21
Jesupa chi k'õp'ãyoorã ũk'uruurãmaa unupida
Ma t'ẽepai Jesupa ichi waya unupiji chi k'õp'ãyoorãmaa, Tiberias Lago ik'aawa. Nãga paji. Ma lago ik'aawa p'anajida Simón Pedro; Tomás ichiaba t'ɨ̃jarapatap'edaa Me-iso; Natanael, Caná p'uurudepema Galilea eujãde bɨ; Zebedeo warrarã omé mãik'aapa Jesús k'õp'ãyoorã awaraarã omé. Mama p'anɨde Simón Pedropa mãgaji:
—Mɨ to-ɨanait'eeda aji.
Apemaarãpa p'anaujida:
—Tai jida wãdait'eeda ajida, pɨ ome.
Mãgá wãjida mãik'aapa barcode batauk'oodachida. Mamĩda ma ewate p'ãrik'ua maarepida peeda-e paji. Taujaaweda unujida Jesús bainɨ̃ bɨ lago ide. Mamĩda iru k'awada-e paji. Mãpai Jesupa iidiji:
—Warrarã, ¿Peeda-ek'ã? aji.
Ãchia p'anaujida:
—Maarepida peeda-eda ajida.
Mãpai Jesupa mãgaji:
—Barco juaraare t'ɨrɨ t'aadapáde aji. Mãgara peedayada aji.
Irua jaradak'a oodak'ãri, ma t'ɨrɨ p'oyaa jirada-e paji chik'o chɨk'ɨapa. Mãpai mɨ, chi k'õp'ãyo Jesupa audú k'inia iru badapa Pedromaa mãgaji:
—¡Jãgɨ́ Tachi Waibɨa!
Simón Pedropa “Tachi Waibɨa” ũriruta, ichi ɨ̃rɨpema p'aru jɨ̃ beeji, ma p'aru ẽrapachi perã ma mimia ook'ãri. Mãpai toidú jɨ̃tɨdachi. Jõdee chi apemaarã k'õp'ãyoorã barcode chejida. T'ɨrɨ jidiu aneejida chik'o ome, mak'ɨara t'ɨmɨa-e bada perã lago ideepa; cien metropai baji. Ipude bataudak'ãri, unujida ok'ok'ĩra urua nɨ̃bɨ chik'o ome mãik'aapa pan. 10 Mãpai Jesupa mãgaji:
—Chik'o ũk'uru anéetɨ parãpa et'ewa peedap'edaadepema.
11 Simón Pedro barcode bataudaip'eda, t'ɨrɨ ipu idee jidiu aneeji. Aɨde ciento cincuenta y tres chik'o waibɨa bee p'aneejida. Mamĩda ma t'ɨrɨ jẽ-e paji. 12 Jesupa mãgaji:
—Nek'o chétɨ.
Chi k'õp'ãyoorã apidaapa iididak'aa paji k'aita iru, Jesuta k'awa p'anadap'edaa perã. 13 Mãpai Jesús ãra k'ait'aara cheji. Ma pan chik'o paada ome atap'eda, ãramaa jedet'aaji.
14 Ma Jesupa unupida õpee paji chi k'õp'ãyoorãmaa, iru chok'ai p'irabaida t'ẽepai.
Jesupa Simón Pedromaa iidida
15 Nek'odap'edaa t'ẽepai, Jesupa Simón Pedromaa iidiji:
—Simón, Juan warra, ¿pɨa mɨ k'inia iru baparik'ã aji, apemaarãpa mɨ k'inia iru p'anapata k'ãyaara?
Pedropa p'anauji:
—Tachi Waibɨa, pɨata k'awa bɨ. Mɨa pɨ k'inia iru bɨ.
Mãpai Jesupa mãgaji:
—Ewaa ijãa p'anɨɨrã ak'ɨpariipáde aji, oveja ak'ɨparipa oveja chak'eerã ak'ɨparik'a.
16 Jesupa waya iidiji:
—Simón, Juan warra, ¿pɨa mɨ k'inia iru baparik'ã? aji.
Pedropa p'anauji:
—Tachi Waibɨa, pɨata k'awa bɨ. Mɨa pɨ k'inia iru bɨ.
Jesupa mãgaji:
—Mɨde ijãapataarã ak'ɨpariipáde aji, oveja ak'ɨparipa ovejaarã ak'ɨparik'a.
17 Waya iidida õpee iidiji:
—Simón, Juan warra, ¿pɨa mɨ k'inia iru bɨk'ã? aji.
Pedro k'ĩra pia-ee baji Jesupa iidida õpee mãgá iidida perã. P'anauji:
—Tachi Waibɨa, pɨa jõma k'awa bɨ. K'awa bɨda aji, mɨa pɨ k'inia iru bɨ.
Jesupa mãgaji:
—Mɨde ijãapataarã ak'ɨpariipáde aji, oveja ak'ɨparipa ichi ovejaarã ak'ɨparik'a. 18 Mɨa wãarata jararu. Pɨ k'ũtrãa bak'ãri mãik'aapa ãyaa wãit'ee pak'ãri, pɨchi p'aru pɨchi juadoopa jɨ̃ beepachi. Mamĩda pɨ chonaa pak'ãri, pɨchi jua eratɨit'ee mãik'aapa awaraapa pɨ p'aru jɨ̃ bɨit'ee, maap'eda pɨ ateeit'ee pɨ wã k'inia-e bɨmaa.
19 Jesupa mãga jarak'ãri, jara k'inia baji sãgá Pedro piut'ee paji, mãga p'asak'ãri, eperãarãpa jaradamerã Tachi Ak'õre jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ. Mãga jarap'eda, Jesupa Pedromaa mãgaji:
—Mãga p'asait'ee mĩda, mɨde ijãaparíiji.
Jesús k'õp'ãyo k'inia iru bada
20 Ãpɨtee ak'ɨk'ãri, Pedropa unuji mɨ, chi k'õp'ãyo Jesupa audú k'inia iru bada. (Pascua chik'o k'odak'ãri, mɨ Jesús ik'aawa baji iru k'õp'ãyoorã ome. Mɨ paji chi iidida: “Tachi Waibɨa, ¿k'áipapɨ pɨ traicionaait'eema?” ada.) 21 Pedropa mɨ unuk'ãri, Jesumaa iidiji:
—Tachi Waibɨa, ¿k'ãata p'asait'eema aji, iru ome?
22 Jesupa p'anauji:
—Mɨa k'inia bɨ pɨrã iru chok'ai bamerã mɨ waya cherumaa, pɨ-it'ee p'ua-e bɨda aji. Mɨde ijãaparíiji.
23 Jesupa mãga jarada perã irude ijãapataarãpa k'ĩsiapachida mãgɨ́ k'õp'ãyo piu-e pait'ee. Mamĩda Jesupa mãga jara-e paji. Jĩp'a jaraji: “Mɨa k'inia bɨ pɨrã iru bamerã mɨ waya cherumaa, pɨ-it'ee p'ua-e bɨda” aji.
24 Mãgɨ́ “k'õp'ãyo” et'ewa jarada mɨ, Juanpa nãgɨ́ pedee nepɨrɨmaa bɨ parãmaa. Na jõma mɨa p'ãji. Mapa k'awa p'anɨ jõma nepɨrɨda na p'ãdade wãara.
25 Jesús na p'ek'au eujãde bak'ãri, awaraa ne-inaa chok'ara oopachi. Ma ne-inaa jõma aba-abaa p'ãdap'edaa paara, mɨa k'ĩsia bɨ ma p'ãda jõmaweda araa-e pak'aji na eujãde.