Këyítfii
Saŋ
ɗeɓ kibínɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fii fërí Saŋ ɗeɓ kibín. Saŋ yiima laakin këyít filiis faa ya bídee, ya ɓéestíꞌta ga ɗuuƴgaanaa daa kipeskaa Yéesu madee ga ëldúnaɗa. Fa woꞌu: «Hewhewii winéwíꞌwii Saŋ bínɗa». Tíkka ga, ya bínnda këyít kanak ciliis.
Waama laakee ɓuwaa woꞌee ɓuwaa saboh, an Yéesu Kiristaa yii tum hafci ɓoꞌ hayya ëldúnaɗa enndii kowu Kooh. Ɓa woꞌee ɓuwaa ɓan an ɓaa en ɓéeɓ mínin kitum iñaa neɓpi, Kooh abohoori ka. Iñaama tah Saŋ bínnda kerceencaa këyít kiwoꞌɓa ɓaa en Yéesu kayoh-kayohɗa. Ya woꞌꞌaɓa ɓan iñaa aaw ga kipeskaa leehooɗa, na daa ɓoꞌ jom kitum bi ya mín kilaas gakaɗa: ɓéeɓ ɓaa gëm ga Yéesu Kiristaanaa hay gaka kilaas.
Ya tíkka ga an ɓuwaa enat wíinoo na Kooh ya na Yéesu Kowukiigari; ɓa waaꞌ Kooh, ɓa waaꞌ ɓimooroomɓa ɓéeɓɓa. Binaa ɓa tum iñaamanaa, wóorin an ɓa hay kilaas kipeskaa leehooɗa.
Këyítfii Saŋ ɗeɓ kibínɗa tíidoh anee:
1 - Woꞌeenii Kooh onohi kipesɗa (1: 1-4)
2 - Kooh leeꞌlaat kesi (1: 5–2: 6)
3 - Iñii nakohu kitumɗa (2: 7-17)
4 - Buwii sagoh na Kiristaaniiɗa (2: 18-29)
5 - Ɓuwii enu ɓitowu Koohɗa (3: 1-10)
6 - Waarohat ga díkaantiruu (3: 11–4: 21)
7 - Kigëm ga Yéesu haydohi kiwaaroh (5: 1-21)
1
Woꞌeenii Kooh onohi kipesɗa
Ɓii iñii mi bínndúu yii woꞌ ga loociɗa, enin lak ëldúna sakussii duum. Ɓiima nak, ɗí kelohinndi ya woꞌ, ɗí hotinndi na hassíi, ɗí malaksukohinndi dijófíꞌ, ɗí leꞌin yahhíi gari. Ya yërí en woꞌeenii Kooh onohi kipesɗa. Kipeskii teewukohin, ɗí hotinka ee kërí ɗí seediꞌ. Ɗí yéegallúu kipeskii leehoo taaꞌɗa, kii enee kumëeñíꞌ ga yahaa Kooh Paamudii ee ka teewukohin garíiɗa. Iñii ɗí hotin ee ɗí kelohinɗa, yërí ɗí yéegallúu ɗú ɓan, doonaa, ɗú naríi, ɗu en wíinoo, ee ɗu ɓéeɓpuu ɗu bok kiꞌen wíinoo na Kooh Paamudii, ya na Yéesu Kiristaa, Kowukiigari. Ɗí ɓii bínndúu iñcuma doonaa ɗu ɓéeɓpuu keeñnjuu soos bi mat.
Kooh leeꞌlaat kesi
Iñii ɗí keloh ga Yéesu Kiristaa ee ɗí yéegallúuɗa yërí en an: Kooh, leeꞌlaat kesi, laakoo dara iñaa ñúus gari. Binaa ɗu woꞌ an ɗu enin wíinoo na Kooh ee ɗu tíidi ga ñúusiinaa, lak ɗu woꞌꞌii kayoh ee ɗu taabukkii waasii kayohfii. Wayee binaa ɗu tíin ga leeꞌlaatii fodii dii Kooh ga kihafci ya yii ga leeꞌlaatiiɗanaa, lak ɗu enin wíinoo, ee ñífii Yéesu, Kowukiigari aamukɗa, hayyuu kisétíꞌ ga baakaaraa en ɓéeɓ. Binaa ɗu woꞌ an ɗu laakoo baakaaraa, lak ɗu ɗúk haffuu ee kayohfii gaa garuu. Wayee binaa ɗu took an ɗu laakin baakaaraa, Kooh hayyuu kibayal, ya setiꞌtuu ga tóoh iñaa ɗu tum ee júɓpii, ndaga ya júwin ee iñaa ya woꞌ tóoh ya tummbi. 10 Binaa ɗu woꞌ an ɗu mosoo kitum baakaaraa, ɗu tíkin Kooh ɓaa woꞌoo kayoh ee woꞌeeniigari gaa garuu.