Mbia Cheẽ 2 PEDRO 1
SEGUNDA CARTA DEL APOSTOL
SAN PEDRO
1
Pedro ucheẽ mbesa mondo Jesús quiato je
Simón Pedro chõ se re. Jesucristo rimba chõ se re. Jesucristo chɨmbaaquiatu chõ se re. Aɨco co mbesa mbesa jẽje co. Ure rã sɨ chõ jẽɨngo nguiã Jesucristo ɨcua ũquɨ̃. Nandebi tuchɨ Jesucristo ɨcua mose. Dios turã tuchɨ nandemingo mose Jesucristo rese. Sã Dios turã ndiqui tuchɨ jendese. Sã Dios jembia tuchɨ mingo. Jesucristo jẽɨcua ɨ ɨ tuchɨ beɨ oso quia.
Jeñɨmbaaquiatu ɨ ɨ tuchɨ Dios rɨɨ̃
Jesucristo nandeɨcuate quia ã. Nyebe Dios riqui nguiã mbae raã ja tuchɨ nande je co. Nandemingo beɨ sacuã. Nandeɨco sacuã erã sɨ́. Uquirãcuã je eriqui mbae raã ja tuchɨ nande je co. Uturã ngue emee nande je ra. Dios que ucheẽ turã mee nande je ra: —Co tasaã jẽje. Ã tasaã jẽje. Co abe, ɨ tuchɨ que equia nande je ra. Ũquɨ̃ ngue esaã ja nande je cote ra. Jesucristo rã sɨ que nanderaã nda. Ae mbae ɨcuã mbia choseɨ choseɨ quia nae, ũquɨ̃ sɨ eriqui nanderiquisã quisã co. Jẽɨngo Dios ɨcuate ũquɨ̃. Jẽɨngo turã ño nguia jẽ. Jeñɨmbaaquiatu ɨ ɨ tuchɨ quiatu quia Dios rɨɨ̃ jẽ. Jendeco jẽɨngo turã ño nguia ɨ co jẽ. Jẽɨngo mingue chõ nguia jẽ. Dios rã sɨ chõ jẽɨngo jẽ. Jẽɨngo turã ño nguia jenyue. Jenyesecua chõ nguia jenyɨese no. Eɨ̃ jenye mose, eturãte ũquɨ̃. Eɨ̃ jenye ɨ ɨ tuchɨ chõ nguia jẽ. Ũquɨ̃ mose ra Jesucristo jẽɨcua chooño eã. Mbae ra jẽsaã saã tuchɨ quia ee. Eɨ̃ jenye eã mose, mbia resayã na ño jẽɨngo nguiã ũquɨ̃. Eɨ̃ jenye eã mose, jẽtesareɨ chõ ndei equia jeñɨa ɨreɨ ji sɨ ũquɨ̃. Jesús jẽɨcuã cose ndare mbutiã mose. 10 Ũquɨ̃ jesaã saã tuchɨ chõ nguia jẽ. Jẽ ũquɨ̃ naa mose, jẽ sɨ́ chõ nda jenyɨɨcua quia. “Dios chiirabo chõ nande re”, jenye tuchɨ ra equia. Jẽhuɨ eã mbeɨ ra equia Dios sɨ cote. 11 Dios ra jẽisi tuchɨ mingo Jesús récuaa cote. Huee ra jẽɨngo beɨ erese.
12 Nyebe ra aɨco beɨ jemundua ndua ũquɨ̃ ndese. Jẽɨcuate raque. Jẽɨngo turãte raque Dios cheẽ ndese. 13 Coche aɨco rei jemundua ndua ũquɨ̃ ndese a. Sereco siqui mose a ra aɨco jemundua ndua beɨ ũquɨ̃ ndese. 14 Jesucristo que ñee seje ra: —Ereɨco arete eã nda íbii, ɨ que sembiirandu ra. 15 Taemundua ndua beɨ erese. Ɨ̃ nda jẽtesareɨã mbeɨ esɨ semanonde abe.
Se sɨ́ amae Jesucristo rese, ɨ Pedro
16 Jesucristo quirãcuã ngue uresenei senei tuchɨ quia jẽje ra. —Jesucristo ra tube íbii, ure tuchɨ que equia jẽje ra. Ichoɨñosa reã ñeetuchɨ chõ ũquɨ̃ nde. Mbia ñee ñooño je eã tuchɨ chõ ũquɨ̃ nde. Se sɨ́ chõ ngue amae Jesucristo nininya rese ra. 17-18 Dios que unininya mee ee sɨta ibátee ereco mose ra. Se abe reco mose huee que ra. Serésaa que Dios unininya mee Jesucristo je ra. —Seriirĩ ño co re. Sechesecua chõ co re. Seyate erese, ɨ que Ibatenda ñee aque mose ra. Echeẽ ngue achandu se abe ra. 19 Eɨ̃ sɨ́ tuchɨ que Dios cheẽ mbuchecuasa chɨmbesa nyii ra. Echeẽ mbesa ji chooño eã ño ũquɨ̃ nde. Jẽɨngo tuchɨ quia echeẽ mbesa ji rese. Mbae resaesa tuchɨ chõ echeẽ mbesa ji re. Sã tata rendi riqui itondaru resaete nyaashɨ̃ nyee no. Jẽɨngo tuchɨ mose echeẽ mbesa ji rese, Cristo ra jendique tesae tuchɨ quia jẽje. Sã nyasitata riqui nanderesae no. 20-21 Dios cheẽ mbuchecuasa mo ngue ñee ñooño eãte quia emo mose ra. Ucheẽ ae que embesa mbesa eãte quia ra. Espíritu Turã ño ngue embucheẽ nguia ra. Espíritu Turã ño ngue Dios cheẽ mbesa mbesa uquia quia ee ra.