pia oopari. 18 Mãgá pia oopari perã, apemaarãpa irude waide ijãadai naaweda, tachi judiorãmaa k'awapiji ichia wãarata jara pëida, ma ũraa wãarade ijãadap'eda, atuanaadamerã. Mãga ooji k'inia bairã ichi k'ĩrapite pia nipadamerã.
Tachi Ak'õre Ũraa ũripataarãpa oopata
19 Ɨ̃pemaarã k'iniarã, Tachi Ak'õrepa mãga ooda perã tachi-it'ee, k'ɨɨrɨ ẽesaa p'anátɨ iru ũraa ũridamerã. Mamĩda pia k'ĩsíatɨ pedeedai naaweda. Ma awara isapai k'ĩraunáatɨ. 20 Mɨa mãga jara bɨ chi isapai k'ĩrauyaa bɨpa ook'aa perã Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a. 21 Maperã k'achia k'ĩra t'ãdoo k'ĩsia amáatɨ. P'ananáatɨ naaweda p'anapatap'edaak'a, waide ijãada-e p'anadak'ãri. Ma k'ãyaara audua-ee óotɨ Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a. Ichiaba k'ĩsiapatáatɨ irua wãarata jara pëidade, ma k'aurepata ijãapata perã mãik'aapa ɨt'aa wãdait'ee perã.
22 Mãga ooda-e pɨrã, pãchi k'inia ijãa p'anɨ́k'ata bɨ. Mɨa mãga jara bɨ ũk'uruurãpa k'ĩsiadai perã Tachi Ak'õre Ũraa ũri bɨpapai oo p'anɨ irua k'inia bɨk'a. Mamĩda pãchi itu k'ũrapi p'anɨ. Tachi Ak'õre Ũraa ũridak'ãri, oodaipia bɨ irua jara bɨk'a. 23 Chi mãga oo-e bɨpa ara eperãpa espejode ichi k'ĩra ak'ɨparík'ata bɨ. 24 Jãgɨ́ eperã espejode ak'ɨ bak'ãri, ichi k'ĩra pia unupari. Mamĩda ma espejodeepa ãyaa wãk'ãri, espejode unuda k'ĩra atuadaipari. 25 Mãga pɨk'a bɨ eperã ome Ak'õre Ũraa ũrik'ãri. Ũrii Tachi Ak'õrepa ichimaa oopi k'inia bɨ. Mamĩda, aɨ t'ẽepai ichia ũrida k'ĩra atuadaru pɨrã, oo-e pai Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a. Jõdee chi ooparipa Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a nãga bɨ. Tachi Ak'õrepa Ũraa Pia jara pëida Cristode ũrik'ãri, aɨde k'ĩsia wãpari mãik'aapa Cristode ijãapari. K'ĩra atua-ee mãgɨ́ jara pëida, Cristopata k'aripapari perã ichia oomerã ma ũraade jara bɨk'a. Mãga ook'ãri, t'ãri o-ĩa bapariit'ee.
26 Eperãpa k'ĩsiai Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a oo bɨ, ɨt'aa t'ɨ̃pari perã maa-e pɨrã primisia teepari perã. Mamĩda ik'achia pedeeru pɨrã awaraarã ãpɨte maa-e pɨrã audua pedeeru pɨrã, ichi itu k'ũramaa bɨ, wãara Tachi Ak'õrepa oopi k'inia bɨk'a oo-e bairã. 27 Wãara Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a ooparipa ooamaa bapari ijãadak'aa beerãpa k'achia oopata k'ĩra t'ãdoo. Ma awara k'aripapari ak'õre wẽe beerã mãik'aapa p'ẽtrãa beerã ãchi chupɨria jõnɨde.