22
Jesús jita atapidait'ee pedeeteedap'edaa
(Mt 26.1-5, 14-16; Mr 14.1-2, 10-11; Jn 11.45-53)
K'ait'a baji fiesta pan levadura wẽe k'opata t'ɨ̃jarapatap'edaa Pascua. P'aareerã poroorãpa Moisepa p'ãda jarateepataarã ome eperãarã waawee p'anadap'edaa perã, ãra taide Jesús jita atapida-e paji. Mamĩda ichita jɨrɨpachida sãga iru peepit'aadait'ee.
Judapa Jesús traicionaada
Mãpai Satanás Judas k'ap'ɨade t'ĩuji. Mãgɨ́ Judas Jesús k'õp'ãyoorã docedepema paji. Ichiaba t'ɨ̃jarapachida Iscariote. Mãgɨ́ wãji p'aareerã poroorãmaa mãik'aapa Tachi Ak'õre te waibɨa jɨ̃apataarãmaa. Mama pedeeji ãchi ome sãga Jesús atapii. Mãpai ãchi o-ĩadachida mãik'aapa pedeejida p'arat'a teedait'ee Judamaa. Ichia ma p'arat'a jitap'eda, jɨrɨmaa beeji sãga Jesús ãchimaa atapii, eperãarã wẽ-e misa.
Pascua fiestadepema chik'o k'odap'edaa
(Mt 26.17-30; Mr 14.12-25; Jn 13.21-30; 1 Co 11.23-26)
Fiesta pan levadura wẽe k'opata ewate pak'ãri, oveja chak'e peepata Pascua fiesta-it'ee. Mapa Jesupa jaraji Pedro Juan ome Pascua fiestadepema chik'o jɨrɨdamerã mãik'aapa awaraa ne-inaa oodamerã, nek'odai naaweda.
Mãpai ãchia iidijida:
—¿Sãma mãga oodaipia bɨma? ajida.
10 Jesupa p'anauji:
—Parã p'uurude panadak'ãri, unudait'ee eperãpa pania chok'ode ateeru. Iru t'ẽe wã́tɨ ichi temãi t'ĩurumaa. 11 Mãpai chi te chiparimaa jarátɨ: “Tachi Jarateeparipa iidi pëiji: ‘¿Chisãgɨ́ cuartode Pascua chik'o k'oit'ee mɨchi k'õp'ãyoorã ome?’ ” 12 Ɨt'ɨpema pisode irua ak'ɨpiit'eeda aji, cuarto waibɨa ne-inaa jõmaa ome. Mama ne-inaa jõma óotɨ tachi nek'odait'ee.
13 Ãchi wãdak'ãri, jõmaweda ununajida Jesupa jaradak'a mãik'aapa mama ne-inaa jõma oojida Pascua chik'o k'odait'ee.
14 Nek'odait'ee pak'ãri, Jesús chi k'õp'ãyoorã ome mesade su-ak'ɨ p'aneejida. 15 Mãpai ichia mãgaji:
—¡Wãara mɨ piu naaweda, parã ome na Pascua fiestadepema chik'o audú k'o k'inia baji! 16 Mɨa jara bɨ: Parã waa nãgá nek'oda-e pait'ee mɨ ome, Tachi Ak'õre truade p'anadai naaweda.
17 Mãpai copa jitap'eda, gracias jaraji Tachi Ak'õremaa mãik'aapa mãgaji:
—Jitátɨ na copa mãik'aapa jedétɨ pãchi pitapai. 18 Mɨa jara bɨ: Mɨa vino waa to-e pait'eeda aji, Tachi Ak'õre truade pai naaweda.
Pan vino ome k'odap'edaa
19 Maap'eda Jesupa pan ataji mãik'aapa ɨt'aa t'ɨ̃ji gracias jarait'ee Tachi Ak'õremaa. Ma pan k'õrat'aaji mãik'aapa chi k'õp'ãyoorãmaa teeji. Mãpai mãgaji:
—Nãgɨ́ pan mɨ k'ap'ɨa, mɨ peepiit'ee parã k'aripait'ee. Nãgá pan k'odak'ãri, k'opatáatɨ k'irãpadait'ee mɨ piuda parã pari.
20 Nek'odap'edaa t'ẽepai, ichiaba mãgá ooji ma vino ome. Mãgaji:
—Nãgɨ́ vino mɨ waa, mɨchi waa bat'ait'ee perã mɨ piuk'ãri eperãarã pari. Tachi Ak'õrepa nãgɨ́ ũraa chiwidi jara bɨ. Mɨchi waa bat'ada k'aurepa irua wẽpapiit'ee parãpa p'ek'au k'achia oopata mãik'aapa mɨchideerã papiit'ee. 21 Mamĩda chi mɨ traicionaait'ee bɨ jua na mesa ɨ̃rɨ bɨ mɨchi jua ome. 22 Mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema ichita piut'ee Ak'õrepa oopi bɨk'a. Mamĩda, ¡aai, Tachi Ak'õrepa k'achiadee pëiit'ee chi mɨ traicionaait'ee bɨ!
23 Mãpai ãchi pitapai iidi para beeji k'aipata traicionaait'ee.
K'aita Jesús k'õp'ãyo pipɨara bɨ
24 Mãpai chi k'õp'ãyoorã aupedee para beeji k'awaadait'ee k'aita pipɨara bɨ apemaarã k'ãyaara. 25 Mapa Jesupa mãgaji:
—Ijãadak'aa beerã t'ãide reyrãpa ãchia oo k'iniata oopipata eperãarãmaa mãik'aapa mãɨrã poro waibɨarãpa ãchi jua ek'ari p'anɨɨrã pia ak'ɨ p'anɨda apata. 26 Mamĩda parã mãgá p'anadaik'araa bɨ. Ma k'ãyaara parã t'ãidepema waibɨara bɨ warra chok'ek'ee baparik'a baipia bɨ. Ma awara parã t'ãidepema poro waibɨara bɨ mimiapari jĩp'aak'a beeipia bɨ parã k'aripait'ee. 27 ¿Chisãgɨ́ eperã waibɨara bɨ; chi mesade su-ak'ɨ bɨ nek'oit'ee maa-e pɨrã chi chik'o jedepari? ¿Chi mesade su-ak'ɨ bɨ-ek'ã? Jõdee mɨ nama bɨ parã t'ãide chi chik'o jedeparik'a.
28 ’Parã ichita mɨ ome p'anɨ, nepɨrade wa ne-inaa k'achiade p'anajida mĩda. 29 Mapa mɨa parã reyrã papiit'ee mɨ Ak'õrepa mɨ rey papidak'a. 30 Parã nek'odait'ee Ak'õre truade mãik'aapa ne-inaa todait'ee mɨ ome mɨ ɨt'aripema mesade. Ma awara su-ak'ɨ p'aneedait'ee rey su-ak'ɨ beeparide. Israeldeepa ëreerã doce uchiadap'edaarã iru p'anadait'ee parã jua ek'ari mãik'aapa jaradait'ee mãɨrãpa oopatap'edaa pia wa k'achia.
Jesupa jarada Simón Pedropa ichi k'awa-e bɨda ait'ee
(Mt 26.31-35; Mr 14.27-31; Jn 13.36-38)
31 Ichiaba Jesupa mãgaji:
—Simón, Simón, Satanapa parã iididoo oo k'inia bairã trigo ome oopatak'a nẽesidak'ãri chi tau ãyaa atadait'ee. 32 Mamĩda mɨ ɨt'aa t'ɨ̃pari pɨ pari mɨde ijãa bapariimerã. Waya mɨ ome nipak'ãri, k'aripáji pɨchi ɨ̃pemaarã mɨ k'ap'ɨa, ichita ijãapataadamerã.
33 Mãpai Simonpa mãgaji:
—Tachi Waibɨa, mɨ pɨ ome nipa k'inia bɨda aji, mɨ carcelde t'ɨ nɨ̃bɨruta pɨjida maa-e pɨrã piuru pɨjida.
34 Jesupa p'anauji:
—Pedro, mɨa jara bɨ: Idi p'ãrik'ua et'erre k'arii naaweda, jarada õpee pɨa mɨ k'awa-e bɨda ait'ee.
Jesús chupɨria nɨ̃bait'ee hora k'ait'a pak'ãri
35 Maap'eda Jesupa iidiji:
—Mɨa parã pëik'ãri muchila wẽe, p'arat'a te wẽe, chancla wẽe, ¿net'aa apida faltajidak'ã? aji.
P'anaujida:
—Maarepida faltada-e pajida ajida.
36 Mãpai irua mãgaji:
—Ɨ̃rá, jõdee, chi muchila iru bɨpa ateeipia bɨ ichi p'arat'a te ome; chi espada wẽe bɨpa ichi ɨ̃rɨpema p'aru jɨ̃ bɨ netoipia bɨ mãik'aapa espada aba neto ataipia bɨ. 37 Mɨa mãga jara bɨ ichita uchiait'ee perã mɨde jara bɨk'a Ak'õre Ũraa p'ãdade:
‘Eperã t'ãri k'achia-idaak'a iru p'anajida.’ (Is 53.12)
Jõma ma p'ãdade jara bɨ mɨde ichita p'asait'eeda aji.
38 Mãpai ãchia mãgajida:
—Tachi Waibɨa, nama espada omé iru p'anɨda ajida.
Mãpai irua p'anauji:
—Jãgapaipɨ.
Jesús Getsemaní ne-uu k'ãide ɨt'aa t'ɨ̃da
(Mt 26.36-46; Mr 14.32-42)
39 Maap'eda Jesús wãji Olivo Eedee ichi wãpatak'a mãik'aapa chi k'õp'ãyoorã t'ẽe wãjida. 40 Mama panadak'ãri, ichia ãramaa mãgaji:
—Ɨt'aa t'ɨ̃́tɨ p'ek'au k'achiade baaipiamaapa.
41 Maap'eda Jesús waawipai wãji chi k'õp'ãyoorã p'anadap'edaamãiipa. Mama bedabaiji ɨt'aa t'ɨ̃it'ee. 42 Mãgaji:
—Ak'õre, pɨchia k'inia bɨ pɨrã, k'aripáji na miait'ee bɨdeepa. Mamĩda oonaapáde aji, mɨa k'inia bɨk'a. Jĩp'a pɨa k'inia bɨ́k'ata oopáde aji.
43 [Mãga nɨde ɨt'aripema ángel iru ik'aawa bainɨ̃ ba cheji iru k'aripait'ee. 44 Jesús audú t'ãri p'ua nɨ̃bada perã, audupɨara ɨt'aa t'ɨ̃pachi, ichi jɨa eujãde baairumaa waa t'eut'ewaak'a.]
45 Ɨt'aa t'ɨ̃ aupak'ãri, chi k'õp'ãyoorã atabëidamaa wãji. Mamĩda ununaji k'ãi para bɨ, audú t'ãri p'ua jõnɨpa. 46 Mãpai irua mãgaji ãramaa:
—¿Sãap'eda k'ãi jõnɨma? aji. P'irabáitɨ mãik'aapa ɨt'aa t'ɨ̃́tɨ p'ek'au k'achiade baaipiamaapa.
Jesús jita atadap'edaa
(Mt 26.47-56; Mr 14.43-50; Jn 18.2-11)
47 Jesús at'ãri pedeemaa bɨde, eperãarã chok'ara pachejida. Ma eperãarã chok'ara chedap'edaa naa che wãji Judas, Jesús k'õp'ãyoorã docedepema. Mãgɨ́ Jesús k'ait'a chek'ãri k'ĩra ɨ̃t'aait'ee, 48 Jesupa mãgaji:
—Judas, ¿mɨ k'ĩra ɨ̃rupa mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema traicionaaruk'ã? aji.
49 Jesús ome p'anadap'edaarãpa mãga unudak'ãri, iidijida:
—Tachi Waibɨa, ¿espadapa chõodaipia bɨk'ã? ajida.
50 Aramata ãradepema abaapa p'aareerã poro waibɨa mimiapari juaraarepema k'ɨɨrɨ orp'et'aaji espadapa. 51 Mãpai Jesupa mãgaji:
—Ichiak'au bɨ́tɨ; jãgapaipɨ.
Mãpai Jesupa ma eperã k'ɨɨrɨ orp'et'aadamãi t'õbait'aaruta, anidachi. 52 Mãpai mãgaji ichi ata chedap'edaa p'aareerã poroorãmaa, Tachi Ak'õre te waibɨa jɨ̃apataarãmaa mãik'aapa judiorã poro waibɨarãmaa:
—¿Sãap'eda parã espada ome mãik'aapa pak'uru ome chejidama aji, mɨ jita atade, nechɨayaa bɨ jita atapatak'a? 53 Ewari chaa mɨ Tachi Ak'õre te waibɨade bapari parã ome. Maapai parãpa mɨ jita atada-e paji. Mamĩda hora pajipɨ parãpa ne-inaa k'achia oodamerã mɨmaa, Netuara Poro Waibɨapa k'inia bɨk'a.
Pedropa Jesús k'awa-e bɨda ada
(Mt 26.57-58, 69-75; Mr 14.53-54, 66-72; Jn 18.12-18, 25-27)
54 Jesús mãgá jita atadap'eda, ateejida p'aareerã poro waibɨa temaa. Mãɨmisa Pedro t'ɨmɨɨpapai t'ẽe wãk'ãtɨ wãji. 55 Mama te taawaik'a eere t'ɨak'au bɨmãi t'ɨpɨ oro iru p'anajida mãik'aapa aɨ ik'aawa eperãarã su-ak'ɨ p'anajida. Pedro jida ichiaba su-ak'ɨ beeji ãra ome. 56 Mãga nɨde ariipema mimiapari awẽrapa Pedro unuji, t'ɨpɨtau ik'aawa su-ak'ɨ bɨ. Ma mimiaparipa pi-ia ak'ɨji mãik'aapa mãgaji:
—Nãgɨ́ jida auk'a jã eperã ome bajida aji.
57 Mamĩda Pedropa meraji:
—Mɨa iru k'awa-e bɨda aji.
58 Taarã-e nɨde awaraapa Pedro unu atak'ãri, ichiaba mãgaji:
—Pɨ auk'a jã eperã k'õp'ãyoorãdepemada aji.
Pedropa p'anauji:
—¡Mɨ iru k'õp'ãyo-eda! aji.
59 Hora abaamaa awaraapa ichiaba mãgaji:
—Wãara na eperã ichiaba bajida aji, jãgɨ́ ome. Ma awara ichi Galilea eujãdepemada aji.
60 Pedropa p'anauji:
—Mɨa k'awa-e bɨda aji, k'ãaredeta pedee bɨ.
Aramata Pedro at'ãri pedeemaa bɨde, et'erre k'ariji. 61 Mãpai Jesupa ãpɨtee ak'ɨji Pedromaa mãik'aapa Pedropa k'irãpaji irua jarada: “Et'erre k'arii naaweda, pɨa jarada õpee jarait'ee mɨ k'awa-e bɨ.” 62 Mãpai Pedro taawaa uchiap'eda, jẽe nɨ̃beeji audú t'ãri p'ua nɨ̃bada perã.
Jesús oo iru p'anadap'edaa
(Mt 26.67-68; Mr 14.65)
63 Jesús jɨ̃a p'anadap'edaarãpa iru oo iru p'aneepachida mãik'aapa sĩpachida. 64 Iru tau p'ãrajɨ̃ atadap'eda, mãgapachida:
—¡Pɨ wãara Tachi Ak'õre Warra pɨrã, jarapáde aji, k'aipata pɨ sĩji!
65 Ichiaba awaraa ik'achia pedee jarapachida.
Jesús Junta Suprema k'ĩrapite
(Mt 26.59-66; Mr 14.55-64; Jn 18.19-24)
66 Tap'eda weda judiorã poro waibɨarã, p'aareerã poroorã mãik'aapa Moisepa p'ãda jarateepataarã, pia jarait'eera, chi Junta Supremadepemaarã chip'ejida. Mãpai Jesús aneejida ãra k'ĩrapite. Irumaa iidijida:
67 —¿Pɨk'ã ajida, Mesías, Tachi Ak'õrepa pëida eperãarã rey pamerã?
Ichia p'anauji:
—Mɨa mãgada aru pɨrã, parãpa ijãada-eda aji. 68 Jõdee mɨa parãmaa ne-inaa iidiru pɨrã, p'anauda-e. 69 Mamĩda mɨa jara bɨ: Ɨ̃raweda mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema Tachi Ak'õre Waibɨa juaraare su-ak'ɨ banait'ee.
70 Mãpai jõmaarãpa iidijida:
—¿Mãgara pɨ Tachi Ak'õre Warrak'ã? ajida.
Jesupa p'anauji:
—Pãchia jara p'anɨk'a, mãgada aji.
71 Mãpai ãchia mãgajida:
—¿K'ãare-it'ee eperãarã waa jɨrɨdayama ajida, irua ooda jaradamerã? Tachi k'ɨɨrɨpa ũrijidada ajida, ma pedee k'achia ichi it'aideepa jarada Ak'õre Waibɨa ãpɨte.