^
FILEMON
Bilowga Warqaddan
Jacaylkii Iyo Rumaysadkii Filemon
Oneesimos Oo Ahaa Addoon Cararay
Dhammaadka