8
Ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa Sóol hatallaɓa ga kipesɓa
1-2 Kaanaa Iceen waama, Sóol fareera ga. Laakka ɓiɓoꞌ ɓigëmíꞌ Kooh ɓaa ɓeɓ faraaffaa Iceen, ɓa accafa, ee ɓa kodukka lool kaanaa Iceen. Ga besaa bëríi Iceen apuɗa, ɓuwaa gëmu ga Yéesu ee enu ga Yéerúsaleemɗa dalussa kihatalu ga kipesɓa, hatal wiméeskíꞌ. Ɓéeɓ ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa tasaarukohussa ga gohcaa Yúudée na caa Samaríi bi tessa apotaaꞌcaa doŋ. Wayee Sóol ga kihafci, keennda ga ɗook ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa, kiꞌíslukohɓa ngëmaagaɓa. Ya yaa aas ga kaancaa, ya yaa am ɓuwaa gëminɗa, ɓetoo ƴaaloo, ya yaa laŋɓa ga kasu.
Ɓéeɓ ɓuwaa tasaarukohseeɗa nak, ɓaa wíil ga ɗuuƴ kúlkaa, ɓa ɓaa yéegaloh Hewhewii winéwíꞌwii.
Filiip yéegalohha Hewhewii winéwíꞌwii ga gohaa Samaríi
Fodaama Filiip kaꞌta gohaa Samaríi, ga teeru wíinoo daama, ya yaa yéegaloh Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ ga loo Kiristaa, Músalkaatii dígohseeɗa. Ɓuwaa ga dëkaaɗa tóohɓa aawussa kisúkúruk Filiip ndaga kíntaancaa ɓa keloh ee ɓa hot ya tumiɗa, ɓa gëmmbari. En kiꞌenaa, raɓ ɓiyewin meyohussa na tifiip tiyaak ga ɓuwaa ɗúukoolinɗa, ee lafañ ɓiyewin na ɓeedukíꞌ ɓiyewin wëkɗussa ɓan. Fodaama keeñ-soos wiyaak laakka ga teeraama.
Wiima lak ga teeraama, laakin ɓaa ɗeɓ da kiꞌen, ya teeku Simoŋ ee ya enee luhusoh. Ɓu-Samaríi waaruꞌeera ga iñcaa ya tumeeɗa. Ya tíkee hafci ɓoꞌ yilëekíꞌ-solu, 10 ee ɓéeɓ, oomaanoo, yaakoo súkúrukeera iñcaa ya woꞌiɗa. Ɓa woꞌee gari an:
- Ɓii yii yërí en doolii Kooh, wii woꞌu an wa doŋ wa mínɗa.
11 Ɓa ɓaa súkúrukki dijófíꞌ ndaga ya maañinɓa kiwaaruꞌi ga luhuscaa ya tumiɗa. 12 Wayee daa Filiip yéegalohee Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ ga loo Nguuraa Kooh na ga loo Yéesu Kiristaaɗa, ɓéeɓ ɓuwaa, ɓetoo ƴaaloo gëmmba, ɓa awwa kibëtísiꞌuk; 13 bi ga Simoŋ luhusohaa sah gëmmba, ya bëtísiꞌussa. Ya aawwa kitaabuk Filiip rek. Ya waaruꞌꞌa lool ga kíntaancaa na enaamacaa cidóoyíꞌ-waaꞌcaa ya hot Filiip tumiɗa.
14 Apotaaꞌcaa ga Yéerúsaleemɗa nak, kelohussa an ɓu-gohaa Samaríi teꞌuunun Woꞌeenaa Kooh ga keeñɓa. Ɓa wossa Peeꞌ na Saŋ daama. 15 Daa Peeꞌ na Saŋ leꞌsee da, ɓa kíimiꞌta ɓuwaama Kooh, ɓa laas ga Helii yiselaꞌíꞌyii. 16 En kiꞌenaa, lak Helii yiselaꞌíꞌyii yoosukkii ga yíinoo gaɓa duum, ɓa eemee ga kibëtísiꞌu ga teekii Yéesu, Haꞌmudii. 17 Waa ennda ɗa, Peeꞌ na Saŋ tíkussaɓa, yaa en ɓéeɓ yah ga haf, doo ɓa ɓaa han kilaas ga Helii yiselaꞌíꞌyii. 18 Simoŋ hotta an Helii yiselaꞌíꞌyii yoosukin ga ɗook ɓuwaa ga waa apotaaꞌcaa tíkɓa yah ga hafɗa. Ya waaꞌta kineehal Peeꞌ na Saŋ hëelís, 19 woꞌꞌa an:
- Onattoo ɓan kimín iñuma ɗú tumiɗa, doonaa ɓaa mi tík yah ga haf ɓéeɓ ya laas ga Helii yiselaꞌíꞌyii.
20 Wayee, Peeꞌ loffari an:
- Koparumgaraa saŋkuꞌat ee fu saŋkuꞌuk nawa. Iñaa Kooh onoh, fu fooŋ an fu mínndi kilom na hëelíse? 21 Fu laakoo waꞌ na ɓak ga iñii yii ndaga keeñiigaraa júɓpii ga fíkíi Kooh. 22 Kon hebukaa jafaa halaatumgaraa wibóníꞌ wuma dúuƴ, fu aaw kikíim Haꞌmudii, en ɗanaa ya bayallaa halaatumgaraa wibóníꞌ wuma, en an mínukinaa! 23 En kiꞌenaa, mi hotin an fu líif na kiꞌiñaan ee fu ñaam-baakaaꞌ. 24 Simoŋ dalla kitaas an:
- Kíimɗattoo Haꞌmudii na kihaffúu, en ɗanaa iñcii ɗú woꞌɗa wíinoo gaca dalooroo. 25 Peeꞌ na Saŋ, ga waa ɓa seediꞌꞌa, ɓa yéegalohha Woꞌeenii Haꞌmudii bi ɓa lëehíꞌta, ɓa ɓaa ɓoyuk Yéerúsaleem; ee ga waasaa, ɓa ɓaa yéegaloh Hewhewii winéwíꞌwii ga dëk ciyewin ga gohaa Samaríi.
Filiip bëtísiꞌꞌa ɓaa dëk Ecoopíi ga waas Gaasaa
26 Laakka bes, malaakaa Haꞌmudii woꞌꞌa Filiip an:
- Koluka, fu kaꞌ ɓak iñaa hanoh meyaaꞌ-noh yah-seŋɗa, fu taam waasaa meyoh Yéerúsaleem aaw Gaasaaɗa. Waasaama koorohsussii diimaɗa.
27 Filiip dalla kikoluk yaa ƴah. Ya hídohha na ɓoꞌ yiƴaal yaa meyoh kúlkaa Ecoopíi, ɓaa nak enee ɓaa yóomɗu hen. Ee ɓaa yërí en tuukkoh-alalaa buuraa Ecoopíi yiɓetiyaa woꞌsi Kaandaasɗa. Ya karee Yéerúsaleem kijaamuk Kooh, 28 ee ya enee kiɓoyuk kaanɓa. Ɓaa, lak yugin ga sareetaagari yaa jaŋ Këyítfaa Ísayíi, sëldíiga-Koohaa bínɗa. 29 Helaa yiselaꞌíꞌyaa woꞌꞌa Filiip an:
- Gaawaa kitíin fu daɓ sareetaa waanee.
30 Filiip foolla, daɓpa sareetaa, ya kelohha ɓaa yaa jaŋ ga Këyítfaa Ísayíi, sëldíiga-Koohaa bínɗa, ya meekissari an:
- Iñii fu jaŋɗa, fu ínohin yen ga sahe?
31 Ɓaa taassa an:
- Mi laakkii ɓaa lóogísohɗanndoowanaa, mi tuman na bi mi ínoh iñii wa waaꞌ kiwoꞌɗa?
Lëehíꞌta ya woꞌꞌa Filiip kilap ga sareetaa, ya yuŋ ga yahaaci. 32 Kuɗekatkii ya enee na kijaŋ ga Këyítfaa Ísayíi, sëldíiga-Koohaaɗa enee kii:
«Fodii baal, ya ɓayussa kiꞌapunee,
fodii kubaalkaa fiippii ga fíkíi ɓaa enndi na kinenɗa,
fodaama, ya lëgíssii kúuwci.
33 Ya torohɗussa ee ken onndiiri kayoh.
Kumuunci laguunun ee ya foñnjii lam.»
34 Ɓaa kúlkoh Ecoopíiɗa, meekissa Filiip an:
- Woꞌaaroo en neɓpaanaa, sëldíiga-Koohaa woꞌ loo ɓa dii? Woꞌ na hafcinoo, woꞌ ga ɓoꞌ yiliis?
35 Waa ennda ɗa, Filiip ɓeɓpa woꞌeenaa, ya abohha ga iñaa Ísayíi, sëldíiga-Koohaa woꞌ yaama, ya yaa lóogísohiꞌti Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ ga loo Yéesuɗa. 36 Daa ɓa en na kiƴahɗa, ɓa leꞌꞌa ga ɗekataa taakin músú, lëehíꞌta ɓaa woꞌꞌa Filiip an:
- Man músú mee, iñii kokohan ya mi bëtísiꞌu?
[ 37 Filiip woꞌꞌari an:
- En an fu gëmin ga keeñiigaraa ɓéeɓwanaa, fu mín kibëtísiꞌu.
Ɓaa woꞌꞌari an:
- Mi gëmin an Yéesu Kiristaa yërí en Kowukii Kooh.]
38 Ga saasi, ɓaa dalla kinakoh sareetaa tuukiru, Filiip na ɓaa yoosukussa ga ɗuuƴ músúmaa, Filiip bëtísiꞌꞌari.
39 Daa ɓa meƴ músúmaa hen, Helii Haꞌmudii bëffa Filiip, ɓaa kúlkoh Ecoopíiɗa hotissiiri. Wayee ɓaa yaa ƴah waasci na keeñ wisóosíꞌ. 40 Filiip nak, meƴneera teeraa Asot, ya yaa yéegaloh Hewhewii winéwíꞌwii; ya taammba teeru na teeru, bi ga daa ya leꞌoh teeraa Sesareeɗa.