SAN JUDAS
San Judapa K'art'a P'ãda
San Judapa na k'art'a p'ãji. K'ĩsia p'anɨ na Judas Jerusalendepema ijãapataarã poro waibɨa Santiago ɨ̃pema paji. Na k'art'a Cristode ijãapataarãmaa pëiji.
Salude teep'eda mãik'aapa pedee pia jarap'eda (vs. 1-2), Judapa naapɨara ũraa bɨ ũrinaadamerã seewa jarateepataarãpa jaratee nipapata ãchi t'ãide. Jara bɨ Tachi Ak'õrepa ooda chonaarãweda mãgeerã ome (vs. 3-7). Ichiaba jara bɨ ma seewa jarateepataarãpa oodak'aa Cristopa oopi bɨk'a. Jĩp'a oopata ãchi p'ek'au k'achia ooyaa bɨ k'ap'ɨapa oopi bɨk'a (vs. 8-16). K'irãpapi bɨ mãga pait'ee perã Cristo chei naaweda, k'ĩra jĩp'a p'anapataadamerã irua k'inia bɨk'a (vs. 17-23). T'ẽepai iidi bɨ Ak'õrepa ãra pia ak'ɨ bapariimerã mãik'aapa pedee pia jara bɨ Jesucristode (vs. 24-25).
1
Salude pëida
Mɨ, Judas, Santiago ɨ̃pema, mimiapari Jesucristo-it'ee. Na k'art'a p'ãru Tachi Ak'õrepa jɨrɨt'eradaarãmaa. Irua parã k'inia iru bapari. Ma awara, Jesucristopa parã ak'ɨ bapari atuanaadamerã ichi waya cheru misa.
Mɨa ɨt'aa iidi bɨ Tachi Ak'õrepa parã audú chupɨria k'awaamerã, k'ãiwee p'anapimerã mãik'aapa k'inia iru bamerã.
Sãap'eda na k'art'a p'ãda
Ɨ̃pemaarã k'iniarã, mɨa t'ãripa p'ãit'ee paji jarait'ee sãga Cristopa tachi ijãapataarã jõmaweda o k'achiadeepa k'aripa ataji atuanaadamerã. Mamĩda, ma k'ãyaara, p'ãru ũraait'ee parãpa ijãa amaadamerã awaraarãpa seewa jarateepata mãik'aapa t'ãripa Cristopa k'inia bɨk'a ijãadamerã, tai naapema ijãapataarãpa naaweda jarateedap'edaak'a. Mãga jara bɨ ijãadak'aa beerã mera t'ĩudap'edaa perã parã t'ãide Tachi Ak'õrede ijãapataarãk'a. Tachi Ak'õrepa p'ek'au k'achia wẽpapipari perã, pia bɨda a p'anɨ oodait'ee ne-inaa jõma tachi p'ek'au k'achia ooyaa bɨ k'ap'ɨapa oopi bɨk'a. ¡Mamĩda mãga-e! Ichiaba merapata Jesucristo Tachi Waibɨa, tachi ijãapataarã chipari. Tachi Ak'õre Ũraa chonaarãweda p'ãdade jara bɨ mãgeerã jõdait'ee iru juapa.
Tachi Ak'õrepa ooda naawedapema ijãadak'aa beerã ome
Parãpa nãgɨ́ k'awa p'anɨ mĩda, mɨa k'irãpapiit'ee. Tachi Waibɨapa Israel pidaarã jõmaweda Egipto eujãdeepa uchiapiji. Mamĩda t'ẽepai ijãa amaa p'anadap'edaarã jõmaweda ichi juapa jõpiji. Ma awara aɨ naaweda angeleerã ũk'uru uchiajida Ak'õre jua ek'ariipa, ãchi awaraa angeleerã poro waibɨarã p'anajida mĩda. Irua ãchi p'anapatap'edaamãiipa pëik'ooji p'ãriudee. Mama at'ãri cadenapa jɨ̃a iru bɨ, ichi ewari waibɨa ewate nɨmaa. Mãgɨ́ ewate irua jõmaarã k'ĩrapite ãchia k'achia oodap'edaa jarait'ee. Awaraarã ichiaba ma angeleerã k'achia beerãk'a. Sodoma pidaarã mãik'aapa Gomorra pidaarã awaraa p'uuru k'ait'a p'anadap'edaarã ome ãchi k'ap'ɨapa p'ek'au k'achia oopachida; ne-inaa eperãarã jĩp'aarãpa yiaraa iru p'anapata. Maperãpɨ Tachi Ak'õrepa ma p'uurudepemaarã jõpiji t'ɨpɨtaupa. Mãgá apemaarãmaa ak'ɨpiji sãga t'ãri k'achia-idaa beerã jõpit'aait'ee t'ɨpɨtau k'ĩik'aa bɨpa.
Ne-inaa Tachi Ak'õrepa ooit'ee ichi ewari waibɨa ewate
Mãgɨ́ ijãadak'aa beerã parã t'ãide p'anɨɨrãpa auk'a oopata. Tachi Ak'õrepa ma k'achia beerãmaa mãga ooji mĩda, ɨ̃rapema seewa jarateepataarãpa mãɨrã jĩak'a ãchia oo k'iniata oopata. K'ãimok'araa pɨk'apata perã, ãchia oopata ãchi p'ek'au k'achia ooyaa bɨ k'ap'ɨapa oopi bɨk'a. Ma awara merapata Tachi Waibɨa ãchi chipari mãik'aapa angeleerã ãpɨte pedee k'achia jarapata. Jõdee Miguel, angeleerã poro waibɨa mĩda, ak'ɨpiji ichi Tachi Ak'õre jua ek'ari bapari. Ik'achia pedee-e paji Satanamaa aupedeedak'ãri Moisés k'ap'ɨa piuda pari; k'aipa atait'ee. Mãgaji:
‘Tachi Ak'õrépata pɨ ɨtrɨait'ee.’ (Zac 3.2)
10 Mamĩda mãgɨ́ seewa jarateepataarãpa mãga ooda-e. Ne-inaa Tachi Ak'õrede pia k'awada-e pak'ãri, oo iru p'anapata pedee k'achiapa. Ne-animalaarãk'a ãchi k'ap'ɨapa oopi bɨk'a oopata, k'ĩsiadak'aa perã Tachi Ak'õrepa k'ĩsiapiparik'a. Mapa mia jõnɨpa ãchi itu jõk'oodait'ee p'ek'au k'achia ooyaa k'aurepa.
11 ¡Aai, Tachi Ak'õrepa ãchi k'achiadee pëiit'eepɨ! P'ek'au k'achiade nipapata Caínpa oodak'a. Ichiaba oopata Balaampa oodak'a. P'arat'a jita k'iniapa ichia Tachi Ak'õre eere p'anadap'edaarã p'ek'au k'achiade baaipiji. Ma awara ãchi poroorã ome chõo jɨrɨ p'anɨ, Corepa oodak'a ichi eere p'anadap'edaarã ome. Maperãpɨ Tachi Ak'õrepa ãchi ichiaba k'enak'ooit'ee iru k'ĩrapite panadak'ãri.
12 Parã chip'edaidak'ãri ne-inaa jedek'odait'ee, k'ĩra nejasiadaipata mãgɨ́ seewa jarateepataarã k'aurepa. Mamĩda ãchi k'ĩra nejasia wẽe, waibɨa k'opata mãik'aapa waibɨa topata, ãchita poro waibɨarãk'a Tachi Ak'õre k'ĩrapite. Mãgá oodak'ãri, chupɨria chitoonɨɨrã ak'ɨdak'aa. Jõmaweda ãchi-it'ee aupai oopata. Jɨ̃arara pania wẽe bɨ́k'apɨ p'anɨ, nãupa ateepari eujã p'ũasaadee. Ichiaba nejõ bɨɨrɨ́k'apɨ p'anɨ chauk'aa bak'ãri, chaujara bɨ mĩda. Ãchi piu pɨk'a p'anɨ ma pak'uru ẽt'adak'a mãik'aapa p'oodak'a. 13 P'usa t'ojara pak'ãri, k'ĩraudaipari mãik'aapa k'õp'ep'ee nejarra k'achia ome ipu ide atabëipari. Mãga pɨk'a mãgeerã. Golpe pedeepata eperãarã waibɨarãk'a. Mamĩda tachia unudai ne-inaa k'achia k'ĩra t'ãdoo ãchia oopata. Lucero Ak'õrepa bɨdamãiipa uchiadák'apɨ p'anɨ, awaraarãmaa Tachi Ak'õre o atuapipata perã. Mapa irua ãchi atuapiit'ee, ichita p'ãriude jɨ̃a paraa p'anadamerã.
Enocpa seewa jarateepataarãde jarada
14 Enoc Adandeepa uchiadap'edaarã sietede uchiaji. Tachi Ak'õrepa Enocmaa pedeepiji mãgeerãde:
—¡Ũrítɨ mɨa jararu! Tachi Waibɨa cheit'ee ichi angeleerã cho-k'ara ome. 15 Ak'ɨ cheit'ee jõmaweda eperãarãpa oopatap'edaa, jarait'ee pia wa k'achia. Tachi Ak'õrede ijãadak'aa beerã k'achiadee pëiit'ee. Mãga ooit'ee ãchi irude ijãadak'aa p'anadairã; ne-inaa k'achia oopatap'edaa perã mãik'aapa iru ãpɨte pedee k'achia jarapatap'edaa perã.
16 Mãgɨɨrã t'ãri o-ĩa p'anadak'aa. Ik'ɨ̃atɨ pedeepata awaraarãmaa, ne-inaa oodak'ãri. T'ãride oodaamaa p'anadairã Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a, oopata ãchi p'ek'au k'achia ooyaa bɨ k'ap'ɨapa oopi bɨk'a. Audua pedeepata awaraarãpa pia ak'ɨdamerã mãik'aapa pedee pia jara p'anɨpa k'õp'ãyo meraa pɨk'apata, jõmaweda pia uchiamerã ãchi-it'ee aupai.
Jesucristo k'õp'ãyoorãpa naaweda jaradap'edaa
17 Mamĩda ɨ̃pemaarã k'iniarã, parã mãga p'anadak'aa. Mapa k'irãpátɨ Tachi Waibɨa Jesucristopa jɨrɨt'eradaarãpa jaradap'edaa:
18 —Tachi Ak'õre ewari waibɨa ewate pai naaweda, ijãapataarã t'ãide uchiadait'ee Tachi Ak'õre Ũraa oo iru p'anapataarã. Mãgɨɨrãpa oodait'ee ãchi p'ek'au k'achia ooyaa bɨ k'ap'ɨapa oopi bɨk'a.
19 Parã t'ãide mãgá p'asa bɨ. Mãgee seewa jarateepataarãpa parã k'ĩraupipata pãchi auk'aarã ome. Mapa awara-awaraadaipata. Ãchia oopata na p'ek'au eujãdepema ijãadak'aa beerãpa oopatak'a, Tachi Ak'õre Jaure wẽe p'anadairã.
Ũraada Cristode wãara ijãapataarã-it'ee
20 Jõdee parã, ɨ̃pemaarã k'iniarã, mãga p'anadak'aa. Mapa chik'aripa p'anapatáatɨ waapɨara Cristode ijãadait'ee mãik'aapa pipɨara k'awaadait'ee Tachi Ak'õrepa wãarata pedee jara pëida. Ma awara ɨt'aa t'ɨ̃patáatɨ Tachi Ak'õre Jaurepa oopi bɨk'a. 21 K'ĩra k'aupai k'ĩra atuadai Tachi Ak'õrepa tachi k'inia iru bapari mãik'aapa p'anapatáatɨ ichia k'inia bɨk'a. K'ãiwee nɨpatáatɨ Tachi Waibɨa Jesucristopa chupɨria k'awaaru ewate, ichita p'anapataadait'ee perã iru ome.
22 Pia ijãa-e beerã chupɨria k'awáatɨ waapɨara Cristode ijãadamerã. 23 Eperãarã netuara o k'achiade nipapataarã k'aripátɨ ijãadamerã mãik'aapa uchiadamerã t'ɨpɨtau urua nɨ̃bɨdeepa uchiak'ajidak'a. Eperã p'ek'au k'achia ooyaa bak'ãri, ichiaba chupɨria k'awáatɨ. Mamĩda ichia p'ek'au k'achia oopata unuamaa iru p'anadaipia bɨ, p'aru mik'ia jo bɨk'a. Mapa k'ĩrak'aupai oodai ãchia oopatak'a.
Ɨt'aa t'ɨ̃da ijãapataarã pari
24 Tachi Ak'õrépata parã k'aripai mãɨrã k'achiade baainaadamerã. Ma awara ichia parã ateei ichimaa ichi k'ĩra wãree unudamerã mãik'aapa t'ãri o-ĩa, p'ek'au k'achia wẽe bainɨ̃ p'anadamerã ichi k'ĩrapite. Mapa o-ĩa irumaa ɨt'aa t'ɨ̃dáma. 25 Ichita Tachi Ak'õre; awaraa Ak'õre Waibɨa iru k'ãyaara wẽ-e. Ichi Tachi O K'achiadeepa K'aripa Atapari. Maperã t'ãripa o-ĩa ɨt'aa t'ɨ̃pata: “Jesucristo, pɨ jõmaweda na p'ek'au eujãde nɨ̃bɨ Rey Waibɨa K'ĩra Wãree. Ne-inaa jõmaweda pɨ jua ek'ari iru bɨ. Ewaa weda ne-inaa jõmaweda chok'aji; at'ãri chok'apari mãik'aapa ichita mãga bapariit'ee. Amén.”