6
Ɓoꞌ ɓiyitnaɓanak tanussa kiꞌamɗoh apotaaꞌcaa
Waama lak tëelíbéecaa Yéesuɗa ɓaa wëñ kiɓaatuk. Yaawúuꞌcaa laksi kiGerekɗa ɓaa ñaꞌsukoh loo iñaa yaawúuꞌcaa laksi kiꞌEbërëe tumiɗa. Ɓa ñaꞌsukohee an ɓeticaa bok gaɓaɗa, ee ƴaalɓa kaaninɗa, daanee kiꞌaluku hen ga dúndaa warohsi besaa en ɓéeɓɗa. Apotaaꞌcaa ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaa hídírohussa ɓéeɓ tëelíbéecaa, ɓa woꞌꞌaɓa an:
- Ɗí íis kiyéegaloh woꞌeenii Kooh, ɗí am ga kiwaroh ñamah enndii iñaa gën. Kërí tah, Mbokcii, namat kitan ga ɗuuƴcúu ƴaal ɓiyitnaɓanak, ɓaa ínohohu ga kijúɓ, ɓaa líifin na Helii yiselaꞌíꞌyii ee laakuunun hel, ɗí sasɓa kitum lëgëyaama. En ɗanaa ɗí ga kihaffíi, ɗí ëewruk ga kikíim Kooh na kiyéegaloh woꞌeeniigari.
Ɓéeɓ ɓuwaa gëmɗa tookussa iñaa woꞌu yaama. Waa ennda ɗa, ɓa tannda Iceen, ɓoꞌ yigëmíꞌ Kooh ee líifin na Helii yiselaꞌíꞌyii, Filiip, Porokooꞌ, Níkanooꞌ, Tímoŋ, Parminaas, na Níkulaa yaa límohu Añcoosɗa ee enee yiifaꞌ kuɗewaa, ya aassa ga waasaa yaawúuꞌcaaɗa. Lëehíꞌta, ɓa haydohhaɓa ga apotaaꞌcaa. Ɓaama tíkussaɓa yah ga haf, kíimɗussaɓa Kooh.
Woꞌeenaa Kooh waa wëñ kisíw, ee ga Yéerúsaleem, tëelíbéecaa ɓaa wëñ kiɓaatuk, ee sarahoh ɓiyewin gëmussa ga Yéesu.
Iceen abussa
Kooh barkeella Iceen, líifíꞌtari na dooli, ya yaa tum enaama cidóoyíꞌ-waaꞌ na kíntaan ciyaak ga ɗuuƴ ɓuwaa. Laakka ɓiɓoꞌ ɓaa júwohéeríi na Iceen ee ɓa bokee ga jaangu-yaawúuraa “ñaamcaa laak hafɓaɗa”, ɓa enee ɓiyaawúuꞌ, ee ɓa meyohee Síreen, Aleksandarí, Sílísíi na Aasíi. Ɓa ɓaa tëesɗoh woꞌeen na Iceen. 10 Wayee, ɓa mínéeríi yen ga woꞌeencaagari ndaga ya woꞌohee kiñaañkaa Helaa yiselaꞌíꞌyaa oneeriɗa. 11 Ɓa neehalla ɓiɓoꞌ doonaa ɓaama woꞌ an:
- Ɗí kelohin ya woꞌin woꞌeen cisépíꞌíꞌ ga Móyíis na ga Kooh.
12 Fodaama ɓa tahha bi yaakcaa dëkaa, jëgíroh-waascaa na ɓu-dëkaa, kolukussa ɓa keennda ga ɗook Iceen, ɓa ammbari, ɓayussari paanaa wiyaakwaa. 13 Ɓa ɓaydohha ɓan seedicaa ƴah Iceen kipokiꞌ kiwoꞌ, woꞌussa an:
- Kaanfii Kooh fiselaꞌíꞌfii na Waasii Móyíis, ɓii yii dëk kiwoꞌ woꞌeen cisépíꞌíꞌ gaca. 14 Ɗí kelohinndi yaa woꞌ an Yéesu Nasareet hay kiɓúꞌ Kaanfii Kooh, ya súpít baahcii Móyíis foñiꞌtuuɗa.
15 Ɓéeɓ ɓuwaa enee ga paanaa wiyaakwaaɗa yípussa Iceen has, ɓa hotta fíkíifaagari faa melic en fan fíkíi malaaka.