13
Nan enan tau yona milna tenaminga ha
Ena gir hobo, Kraist gamahobo monga i, yon milni tere tere molio. Ari yol tau ni oon malgi unangwo i para pana gal to. Homa ari wiyol guma hon dongwo tau umia dire pana gal tomia, ungwo yal i God honagi ari ensel momba, kene ol tongwo yal i ensel momia di hankimua. Ena Kraist gamahobo tau hani pamia nomani si pir to. Yal tau halabusi pangwo i na paga meri pamia di pire aki di to. Te yal tau gaung gul ingwo iwe, na iga meri imia di pire aki di to. Ena yal al kina ire u tani ongwo i memini wai pamua. Pangwo ipire yal al wou si ware ere po di tongwo i nigi kara domia, God ha hol oun dongwo ol tenangwo pamua. Te moni tobo bir irala dire nomani tere wakio. Omaga tal ta a nenga hobi para a neya dire obil nomani tere molo. Yu onanga God ni aidolekiralia kene ol ni te molalga molalua, dimia. Dungwo i nan pimingere nima nangure moni tobo nomani tere wakio. God nin kene ol na teralua dungwo ipire nan yu nomani si pinaminia, “God haung haung aki di na te momia, yalta na sinam mo, tal gogo ol na tenam mo, dire kul ta pirikimino.” Sam 118:6
Nan ha maing kene ongwo ari homa mongwo meri mole wanaminga ha
Ena homa yal tau ni monga bani ure God ha maing nir si ni tomia. Tongure ha i ni monga bani pai wa dungure moli pire gongwo i, nomani si pir tere doling bolo. Bonanga nan hobana Yisas Kraist homa ha maing nir si ni tongwo hobi kene ole aki di tongwo meri ni doling bonanga ni ereyu aki di ni te monangwo monamua. Monangwo ipire yal ta ni monga bani ure, “na ha maing hon ire uga” di ni teralua dinangwo irai, yol ere pir tekio. God ol wai ol na tongwo ha homa pinga i, a i si ware molo. Yal tau Lo krehaman ha wine olgere God wai hanama dire homena tau mai tere homena tau no dimua. Dimba, homena nenanga i gaun obil aki di ni tenamia nomani aki di ni tekinamua. Tau mai tere tau nenanga i para wai pamba, God ol wai ol na tongwo i wai weni pamua.
Yisas algi ya bongwo i God wai hangwo ha
10 Ena homa Isrel arihobi God na wai hanama dire gal ha maing oo ala bol bani hau algi ya bomua. Bolere miing tau nekimia. Nekungwo meri nan Kraist pir tominga hobi, Kraist mole God yong ki e na tekinama dire, gol na tere nin algi ya bongure miin nekiminua. Yu ongwo ipire hau algi ya bongwo hobi Kraist pir tenangwo algi ya bolkinamba, pir tekimia algi ya bole bole omia. Ongwo ipire yalhobi God kina u tani ta homia, gumang nin nin dungure momua. 11 Ena hetpris ari tal nigi dongwo ol wangwo pring wai sinama dire hau ire gal oo ala i pire algi ya bolere hau ire oo malgi maini pire endo gangwo de wai simua. 12 Sungwo meri arihobi Yisas oo malgi u daning mena holi aule ire pire sungure, Yisas arihobi u wai nama dire, gul ire gol tere algi ya bomua. 13 Bongwo ipire nan yalhobi Isrel ari memini pangwo meri wine olkinaminia. Isrel arihobi Kraist guma iger bol tongwo meri nan bol na tenamba, tamamia dire gai golkire Kraist hol pangwo i doling bonaminua. 14 Bonaminga i Isrel oo malgi hobi guma iger bole siga wa na tenangwo i tamamia hamen bani oo ai hon i tibi ol na tenangwo ipire kwi mominua. 15 Ena Yisas tal wai ol na tongwo ipire nan yalhobi God mong tenaminga tal ta kunung bekinamia, ni ol na tenga wai piminua di tere tere moli naminua. 16 Ena ari para weni awai honagi ol tere, talhan a nenga i yal ta talhan a nekinangwo yali ebir sire tau to. Tenanga God hanere wai pir ni tenamua.
17 Ena ha maing kene ole nir si ni tongwo hobi aki di ni terala dire haung haung ni kwi han momua. Mongwo ipire guman tere wine ol to. Te kene ol ni tongwo hobi honagi wai onam mo, onangwo i, Kraist nin hang pamia, emgi ebir si tenangwo pamua. Te wine onanga iwe, guman yaure onanga paikimia wai pire onanga, kene ol ni tongwo hobi yalhobi miling panamua. Miling panangure a yo te ni tenangwo u wai nanua.
God ha di tenanga ari enin tau aki di tere sirin bol tenanga ha
18 Ena na yalhobi tal nigi dongwo olkire amane molala di piminga i pire ni God aki di na tenama dire ha sirin bol to. 19 Tere na ni monga bani uralga pire God haung haung sirin bol te molo. 20 Ena God tani tal ol na tongure yona ura dimio, te God tani uling yungure hobana Yisas airimua. Airungwo ipire yal i nin kene ol na terere, te God ha di ere moli ongwo ha i di tibi ol na tere, nan yalhobi u wai naminga pire gol na tere algi ya bomua. 21 Bongwo ipire God wai pirere, grang wine onanga ipire kwian yon wu bungure onana dire God sirin bol teiwa. Te Yisas Kraist gamahobo monga i pire, God tal ol ni tenangure ol wananga God wai hanama dire ereyu God sirin bol teiwa. Te Yisas Kraist hang nima pire pai monangwo monamue. I ha weni pamue.
Ha gumiling tau ya dungwo ha
22 Ena girhobo, na mana girin di ni tega i nigi de pirikio. Na ha miki di ni tekia, obilga dire pasi bol ni teiwa. 23 Ni pir po sinana dire ebina Timoti halabusi pangwo yali ere mena pire na molga bani umia, yali na kina ni monga bani urabila di pibilua. 24 Te kene ol ni tongwo hobi ire, ari Kraist pir tongwo hobi ire dire, monangwo hananga, pasi bole yahuno di ni tomua di to. Te yol Itali ari tau na molga bani ungwo hobi yahuno di ni tomua. 25 God pirari pare ol wai ol na tongwo i ni monga bani pai omo. Para yu.