Di u dii biifi u Johanisi
Wan wöutu a fesi.
Disi mbei di u dii biifi u di Tjabukama u Masa Jesosi de kai Johanisi. Nöö a di biifi aki a toona ta kai ën seei di Gaan Sëmbë u keiki möön, nöö a mbei ën manda da wan womi de ta kai Gajusi. Nöö a ta taki soni u dee sëmbë dee ta tja di Buka ta paaja, ufö a ta taki u wanlö oto sëmbë möön.
1
Wë di pampia aki, di Gaan Sëmbë u keiki hën ta mbei ën manda gaan odi da di lobi mati fëën de kai Gajusi, taa a dë. Fa mi ku i dë a di biibi aki, nöö mi lobi i tuutuu seei, mati. Nöö i musu dë bumbuu e, leti kumafa mi sabi taa di akaa fii dë bumbuu kaa. Hii soni fii tuu musu dë tololo a pasi.
Nöö fa mi dë aki, mi dë waiwai ku i o. Biga dee sëmbë fuu ta ko ta gafa i da mi aki taa i ta libi bunu, i ta waka a di pasi ta piki di lei u Masa Gadu ku hii i hati. Wë nöö te mi ta jei sö taa dee mii u mi ta piki di lei u Masa Gadu, nöö mi ta wai te na soni. Soni seei an dë a goonliba di ta da mi wai kuma di dë.
Wë mati Gajusi, di bunu di i ta du dee bakama u Masa Jesosi dë, nöö a dë wan gaan bumbuu wooko seei e. Biga dee awoo sabima fii ku dee njunjun sëmbë dee ja sabi tuu i ta sölugu. Nöö dee sëmbë i ta heepi dë, nöö de ta ko ta konda da u dee biibima aki taa sö i ta libi bunu ku de. Nöö sö Gadu kë fii libi tu e, mati. Ja musu disa möönsö, biga sö de ta waka ta lontu a di wooko liba. Fa de dë a pasi nango dë, nöö fu Masa Jesosi hedi wë e. Nöö de an ta suku heepi a dee sëmbë dee an ta biibi. Hën mbei u dee sëmbë u Masa Jesosi musu heepi de e. Nöö hën da u ku de tuu ta dë a di wooko u Masa Gadu makandi ta tja di lei fëën ta paaja.
Söö. Wë nöö haika e. Mi bi mbei wan pampia manda da un dee sëmbë u Masa Gadu dë kaa. Ma di sëmbë de kai Dioteefesi aan toobi ku u. A kë hënseei musu dë fesima a di keiki, nöö an kë piki taa mi a’ taki a unu liba möönsö. 10 Nöö te mi ko a unu ala, nöö woo kuutu di soni naandë. Biga a ta kosi mi a baka ta mindi soni da mi. Nöö an tjikëën eti e. Hën a toona ta du hogihogi ku dee sëmbë ta waka ta paaja di buka u Masa Jesosi, dee ta ko a unu dë. Biga te de ko dë, nöö an ta kë ta hoi de. Nöö te dee otowan kë heepi de, nöö a ta tapa de tu. A di keiki seei a ta jaka de ta puu, fu di de kë heepi dee wakama.
11 Nöö mati, fa i si i dë a goonliba aki, na djeesi dee lö sëmbë dee ta du hogi naandë e. Ma i musu djeesi dee sëmbë dee ta du bunu. Biga di sëmbë di ta libi bunu ku sëmbë, nöö hën da sëmbë u Masa Gadu. Ma di sëmbë di ta libi hogi ku sëmbë nöö an sabi Gadu e.
12 Nöö di womi de kai Dëmëtusi, fa a sai dë, nöö hii sëmbë ta gafëën taa a dë bumbuu sëmbë. Wë nöö sö a dë tuu, biga libi fëën ta kai ku di lei u Masa Gadu. Mi seei si ën sö tu hën mi taki ën da i, nöö i sabi taa ma o ganjan i.
13 Wë nöö mi a’ wanlö hia soni a mi hati u mi taki da i eti, ma ma kë sikifi de a pampia manda da i. 14 Mi seepi kë ko a i hesihesi, be mi ku i sa fan fesi ku fesi.
15 Söö. Wë na soni möönsö e, mati, möön leki hati fii musu ta dë bööböö. Nöö dee mati fuunu aki manda gaan odi da i ku hii dee mati fuu dee dë a i ala tuu, hiniwan sëmbë ku fëën odi.