GU UAꞌNAꞌN GU PAABLO NAT TU JA UAꞌÑXI GUIꞌ NAM TƗ JƗƗGIꞌÑ BUIÑOR GUCH XOIꞌKAM NAM
EEPESO OIꞌDHAꞌ
1
Na ba ja ñioꞌkdhaꞌ gu Paablo
Aañ jir Paablo, jir nobiiꞌñ iñ guch Xoiꞌkam, nat guꞌ gu Dios puiꞌ jaꞌk jix aagak pu chuꞌm kɨꞌn jiñ dhai. Aañ mu tu jam uaꞌñxiꞌñ bhaan dhiꞌñi uꞌuan aapiꞌm na pim miꞌ oiꞌdhaꞌ Eepeso na pim buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam, na pim guꞌ aapiꞌm Dios bar jaꞌtkam tugiꞌñ. Baꞌ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ gio gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam pɨx xi jam joiꞌmdat jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ am na pim baꞌ gammɨjɨx bhaiꞌm taatɨt tu oiꞌñkaꞌ.
Na puiꞌ ba tɨꞌyaꞌ gu Paablo nach dai gu Dios taxchaabgiꞌñdhaꞌ
Taxchaabgiꞌñdhaꞌ ich gu Dios guiꞌ nar Gɨꞌkorgaꞌn gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam, nat guꞌ guch Xoiꞌkam bach uaꞌp jix dhaam dɨr guiꞌ na tuꞌ kɨꞌn jix bhaiꞌ ba tuch jimdaꞌch iꞌiiꞌmdaꞌ ɨr bhaan, nach guꞌ buiñor ba tɨ jɨɨgiꞌñ. Gu Dios pu bɨjɨk dɨr jich aꞌm tɨ tɨɨ nach jir jaꞌtkam tugiꞌñ kaꞌ bhaankam guch Xoiꞌkam, pux ioꞌm bɨjɨk dɨr nat baꞌ moo bap duu dhi oiꞌñgaꞌn. Jich aꞌm pu tɨ tɨɨ nach puꞌñi gatuuk cham tuꞌ buiñor kax uꞌuaꞌtulhdhix kaꞌ. Joidham xich joiꞌgɨlh guꞌ gu Dios gɇꞌkam kɨꞌn, puiꞌ kut baꞌ bha joot guch Xoiꞌkam na baꞌ dhiꞌ bhaankam maamraꞌn jich ɨlhdhaꞌ, pu bɨjɨk dɨr puiꞌ jaꞌk pum aa gu Dios na tu duñiaꞌ. Pu kaiꞌñkam puiꞌ jaꞌk duu gu Dios nach baꞌ aach puꞌñi dhiꞌ bhaan taxchaabgidhat ba gɇꞌkamtuꞌndaꞌ gammɨjɨ nat gɇꞌkam kɨꞌn xich joiꞌmdak jich aꞌm ba tɨ tɨɨ, gam nat jix bhaiꞌ ba duu nat bhaiꞌ bach joochxi gu Maraaꞌn na baꞌ yaꞌch palhbuidhaꞌ. Gɇꞌkam kɨꞌn xich joiꞌmdak puiꞌ tu duu gu Dios na dai pɨx gu ɨꞌraꞌn gu Maraaꞌn nat jaax, dhiꞌ kɨꞌn pu bach uañ guch uaꞌtulhdharaꞌ, baꞌ cham tuꞌ mu jaꞌk ka jiim ich nach paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jich chulhiiñdhaꞌ gɨt. Dhiꞌ bhaan jix maat ich ɨp nat gu Dios xich joiꞌmdak jich aꞌm tɨ tɨɨ nat jich chajaañ gu matdaꞌ nach baꞌ kɨꞌn jix maatɨt kaayaꞌ gu ñioꞌkiꞌñ na jax jir jum duukam. Jix maatɨt ba kai chich baꞌ xib nat jax jaꞌk jum aa bɨjɨk na tu duñiaꞌ puꞌñi gatuuk, bak na puꞌñi bha jimdaꞌ guch Xoiꞌkam na baꞌ dhiꞌ bhaankam yaꞌ pu tu duñiaꞌ na jax jix aaꞌ. 10 Baꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk bɨɨx puiꞌ tum duñiaꞌ nat jax jaꞌk tu dai dɨɨlh gu Dios na tu duñiaꞌ, bɨɨx maap tu jumpadai na jɨꞌk tuꞌx chu jaiꞌch jix dhaam gio yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn pu ja tɨɨdaꞌ nar ja gɇꞌkam tuk guch Xoiꞌkam.
11 Baꞌ gu Dios bhaankam guch Xoiꞌkam xich joiꞌmdak jich aꞌm pu tɨ tɨɨx ioꞌm bɨjɨk nach puꞌñi gatuuk jir jaꞌtkam tugiꞌñ kaꞌ. Guꞌ baꞌ nach paiꞌ bar jaꞌtkam tugiꞌñ kaꞌ, dai na ba tuch makiaꞌ nat tuꞌ pu tu dai bɨjɨk na tuch makiaꞌ. Pu tu duñiaꞌ guꞌ gu Dios jax ña ɨlhdhai pu tɨꞌyaꞌ. 12 Gu Dios pɨx dɨɨlh puiꞌx aa na aach nach jir Israel kam jaꞌtkam bɨɨpɨꞌ soiꞌch ɨlhdhai buiñor tɨ jɨɨꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam nach baꞌ miꞌ dhɨr dai guiꞌ ba gɇꞌkamtuꞌndaꞌ, nach guꞌ puꞌñi bax mat kaꞌ na dai guiꞌ bɨxchuꞌx bhaaiꞌ na pu tu duñiaꞌ na jax ɨlhiiꞌñdhaꞌ. 13 Miꞌ dhɨr baꞌ aapiꞌm na pim cham jir Israel kam jaꞌtkam jup ba tɨ jɨɨꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam soiꞌm ɨlhdhak, na pimɨt guꞌp tɨ jɨɨꞌñ puiꞌ na jax jum kaiꞌch gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ. Tɨ jɨɨꞌñ japimɨt na dhiꞌr sɨlhkam puiꞌ na jax jum kaiꞌch, guch Xoiꞌkam pɨx baꞌp tu duu na pim baꞌ xib jaiꞌp bar jaꞌtkam tugiꞌñ gu Dios. Baꞌ gu Dios jup jam tajaañ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ nat dɨɨlh puiꞌ pu tɨi bɨjɨk nach chajaañdhaꞌ aach nach jɨꞌk bar jaꞌtkam tugiꞌñ kaꞌ. 14 Baꞌ dhix Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ nat bach chajaañ gu Dios, dhiꞌ bhaan jix maatɨꞌ na ka tuch makiaꞌ ɨp guiꞌ na tuꞌ ka biꞌiix na tuch makiaꞌ, dai pɨx noꞌt bɨɨx miꞌ bach chuttu na paiꞌx aaꞌ guiꞌ dɨɨlh aach nach jɨꞌk jir jaꞌtkam tugiꞌñ kaꞌ. Dhiꞌ bhaan jach baꞌ gammɨjɨ gɇꞌkamtuꞌndaꞌ dai gu Dios, na guꞌ dai guiꞌr Gɇꞌkam.
Na puiꞌ ba ja tɨɨdaꞌ gu Paablo na tu daan buiñor gu Dios ja aꞌmkam
15 Puiꞌ tɨ kai ñich na pim sap aapiꞌm tuꞌ sɨlhkam buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam, jix ja joiꞌgɨꞌn japim sap baꞌ bɨɨx guiꞌ nam jir jaꞌtkam tugiꞌñ gu Dios. 16 Baꞌ dhiꞌ bhaan gammɨjɨ ba jam tɨꞌñchoꞌ iñ nañ paiꞌ dhuuk ba ji chu dañiaꞌ buiñor gu Dios, xi taxchaabgiꞌñdhaꞌ iñ baꞌ na guiꞌ jam palhbuiꞌñchuꞌ na pim buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam. 17 Gio puiꞌ soiꞌp tɨtdatuꞌ iñ gu Dios, dhiꞌ nar Gɨꞌkorgaꞌn gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam, na jam tajaañdhaꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ na baꞌ dhiꞌx bhaiꞌ jam aaꞌñdhaꞌ na jax pɨk jaꞌk jir tuꞌm kam dɨɨlh gu Dios, na guꞌr matdaꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ. 18 Puiꞌ jaꞌk soiꞌp tɨtda iñ gu Dios na guiꞌ pɨx jam mattudaꞌ na pim baꞌ machiaꞌ nach tuꞌ nɨɨra na gatuuk jup tuch makiaꞌ dɨɨlh gu Dios, gio na pim baꞌ machiaꞌ na cham tuꞌ jaꞌp pɨx puiꞌm kaiꞌch na guch Xoiꞌkam miꞌ dhɨr baabuꞌ gu jaroiꞌ bhaan dɨr gu boi na mu jaꞌk bhɨix na paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ, dhiꞌ miꞌ dhɨr ja boosgaim guꞌ gu Dios guiꞌ nam jɨꞌk jir jaꞌtkam tugiꞌñ kaꞌ. 19 Puiꞌ jaꞌk soiꞌp tɨtdatuꞌ iñ gu Dios na jam mattudaꞌ ɨp na pim jix bhaiꞌ machiaꞌ nax ioꞌm bɨxchuꞌx bhaaiꞌ na pu tu duñiaꞌ dɨɨlh, na guꞌ dhiꞌ baꞌ bɨxchuꞌ pɨx kɨꞌn jich palhbuiꞌñ aach nach jɨꞌk buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam. Bɨxchuꞌ pɨx jix bhaaiꞌ guꞌ na pu tu duñiaꞌ gu Dios cham aagix kam. Dhiꞌ pɨx kɨꞌn puiꞌ tu duu 20 janoꞌ nat duaꞌñdhak giop buusaiꞌ guch Xoiꞌkam mu dɨr koiꞌñgaꞌn tɨr nat baꞌ miꞌ dhɨr kɨɨꞌn dɨr xi chia na daibuꞌ bhammɨx dhaam na paiꞌ daa dɨɨlh gu Dios, bhaiꞌ na paiꞌ dhɨr jir Gɇꞌkam. 21 Gio dhiꞌ kɨꞌn pɨx na jax chuꞌm kɨꞌn bɨxchuꞌx bhaaiꞌ na pu tu duñiaꞌ dɨɨlh gu Dios, dhiꞌ pɨx tajaañ guch Xoiꞌkam na baꞌ ja daam bap tuiꞌkaꞌ guiꞌ nam iꞌiiꞌmdaꞌ bhaan jix chu jaiꞌch, nam puiꞌ tɨi bɨxchuꞌx bhaaiꞌ ɨp nam pu tu duñiaꞌ nam jax ɨlhiiꞌñdhaꞌ, sia bɨɨx na jɨꞌk tuꞌ yaꞌx chu jaiꞌch dhi oiꞌñgaꞌn bhaan giox dhaam. 22 Bɨɨx na jɨꞌk tuꞌx chu jaiꞌch, bɨtaaꞌn ji chu bii mɨt buiñor guch Xoiꞌkam, baꞌ cham tuꞌr jupaabkamuꞌn am. Gu Dios pɨx dɨɨlh jup dai guch Xoiꞌkam nar Gɇꞌkam kaꞌ bɨɨx jich bui nach jɨꞌk buiñor tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ, jaꞌp ji buusan na dhiꞌ baꞌr jich moꞌ. 23 Aach baꞌ yaꞌ dɨr mu jaꞌk jaꞌp jup ji buusan nach jir tukgaꞌn, nach guꞌ buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ. Bɨɨx nach jɨꞌk buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ, guiꞌ bhaan jix oꞌjoꞌ ich. Sia bɨɨx na jɨꞌk tuꞌx chu jaiꞌch, bhaan jup tu tuꞌiiꞌ guch Xoiꞌkam sia pɨk nar jax kaꞌ gɨt.