18
Pool kaꞌta teeraa Korenti
Waa ennda ɗa, Pool kolukohha teeraa Ateen, ya kaꞌta teeraa Korenti. Ya hídohha daama na yaawúuꞌ, yaa teeku Akílaas. Akílaas límohu gohaa Pom ee lak ya hanee kimeyoh kúlkaa Ítalíi, ya na Pírísíl, ɓetici, ndaga Kólóot buuraa yiyaakyaa kúlkaa Room yërí nakohee an yaawúuꞌcaa ɓéeɓɓa meyat teeraa Room. Pool nak kaꞌta gaɓa, ee waa ya bok naɓa lëgëy kihëwíꞌ mbaaꞌ-on, ya dëkka naɓa, ɓa taammba kilëgëy. Bes Sabataa en ɓéeɓ Pool kaꞌ jaangu-yaawúuraa ya jangati, kiheel kinook yaawúuꞌcaa na ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa ga ngëmaa. Sílaas na Tímotée meyohussa teeraa Maseduwaan, ɓa hayya, laakussa Pool teeraa Korenti. Pool nak ëewrukka kiima ga kiyéegaloh woꞌeenii Kooh, ya yaa yéegal yaawúuꞌcaa an kayoh-kayohɗa, Yéesu yërí en Kiristaanii. Yaawúuꞌcaa nak ɓaa heñohhi, ɓa aawwari kiɓas, Pool përtukka pëndëlaa kúltícaagari* 18: 6 Ga tumeenaama, Pool teewoh an duuci enissii ga iñaa mínanɓa kidalɗa. Malkat ɓan 13: 51., ya woꞌꞌaɓa an:
- Binaa ɗú saŋkuꞌaa, ínohat an ɗú ɓërí tík haffúuka. Mi, mi setin ga wic. Diimaɗa mi yii ƴah ga ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa.
Ya kolkohha daama, ya kaꞌta kaan Títíyus Yustus, ɓoꞌ yiniikiꞌ-Kooh ee kaanfaagari deeyoh na jaangu-yaawúuraa. Kíríspus yaa kuliyuk ga jaangu-yaawúuraaɗa, gëmmba ga Haꞌmudii, ya na ɓu-kaanci ɓéeɓɓa, na ɓiɓoꞌ ɓiyewin ga ɓu-teeraa Korenti, ɓaa súkúrukee Poolɗa, gëmussa ga Yéesu ɓan, ɓa bëtísiꞌussa. Laakka wekaa Haꞌmudii feeñuk Pool ga ɗuuƴ heeƴ, woꞌꞌari an:
- Ka niik dara, woꞌa, kaa ɗekoh. 10 Kaa niik dara ndaga mi yii naraa, ee ken mínoo kitík yahci ga ɗookfu. En kiꞌenaa, ɓoꞌ ɓiyewin dii ga teerii wii ɓuuroo.
11 Waa ennda ɗa, Pool yuŋnga ga teeraa Korenti kíis na caban, ya yaa jëgíroh Woꞌeenii Kooh.
12 Ga jamaanaa Galíyoŋ enoh gúwernëeꞌ ga gohaa Akayɗa, yaawúuꞌcaa ɓéeɓɓa kolukɗussa Pool, ɓa ammbari, ɓa ɓayyari daa attiꞌohsiɗa. 13 Daama, ɓa yammbari an:
- Ɓii yii heel kiꞌek ɓuwii ga kijaamuk Kooh na kitaabuk Kooh ee iñii ya jëgírohɗa taammbii na iñii Waasii Móyíis nakohɗa.
14 Pool waaꞌta kitaas, wayee Galíyoŋ dalla kiwoꞌ yaawúuꞌcaa an:
- Súkúꞌkattoo ɗú yaawúuꞌcii! Enee an ya tum kofeel wala iñaa boninaa, eneenaa mi hayyúu kisúkúruk. 15 Waa ɗú nookoh loo woꞌeen, loo teek na loo waasumgarúu, gaama guurúu, mi ƴahhii ga kiꞌaas.
16 Waa ennda ɗa, ya meƴdohhaɓa daa attiꞌohsiɗa. 17 Daama nak, ɓa keennda ga ɗook Sosten, yaa kuliyuk ga jaangu-yaawúuraaɗa, ɓa ɓaa feekki ga fíkíi daa attiꞌohsiɗa, wayee iñaama dara ɓíttii Galíyoŋ ga.
Pool ɓoyukka teeraa Añcoos
18 Waa ennda ɗa, Pool tessa ga teeraa Korenti iñaa maañ. Lëehíꞌta, ya taŋkohha na kerceencaa daamaɗa, ya aassa gaal-giiƴ kiƴah kúlkaa Síríi, ya taammba na Pírísíl na Akílaas. Balaa ya karaa, ya nenukka hafaagari ga teeraa Keŋkeree ndaga lak iñaa ya dígohee na Kooh ya waatukkaɗa leehin 18: 18 Pool waatukee an iñaa ya dígohee na Koohɗa leehhiinaa, ya nenukoo múk. Malkat 21: 24. . 19 Ga waa ɓa leꞌ teeraa Efeesɗa, Pool tagohha na ɓuwaa ya taabee naɓaɗa, ya taammba haŋci. Ya kaꞌta jaangu-yaawúuraa kisaawal na yaawúuꞌcaa. 20 Ɓaama kíimmbari kites naɓa wayee ya saŋnga. 21 Ga wii ya taŋkoh naɓaɗa, ya woꞌꞌaɓa an:
- Neɓ Koohaa, mi hay kiɓoyuk dii kiwaakneerúu.
Ya aassa gaal-giiƴ ga Efees, ya kaꞌta teeraa Sesaree. 22 Waa ennda ɗa, ya paaffa Yéerúsaleem kikëñíꞌ kerceencaa enu daamaɗa, lëehíꞌta ya kaꞌta Añcoos Síríi. 23 Ya ennda daama bi sammba kimaañ, lëehíꞌta yaa ƴah. Ya koorohha gohaa Galaat ya paaffa waa Fírígíi, ya yaa daas mbok-kerceencaa ɓéeɓɓa, ngëmaagaɓa wëñ kiyëgís.
Apoloos kaꞌta teeraa Efees na waa Korenti
24 Laakka yaawúuꞌ yaa teeku Apoloos ee límohu teeraa Aleksandarí, ya hayya teeraa Efees. Ya enee ɓoꞌ yiyúudúkíꞌ ee ya ínoheera Bíncaa ciselaꞌíꞌcaa dijófíꞌ ɓan. 25 Ya jëgíꞌseera Waasii Haꞌmudii, ee ya safareera lool ga kiwoꞌ loo Yéesu. Iñaa ya jëgírohee gariɗa júweera lool, wayee ya ínohee bëtísaa Saŋ-Bëtís. 26 Ya yaa jangat na fít wiyëgísíꞌ ga ɗuuƴ jaangu-yaawúuraa. Daa Pírísíl na Akílaas kelohsee iñaa ya jangatɗa, ɓa ɓayyari ya taam naɓa, ɓa lóogísohiꞌtari Waasii Kooh bi wëñnja gari kileeꞌ. 27 Ya nak, helci ennda ga kikaꞌ gohaa Akay. Mbok kerceencaa daamaɗa ɓaatussari kidaas ga iñaama. Ɓa bínnda ɓuwaa gëm ga Yéesu enu daamaɗa këyít kiwoꞌɓa ɓa ammbi dijófíꞌ. Daa ya leꞌee daama, Kooh amɗohhari bi ya laakiꞌta ɓuwaa gëmu ga Yéesu daamaɗa jeriñ wiyaak. 28 Ya ɓúlla yaawúuꞌcaa ga fíkíi ɓéeɓ, ee ya koorohee ga Bíncaa ciselaꞌíꞌcaa, kiteeɓɓa an Yéesu yërí en Kiristaanii.

*18:6 18: 6 Ga tumeenaama, Pool teewoh an duuci enissii ga iñaa mínanɓa kidalɗa. Malkat ɓan 13: 51.

18:18 18: 18 Pool waatukee an iñaa ya dígohee na Koohɗa leehhiinaa, ya nenukoo múk. Malkat 21: 24.