21
Yéesu tummba kíntaan ga kimbaal jën
Ga waa iñaama paaffa, Yéesu feeñukissa tëelíbéecaagari ga seereenaa giiyaa Tíbéeríyaat* 21: 1 Giiyaa Gëlílée.. Ya feeñukeeɓa fodii dii: Simoŋ-Peeꞌ na Toomaa yaa ɓaysi Dídímɗa 21: 2 Teekaa «Dídím» wërí en «Síis ɓoꞌ ɓanak… » na Natanayeel yaa meyoh Kanaa ga gohaa Gëlíléeɗa na towutaa Sebedee na tëelíbée Yéesu ɓanak ɓiliis ensee daa díinoo. Simoŋ-Peeꞌ woꞌꞌaɓa an:
- Mi yii ƴah kimbaalnee jën.
Ɓa taassari an:
- Ɗí ɓan ɗí hay naraa kitaam.
Ɓa kaꞌta, ɓa aassa ga gaal-loocaa, wayee wekaa bëríi, ɓa ammbii dara. Lak Kooh yaa ƴah kiwíis, Yéesu tuukka ga tewisaa giiyaa, wayee tëelíbéecaa ínohsohussiiri. Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Ɓiƴaay, mbaa ɗú abin yen?
Ɓa taassari an:
- Óꞌóo!
Ya woꞌꞌaɓa an:
- Weesat mbaalii ga ɓakii hanoh gaal-loocii yah-ñaamɗa, ɗú hay kiꞌam jën.
Waa ennda ɗa, ɓa weessa mbaalaa, mbaalaa líiffa muut na jën bi ɓa mínissiiwa kimeƴdoh músúmaa. Tëelíbéenaa Yéesu keeñukeeɗa, woꞌꞌa Peeꞌ an:
- Haꞌmudii yërí!
Daa Simoŋ-Peeꞌ kelohee woꞌeenaa an: «Haꞌmudii yërí», ya ekukka kúltífaagari ndaga ya tesee faan fút, ya jafukka ga músúmaa. Tëelíbéecaa ɓíinooɓaa ɓaa hay na gaal-loocaa, ɓaa nook mbaalaa líifin na jënɗa. Ɓa úsaayéeríi, ndaga díkaanti daa ɓa eneeɗa na tewisaa jom meetaꞌ citéeméeꞌ. Ga waa ɓa yoosukka ga tewisaaɗa, ɓa hotta daama kiwiikaa taaluunun, tíkuunun jën ga ɗookgaa, na mbúurú ga yahaanaa.
10 Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Haydohat ga jëncii ɗú han kiꞌamɗa.
11 Peeꞌ dalla kiꞌaas ga gaal-loocaa, kinook mbaalaa bi ga tewisaa, lak wa líifin na jën. Jëncaa enee citéeméeꞌ na cidaaŋkaah-yëtúus na kaahay, ciyaak. Ee ga daa jëncaa hín kiyewinɗa tóoh, mbaalaa ɗaꞌtii.
12 Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Deeyat ɗú ñëkítuk!
Wayee yíinoo ga tëelíbéecaa kaañnjiiri kimeekis, «fu yërí en ɓa?» Ndaga ɓa ínoheera an Haꞌmudii yërí. 13 Yéesu deeƴca, ɓeɓpa mbúuraa, warohhaɓawa. Ya tumissa fodaama na jënaa.
14 Ennda kotaa wukaahaywaa, waa Yéesu feeñuk tëelíbéecaagari ga iñaa ya mílísee ga ɓuwaa kaaninɗa.
Yéesu na Peeꞌ: Peeꞌ fu waarinndoone?
15 Ga waa ɓa lëehíꞌta kiñëkítuk, Yéesu meekissa Simoŋ-Peeꞌ an:
- Simoŋ, kowu Saŋ, fu wëñ ɓuwii ɓii kikeeñukkoone?
Simoŋ taassari an:
- Ee, Haꞌmudii, fu ínohin an mi waarinndaa.
Yéesu woꞌꞌari an:
- Níiraa tubaaltiigoo 21: 15 Tubaaltiigoo waaꞌ kiwoꞌ ɓuwaa bok ga Jaangaa ya ennda hafaaɗa..
16 Kotaa wukanakwaa, Yéesu meekissari an:
- Simoŋ, kowu Saŋ, fu keeñukinndoone?
Peeꞌ taassari an:
- Ee, Haꞌmudii, fu ínohin an mi waarinndaa.
Yéesu woꞌꞌari an:
- Enaa níirohii baalciigoo.
17 Kotaa wukaahaywaa Yéesu meekissari an:
- Simoŋ, kowu Saŋ, fu waarinndoone?
Keeñaa Peeꞌ neɓpii ga daa Yéesu meekissi bi ennda waas kaahay an «fu waarinndoone?»
Ya taassari an:
- Haꞌmudii, fu yii fu ínohin iñaa en ɓéeɓɗa, fu ínohin an mi waarinndaa!
Yéesu woꞌꞌari an:
- Níiraa baalciigoo. 18 Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌaaka: ga kifiilfu, fu pokɗee haffu geñu, fu kari daa neɓpaa, wayee binaa fu guꞌgiꞌaa, fu hay kiɓëwíꞌ yahciigaraa, ɓoꞌ yiliis pokiꞌtaa geñu, ɓayyaa ga daa fu waaꞌtii kikaꞌ.
19 Yéesu woꞌee iñaama kiteewoh daa kikaankaa Peeꞌ ƴah kiman, ee Kooh eru ndam gaɗa. Lëehíꞌta Yéesu woꞌꞌa Peeꞌ an:
- Taabukaaroo!
Yéesu woꞌꞌa yen ga tëelíbéenaa ya keeñukɗa
20 Peeꞌ heeluk hen, ya hotta tëelíbéenaa Yéesu keeñukɗa, yii hay ga fenooɓa. Tëelíbéenaama yërí tobinukee ga fasaafaa Yéesu, ga waa ɓa ñam cuuníinfaa fiselaꞌíꞌfaaɗa ee yërí meekiseeri an: «Haꞌmudii, ɓii ƴahhaa kiꞌon bíiŋɗa, ya ɓa?». 21 Daa Peeꞌ hotti hen, ya meekissa Yéesu an:
- Haꞌmudii, haa yii fu ínoh ya gari?
22 Yéesu taassari an:
- Mi waaꞌ ya pes bi ga daa mi haysanaa, waasfu ya ga? Fu kay, taabukaaroo rek!
23 Woꞌeenaama síwwa ga ɗuuƴ ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa an tëelíbéenaama kaananndii bi taaꞌ. En kiꞌenaa, Yéesu woꞌéeríi Peeꞌ an: «tëelíbéenaama kaananndii», wayee ya woꞌeeri an: «Mi waaꞌ ya pes bi ga daa mi haysanaa, waasfu ya ga?»
24 Tëelíbéenaama yërí seediꞌ iñcuma, ya bínndaca, ee ɗí ínohin an iñii ya seediꞌɗa kayoh.
25 Yéesu tumin enaama ciyewin ciliis. Enee an ca ɓéestíru hen wíinoo wíinoo ga këyítaa, mi foogin an, eneenaa ɓéeɓ këyítcaa bínsan caama hawanndii sah ga ëldúna.

*21:1 21: 1 Giiyaa Gëlílée.

21:2 21: 2 Teekaa «Dídím» wërí en «Síis ɓoꞌ ɓanak… »

21:15 21: 15 Tubaaltiigoo waaꞌ kiwoꞌ ɓuwaa bok ga Jaangaa ya ennda hafaaɗa.