Hebelejën
(Di biifi u dee Isaëli biibima)
Wan wöutu a fesi.
Di biifi aki, de sikifi ën da dee Isaëli sëmbë dee ko ta biibi a Masa Jesosi. Nöö de an sabi ambë mbei ën, biga di sëmbë di mbei ën an sikifi ën në nëën. Nöö te i lesi ën te i kaba, i ta si kuma Paulosu hën mbei ën, ma a so kamian i ta si kuma nëën mbei ën.
Nöö dee sëmbë dee di biifi aki sikifi da, a djei kuma de an dë tifihedi ku di fa de ta dini Gadu kuma sëmbë u Masa Jesosi. De kë toona go möön a di awoo fasi de bi ta dini ën kuma Isaëli sëmbë. Biga de toona ta mëni kumafa de bi ta tja mbeti nango ta kii da Gadu kuma paima. De toona ta mëni dee begima u de kumafa de bi dë, nöö de ta kë toona go a dee awoo soni dë baka.
Nöö hën di di sëmbë di mbei di biifi aki jei sö, hën a kë u dee Isaëli biibima musu sabi taa dee soni u abi a Masa Jesosi fa u dë aki, de bunu gaanfa möön dee soni de bi abi a fesi. Biga an dë fuu paka paima u na wan soni möön. An dë fuu hoi dee peipei wëti u Isaëli möön tu. Fa Masa Jesosi dëdë da u dë, nöö hën da a paka hii paima da u kaa, nöö a puu u a dee Isaëli wëti basu. Hën nöö ko dë di Mindima fuu ku Gadu fa u dë aki, nöö a bumbuu gaanfa möön dee mindima u Isaëli dee bi dë a fesi.
Nöö sömëni oto soni möön di sëmbë di mbei di biifi aki tei konda fuu sabi fa soni ko möön bunu da u a di ten u dë aki.
1
Aki di biifi seti.
˻Wë dee sëmbë, u kë taki wanlö soni da unu aki.˼ A bi dë sö a fesi taa Masa Gadu bi ta manda dee tjabukama fëën u de musu ta fan ku dee fesiten sëmbë fuu. Nöö sömëni pasi de bi ta fan ku de a peipei fasi. Ma nöö a di lasiti ten aki, nöö hën a manda di fëën seei Mii ko fan ku u awaa.
˻Wë nöö di Mii u Gadu u ta taki aki, a abi kaakiti e.˼ Biga di ten di Masa Gadu bi mbei mundu, nöö hën wë da di Sëmbë di a bi buta mbei hii dee soni tuu dëën. Nöö fa a sai dë, Gadu buta taa a o dëën hii soni faa abi de nëën maun.
Fa joo si di Mii u Gadu dë, dee sëmbë, nöö i musu sabi taa Gadu seei wë i si dë kaa e. Biga hii fa Masa Gadu dë, ku hii waiti di a abi, nöö sö nöö di Mii fëën naandë dë tu. Nöö di fan fëën di a ta fan abi kaakiti e, ta hoi hii soni u mundu tuu a de kamian be de an ta waka fanjanfanjan. Hën wë bi dëdë di dëdë wasi dee hogi du fuu puu a u liba da u tefa a kaba, nöö hën a go sindo fëën a di möön kaba hei kamian a di letimaun së u Gadu a liba ala.
Di pisi aki ta konda fa Masa Jesosi hei möön dee basia
u Gadu Köndë.
Nöö fa u ta fan aki, dee sëmbë, nöö nëën i sa si taa Masa Jesosi hei möön dee basia u Masa Gadu Köndë gaanfa. Wë biga di në di a kisi taa a dë di Mii u Gadu, nöö hën ta lei limbolimbo taa a hebi möön de tuu. Wë biga na un juu ten Gadu bi kai wan u dee basia fëën köndë, miii fëën? Nönö, an bi kai de sö e. Ma di Mii fëën di u ta taki aki, hën nöö a kai sö. Biga a bi taki a di Buku fëën taa:
Tide mi tja i ko buta a lanti fesi e,
be de si i taa ju da mi mii,
mi da i tata.
Nöö hën a toona taki möön taa:
Awaa de o ko sabi taa mi da i tata,
nöö ju da mi mii.
Nöö te Gadu o ta tja di Mii fëën ko a goonliba, nöö a di juu ten dë nöö a taa:
Be hii dee basia u mi dee dë a mi köndë tuu
ta lesipeki ën fu di hei di a abi.
Sö Gadu taki u di Mii fëën e.
Ma di soni di a buta u de sikifi u dee basia fëën köndë, an hebi sö e. ˻Futuboi u Gadu nöö de dë.˼ Biga di Buku sikifi taa:
Dee basia Gadu abi,
a ta buta de fu de musu sa waka kuma ventu.
A mbei de futuboi fëën,
kuma faja töngö sö nango ta ko kumafa a kë.
Sö Gadu taki u dee basia.
Ma te a o taki soni u di Mii fëën, ˻nöö an ta mbei sipootu e. Gadu seei a kai ën. Biga˼ a taa:
Di Könu bangi fii i sindo nëën dë, Gadu,
ja o kumutu nëën möönsö.
Joo dë Könu u nöömö.
Nöö di tii fii ta dë wan leti tii seei.
Wë biga fa i sai dë,
nöö leti libi hën i lobi.
Ma hogilibi ja sa si a wojo seei.
Nöö fëën mbei Masa Gadu, di Gadu fii, hopo i.
A buta i hei möön hii dee otowan fii i ku de ta nama tuu.
Nöö fa a hopo i dë, nöö ku gaan piizii,
ku wai, a buta i a di hei dë.
Sö Gadu taki fëën mii. 10 Nöö söseei a wan oto kamian u di Buku ˻a kai ën “Masa” di˼ a taa:
Masa, i wë seti di goonsei u di goonliba.
Dee soni dee dë a mundu ala,
nöö i wë mbei de buta sö e:
˻dee teeja, libawojo, sonu, dee soni dë tuu,˼
i wë tëmbë de sö.
11 Ma hii fa i si de sai dë seei,
de tuu seei o kaba a sösö nöömö wan daka.
Ma i, joo tan u nöömö.
Fa i si de sai u de dë,
de tuu o ko gaandi kuma koosu.
12 Joo doba de kumafa de ta doba awoo koosu tja go buta a wan kamian
fii toona tei otowan.
Sö de o tooka e.
Ma i, fa i sai dë, ja o tooka möönsö.
Joo dë fu nöömö.
Sö wë Gadu taki da di Mii fëën e, dee sëmbë. 13 Ma na wan daka seei a taki sö da wan u dee basia fëën e. Söseei tu na wan ten a kai wan u de wan daka taa:
Ko sindo a mi letimaun së aki
be mi mbei dee felantima fii saka a i basu
kuma wan bangi di i ta buta futu.
14 Ma nöö dee basia fëën, de dë futuboi nöö na akaa fasi. Wa ta si de ku wojo ma Gadu ta manda de u de musu ta wooko da u dee sëmbë fëën, dee a buta fuu feni hii di heepi fëën di a abi u heepi u.