GU BƗƗPƗꞌ KAM UAꞌNAꞌN GU PAABLO NAT TU JA UAꞌÑXI GUIꞌ NAM TƗ JƗƗGIꞌÑ BUIÑOR GUCH XOIꞌKAM NAM
TESALOONIKA OIꞌDHAꞌ
1
Gu Paablo na ba ja ñioꞌkdhaꞌ
Aañ Paablo bɨɨmaꞌn gu Silbaano gio gu Timoteo, mu tu jam uaꞌñxiꞌñ ich aapiꞌm jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan na pim Tesaloonika dɨbɨɨr bhaan jup tuꞌiiꞌ na paiꞌ muiꞌ paꞌ daaꞌñxim jir kikcham, bhaiꞌ na pim paiꞌm jumpadat daan gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ gio guch Xoiꞌkam nar Gɇꞌkam, na pim guꞌ buiñor bap tuiꞌdhiꞌ. Baꞌ guiꞌm pɨx jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn aapiꞌm na pim baꞌx bhaiꞌm taatɨt tu oiꞌñkaꞌ gammɨjɨ.
Na ba tu aaꞌndaꞌ gu Paablo nam gammɨjɨ tu daandaꞌ ja aꞌmkam
Aach gammɨjɨ jam tɨꞌñchot taxchaabgiꞌñdhaꞌ gu Dios na pim xi guꞌkiꞌ na pim buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam, tu jam daañxiꞌñ ich na baꞌ cham tuꞌ jam aꞌm jum aaꞌndaꞌ jam iꞌiiꞌmdaꞌ bhaan gio jam tutkuꞌ bhaan. Puiꞌch jich aagɨt taxchaabgiꞌñdhaꞌ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ na pimɨt jɨꞌx xim biiñkadak buiñor guch Xoiꞌkam pu duu na jax jix aaꞌ, gio na pimɨt jɨꞌx jix kɨɨgalhdhak tu juañxi sia puiꞌ jim tulhiiñaimɨk, na pim guꞌx ioꞌm buiñor jix biiñak. Cham jax jum aaꞌ pim baꞌ na pim puiꞌ jim aagɨt na guiꞌ pɨx jam palhbuiꞌñchuꞌ. Aapiꞌm jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, gu Dios xi jam joiꞌmdat jam aꞌm tɨ nɨiꞌñ. Jix maat ich nat guiꞌ pɨx jam aꞌm tɨ tɨɨgɨk puiꞌ jam duu na pim dai guiꞌ pɨx ba daandaꞌ. Na guꞌ na chich paiꞌ dhuuk tu jam aꞌgi gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam nax bhaaiꞌ na miꞌ dhɨr baabuꞌ gu jaroiꞌ na mu jaꞌk ka jimdaꞌ na paiꞌ gammɨjɨ gɨt miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ, cham tuꞌ dai aach dɨɨlh pɨx nach jax kaiꞌch, guꞌ jaꞌpji gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ nach aꞌm jup tuiꞌdhiꞌ nat jich guguux na chich baꞌx gɨꞌm jix ooꞌ kɨꞌn pu jam tɨɨꞌn na maaxik jir sɨlhkam puiꞌ na jax jum kaiꞌch. Gaa chich nach jax jaꞌk tu jimiaꞌ jam bui na pim baꞌch chɨɨgɨi puiꞌ jaꞌk jup ba tu jimdaꞌ jaiꞌ ja bui. Jix bhaiꞌx maat japim dho na chich puiꞌch dhuu.
Baꞌ na pimɨt jax jaꞌk jich chɨɨgɨk nach tuiꞌdhiꞌ, puiꞌ jaꞌk jup ji chu jii pimɨt, na guꞌ puiꞌ jaꞌk jix aaꞌ guch Xoiꞌkam. Cham jax ji chɨꞌɨɨk joidham jix bhaiꞌm taatɨt kai pimɨt gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook na bhaan tu aꞌga guch Xoiꞌkam, na guꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ na puiꞌ jam jurtuꞌn, sia ku pimɨt guꞌ miꞌ dhɨr giilhim bam tulhii. Baꞌ aapiꞌm jir ja booiꞌchuꞌ bɨɨx guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham guiꞌ nam Masedoonia dɨbɨɨr bhaan oiꞌdhaꞌ gio guiꞌ nam Akaaya dɨbɨɨr bhaan jup oiꞌdhaꞌ, nam guꞌ miꞌ puiꞌp ba tu daaꞌñchuꞌ nam jax ji chɇ kɇɇkɇt na pim tu jim. Baꞌ cham tuꞌ dai Masedoonia gio Akaaya nam puiꞌ tɇ kɇɇ na pim jax jaꞌk tu jim, guꞌ jaꞌpji sia jaiꞌ kap muiꞌ kap nam paiꞌ jax cham tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, bax maat am na pim buiñor jix biiñak gu Dios. Baꞌ aach cham tuꞌch aꞌm kam aaꞌ nach jax kaiꞌchdhaꞌ, jaꞌkbuiꞌ kat dɨɨlh puiꞌ tu aꞌga am na chich aach pu chuꞌm tu jam aꞌgi bha jaꞌp ji jam paxiarak. Sia puiꞌ tu aꞌga am na pimɨt joidham jix bhaiꞌch aich cham jax ji chɨꞌɨɨk. Bɨɨx puiꞌp xi kaiꞌch am na pimɨt cham tuꞌ kap jum buix ja bui gu didios nar jup ja duiñ gu jaꞌtkam, dai gu sɨlhkam Dios duakam japimɨt bhaan ba jujurtɨ, dai guiꞌ pim pɨx bar tujuandam tugiꞌñ. 10 Gio nam puiꞌp xi kaiꞌch na pim jax jaꞌk tuꞌt nɨɨra na gio bhaiꞌp jimdaꞌ guch Xoiꞌkam, Maraaꞌn gu Dios, nat Dios pɨx dɨɨlh duaꞌñdhak miꞌ dhɨr buusaiꞌ koiꞌñgaꞌn tɨr. Gu Jesuus jir diꞌ nach palhbuiꞌñ nach baꞌ cham jich chulhiiñaꞌ na cham xiim jum aayaꞌ nam jix ioꞌm jum tulhiiñaꞌ guiꞌ nam cham miꞌ puiꞌ jimiaꞌ na jax jix aaꞌ.