3
Nan Kristen hobi tal dime ol wanaminga ha
Ena gabman ya, gabman honagi ongwo hobi ha dinangwo wine ol terere, honagi wai ol to dire gamnahobi dito. Te arihobi gaung ha si tekio dito. Te bolbin dikire, ari para weni yong ura dinama dire, ha ura panangwo dire dito. Homa nan yalhobi ha maing pirikiminga haung du nomani pre omena pege diminio, te tal gogo ol waminua. Ware tal nigi dongwo onamna dire yona inaning girungwo i, na han hongure ol waminua. Ware u nigi weni dere ari hobi para nigi de pir tominua. Tere nan ari hobi yona ki e tomingere te yalhobi yong ki e na tomua. 4-5 Tomba, God yong miling na tere miling pir na tongwo i, i tibi ol na tomua. Tere sigare kul na tongure u wai ominua. Nan yalhobi amane mole tal dime dire ol waminga ipire sigare kul na tekimia, God nin pirari pare miling gul sungure yamoni sigare kul na tomua. Tongwiwe, bigi si na tongure God Kwiang yona wu bilere nomani hon na tere hon na kul emia, mol pai hon ominua. Yisas Kraist aki di na tere sigare kul na tomia God nin Kwiang nir kung sungwo meri na te momua. Yisas Kraist yu ol na tongwo ipire God nan amane moma di na hamua. Hangure mol pai gobari moli naminga naminga ha te na tomia, inaminga pire kwi han mominua. Ha dungwo i ha pangwo kara dimua.
Ena krehaman ha di ni tega i, God pir tongwo hobi amane mole awai honagi nega dire oli nama dire haung haung nir si tenanua. Tenangere awai honagi onangwo arihobi aki di tenangwo pamua. Pamba, du nomani sire bolbin di wangwo i pir tekinanio, te kwiang moya haang dangwo i pir tekinanio, ha diriyala ole bolbin dinangwo i pir tekinanio, God Lo krehaman ha memini yu pamua, yu pamua dire bolbin dungwo i pir tekio. Pir tenanga aki di ni tekinangure u wai honanua. 10 Ha maing pungwo yal ta ha nir si tenangwo, ari pungwo hobi poing paing sire ebir si tenangwo yal i, haung sutani mana di tenanua. Ditenanga yal i pirikinangwo, ha maing pirikinama dire doling i mena olo. 11 Ari ha maing pungwo poing paing sire ebir si tongwo yal i kara u nigi domio, te tal nigi dongwo ol wangwo i yal digan moma di hanua.
Krehaman ha tau ya dungwo ha
12 Na Atemas mo, Tikikas nu si ni monga bani olalga u pa dinangwo irai, na nimin sire mu dinba ongwo haung Nikapolis malgi mol paya, haya wo. 13 Te Lo memini pire kene ongwo yal Sinas ire, yal Apolos ire dire, bangi nala dire umia, nangwo homena tal tau wa dunangwo ipire aki di to. Tenanga wa dukinamua. 14 Nan gamnahobo Krit malgi mongwo hobi awai honagi olere, talhan a nekungwo hobi aki di tere tere molio dito. Molere honagi nomani tere siga wakimue.
15 Na kina ereho mominga hobi yahuno di ni tomua. Te Kraist pir tongwo ari ni kina monga hobi Pol ni sirin bomua dito.
God pirari pare ol wai ol na tongwo i, ni yalhobi monga bani pai omo.