3
“Judayɨ́ xwɨyɨ́á Gorɨxoyá eánɨŋɨ́pɨ tɨ́gɨ́áyɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ámá iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó wákwínarɨgɨ́ápimɨ dánɨ Gorɨxoyá imónɨpaxɨ́ meŋagɨ nánɨ píyo dánɨ Judayene émáyo múroŋwɨnɨ? Negɨ́ wákwínarɨŋwápimɨ dánɨ aga pí naŋɨ́ neaiiarɨŋɨ́rɨnɨ? Ai, nene Judayene eŋagwɨ nánɨ amɨpí naŋɨ́ bɨ bɨ obaxɨ́ neaímeaŋɨ́rɨnɨ. Naŋɨ́ bɨ bɨ obaxɨ́yɨ́ xɨránɨ imónɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ rɨpɨrɨnɨ. Gorɨxo xwɨyɨ́á xɨ́oyápɨ Judayɨ́ nɨxɨ́dɨro mewéɨ́rɨxɨnɨrɨ neaiapɨŋɨ́rɨnɨ. Judayɨ́ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro xwɨyɨ́á apimɨ xaíwɨ́ ɨ́á mɨxɨrɨpa egɨ́á eŋagɨ nánɨ píoɨ rɨpaxɨ́rɨnɨ? “ ‘Ayɨ́ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro xaíwɨ́ ɨ́á mɨxɨrɨpa egɨ́á nánɨ Gorɨxo “Naŋɨ́ e nɨseaiimɨ́árɨnɨ.” urárɨŋɨ́pɨ arɨ́á ikeamonɨ́árɨnɨ. Xɨxenɨ e enɨ́ámanɨ.’ rɨpaxɨ́rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Aga oweoɨ! Ámá nɨ́nɨ yapɨ́ rarɨgɨ́á imónɨŋagɨ́a aí Gorɨxo nánɨ wí e rɨpaxɨ́ menɨnɨ. Nepánɨ nɨrɨrɨ xegɨ́ rarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ yárarɨŋorɨnɨ. Bɨkwɨ́yo dánɨ axɨ́pɨ re rɨnɨnɨ, “Ámá ‘Gorɨxoxɨ ɨ́wɨ́ nene eŋwápɨ nánɨ xwɨyɨ́á neameárarɨŋɨ́pɨ xɨxenɨ neameárarɨŋɨnɨ.’ rɨrɨpɨ́rɨ́árɨnɨ. Joxɨ xwɨyɨ́á rɨmeáranɨro yarɨ́ná xopɨrárɨ́ wirɨ́árɨnɨ.” rɨnɨŋagɨ nánɨ re yaiwiŋwɨnɨ, “Gorɨxo rarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ yárarɨŋorɨ́anɨ?” yaiwiŋwɨnɨ. Ayɨnánɨ “O xegɨ́ Judayo ‘E nɨseaiimɨ́árɨnɨ.’ urárɨŋɨ́pɨ wí arɨ́á ikeamonɨ́ámanɨ.” seararɨŋɨnɨ.
E nerɨ aí Judayene Gorɨxomɨ maŋɨ́ nɨwiaíkirane sɨpí eŋwápimɨ dánɨ o nearɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨ́o xɨxenɨ píránɨŋɨ́ xɨ́darɨŋɨ́pɨ sɨŋánɨ piaumɨmɨ́ ninɨrɨ́náyɨ́, píoɨ rɨpaxɨ́rɨnɨ? Ámá wí nene nɨwiaíkirane sɨpí yarɨŋagwɨ sɨŋwɨ́ nɨneanɨrɨŋɨ́yo dánɨ “Neparɨnɨ. Ámá wímanɨ. Sa Gorɨxonɨ xɨ́o rɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ yárarɨŋorɨnɨ.” yaiwiarɨŋagɨ́a nánɨ nene re rɨpaxɨ́ranɨ, “Gorɨxo Judayene wikɨ́ nɨneaónɨrɨ pɨrɨ́ nɨneamamorɨ́ná nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨnɨnɨ.” rɨpaxɨ́ranɨ? “Ámá dɨŋɨ́ nɨpɨkwɨnɨ mamó rarɨgɨ́ápa nɨmorɨ rɨ́a rarɨŋɨnɨ?” nimónarɨnɨ. Oweoɨ, wí e rɨpaxɨ́ menɨnɨ. “Judayene sɨpí eŋwápɨ nánɨ Gorɨxo pɨrɨ́ nɨneamamorɨ́ná nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨnɨnɨ.” rɨpaxɨ́ eŋánáyɨ́, o arɨge nerɨ ámá nɨyonɨ enɨ pɨrɨ́ umamopaxɨ́ imónɨnɨ? O ámá nɨyonɨ enɨ pɨrɨ́ umamopaxo eŋagɨ nánɨ wí e rɨpaxɨ́ menɨnɨ. Ámá wo re nɨrɨnɨgɨnɨ, “Ámá wí nionɨ Gorɨxomɨ maŋɨ́yo nɨwiaíkirɨ sɨpí yarɨŋagɨ sɨŋwɨ́ nɨnanɨro re yaiwipɨ́ráoɨ, ‘Ámáyo xɨ́o xegɨ́ urarɨŋɨ́pɨ sɨ́mɨ́ e nɨtɨnɨrɨ xɨxenɨ xɨ́darɨŋo, ayɨ́ ámá wímanɨ. Sa Gorɨxorɨnɨ.’ E nɨyaiwiro omɨ yayɨ́ numerɨ́náyɨ́, pí nánɨ o nionɨ ɨ́wɨ́ éápɨ nánɨ xwɨyɨ́á nɨnɨmeárɨrɨ pɨrɨ́ nɨmamopaxɨ́rɨnɨ? Sɨpí nionɨ éápimɨ dánɨ ámá Gorɨxo yarɨŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ naŋɨ́ nɨmoro yarɨŋagɨ́a nánɨ nionɨ arɨge pɨrɨ́ nɨmamopaxɨ́rɨnɨ?” Ámá wo e nɨrɨnɨgɨnɨ. Ámá o e nɨrɨnɨ́pɨ nepa eŋánáyɨ́, ámá wí nionɨ yapɨ́ nɨnɨxekwɨ́moro repɨyɨ́ “Poro e nɨra warɨŋorɨnɨ.” rarɨgɨ́ápa axɨ́pɨ re oraneyɨ, “Naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ sɨŋánɨ imɨxanɨ nánɨ ne sɨpí néra owaneyɨ.” oraneyɨ. E nɨsearɨrɨ aí ámá e rarɨgɨ́áyɨ́ xɨxenɨ xwɨyɨ́á meárɨnɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.
“Ámá wé rónɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ wí menɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ayɨnánɨ píoɨ ranɨréwɨnɨ? “Judayene seáyɨ e imónɨŋɨ́ bɨ neaímeaŋɨ́ eŋagɨ nánɨ émáyo seáyɨ e wimónɨŋwɨnɨ.” ranɨréwɨnɨ? Wí e ranɨméwɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Nionɨ xámɨ nɨrɨrɨ́ná “Ámá nɨnenenɨ Judayeneranɨ, Gɨrikɨyeneranɨ, negɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨŋwápɨ neaɨkwarɨpeaárɨnɨnɨ.” rɨxa rárɨ́á eŋagɨ nánɨ wí e rɨpaxɨ́ menɨnɨ. 10 Bɨkwɨ́yo dánɨ rɨpɨ rɨpɨ nɨra unɨŋɨ́yɨ́ nionɨ seararɨŋápimɨ sopɨŋɨ́ nonɨnɨ. Bɨkwɨ́yo wí e rɨpɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Ámá wí aga wé rónɨgɨ́á mimónɨŋoɨ. Wo aí e mimónɨnɨ. 11 Ámá wí nɨjɨ́á nimónɨro ‘Arɨge nerɨ Gorɨxomɨ ínɨmɨ wurɨ́nɨmɨnɨréɨnɨ?’ yaiwiarɨgɨ́ámanɨ. 12 Nɨ́nɨ omɨ rɨ́wɨ́ umóagɨ́a nánɨ oyá sɨŋwɨ́yo dánɨ rɨxa sɨpí imónɨŋoɨ. Wí wé rónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ yarɨgɨ́ámanɨ. Wo aí e mɨyarɨŋɨ́rɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 13 Ámɨ wí e rɨpɨ enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Wigɨ́ maŋɨ́yo dánɨ rarɨgɨ́ápɨ xwárɨpá oxoámioaŋáná pɨyaŋɨ́ eaarɨŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ imónɨnɨ. Yapɨ́ owíwapɨyaneyɨnɨro ayá wí nɨra warɨgɨ́árɨnɨ. Weaxɨ́á sidɨŋɨ́ norɨ́ná ámá pɨkiarɨŋɨ́pa wigɨ́ xwɨyɨ́á nɨrɨróná axɨ́pɨ yarɨŋɨ́rɨnɨ.” enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 14 Ámɨ wí e rɨpɨ enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Xwɨyɨ́á ámáyo ikayɨ́wɨ́ umearɨro ramɨxɨro yarɨgɨ́ápɨ wigɨ́ maŋɨ́yo magwɨ́ ráronɨ.” enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 15 Ámɨ wí e “Ayɨ́ ámá opɨkianeyɨnɨrɨ aga sɨ́mɨ́ xeadɨ́pénarɨgɨ́árɨnɨ. 16 Ayɨ́ nemerɨgɨ́e aga uyɨ́niɨ́ nɨwikárɨ́asáná rɨxa ‘Yeyɨ!’ rarɨ́ná pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ warɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. 17 Óɨ́ ámá nɨwayɨrónɨro ŋweapɨ́rɨ nánɨ imónɨŋɨ́yimɨ wí warɨgɨ́ámanɨ.” enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 18 Ámɨ wí e “Ayɨ́ ‘Gorɨxo seáyɨ e imónɨŋorɨ́anɨ?’ nɨyaiwiro wí wáyɨ́ wiarɨgɨ́ámanɨ.” enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. Apɨ apɨ nɨra unɨŋɨ́yɨ́ nionɨ seararɨŋápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨrɨnɨ.
19 Nene nɨjɨ́á re imónɨŋwɨnɨ. Ámá nɨmɨnɨ ŋweagɨ́áyɨ́ Gorɨxomɨ xwɨyɨ́á maŋɨ́ nexoámoro murɨpaxɨ́ imónɨro oyá sɨŋwɨ́yo dánɨ xwɨyɨ́á meárɨnɨpaxɨ́ imónɨro epɨ́rɨ́a nánɨ pí pí ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ dánɨ rɨnɨŋɨ́pɨ Judayene, apimɨ xɨ́dɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ nearepeárɨŋene neararɨnɨ. 20 Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá wí “Ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ píránɨŋɨ́ oxɨ́dɨmɨnɨ.” nɨyaiwiro éɨ́áyɨ́ apɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mé wiwanɨŋɨ́yɨ́ “Nionɨ nɨwiaíkirɨ ɨ́wɨ́ éáonɨrɨ́anɨ?” nɨyaiwinɨrɨ nɨjɨ́á e imónarɨgɨ́árɨnɨ. Ayɨnánɨ ámá ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ nɨxɨ́dɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ wí Gorɨxoyá sɨŋwɨ́ tɨ́ŋɨ́ e dánɨ wé rónɨgɨ́áyɨ́ imónɨpɨ́rɨ́á menɨnɨ.
“Ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́áyɨ́ wé rónɨŋoɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
21 E nerɨ aí agwɨ ríná óɨ́ Gorɨxo xɨ́oyá sɨŋwɨ́ tɨ́ŋɨ́ e dánɨ ámá wé rónɨŋɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ wimɨxárɨŋɨ́yi xewanɨŋo rɨxa sɨwá neaiŋɨ́rɨnɨ. Ŋwɨ́ ikaxɨ́ Moseso eŋíná nɨrɨrɨ eaŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xwɨyɨ́á wɨ́á rókiamoagɨ́áwa nɨrɨro eagɨ́ápɨ tɨ́nɨ apiaú óɨ́ agwɨ ríná Gorɨxo ámá wé rónɨŋɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ wimɨxárɨŋɨ́yi nánɨ nɨrɨrɨ sopɨŋɨ́ norɨ aiwɨ wé rónɨŋɨ́ apɨ ámá wiwanɨŋɨ́yɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ nɨxɨ́dɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ imónɨpaxɨ́pɨmanɨ. Xegɨ́ bɨ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. 22-23 Ayɨ́ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo ámá go go Jisasɨ Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ́ná “Gɨ́ wé rónɨŋɨ́ worɨnɨ.” rárarɨŋɨ́rɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá nɨnenenɨ ɨ́wɨ́ nerane Gorɨxo seáyɨ e imónɨŋɨ́ apɨ éɨ́rɨxɨnɨrɨ imónɨŋɨ́pɨ mé pɨsɨ́í weárɨŋwá eŋagwɨ nánɨ o Judayo xegɨ́ bɨ wiirɨ émáyo xegɨ́ bɨ wiirɨ nerɨ yeáyɨ́ uyimɨxemeanɨ́ámanɨ. Dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ nɨ́nɨ nánɨ o “Dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́, ayɨ́ gɨ́ wé rónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” rárarɨŋɨ́rɨnɨ. 24 Gorɨxo wínɨyɨ́ enɨ xɨxe bɨ oniípoyɨnɨrɨ mɨneaií wá nɨneawianɨrɨ Kiraisɨ Jisaso nɨneapeirɨ́ná nearoayíroŋɨ́pimɨ dánɨ “Gɨ́ wé rónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” rárarɨŋɨ́rɨnɨ. 25-26 O ámá “Jisaso nene anɨ́nanɨgɨnɨrɨ nánɨ wayɨ́á neapeiŋɨ́rɨ́anɨ?” nɨyaiwiro dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́ápimɨ dánɨ wigɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́ápɨ yokwarɨmɨ́ wiíɨmɨgɨnɨrɨ omɨ ámáyá sɨŋwɨ́ anɨgɨ́e dánɨ rɨdɨyowánɨŋɨ́ wiárɨŋɨ́rɨnɨ. E nerɨ́ná “Niɨwanɨŋonɨ wé rónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ yarɨŋárɨnɨ.” énɨŋɨ́ nɨrɨrɨ sɨwá neaiŋɨ́rɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Eŋíná dánɨ Gorɨxo kikiɨ́ánɨŋɨ́ nerɨ “Ámá ɨ́wɨ́ éɨ́ápɨ nánɨ axíná pɨrɨ́ oumamómɨnɨ.” mɨyaiwí sa nɨmúróa núɨsáná agwɨ ríná ámá nɨ́nɨ “Neparɨnɨ. Gorɨxo wé rónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ yarɨŋorɨnɨ.” yaiwipɨ́rɨ́a nánɨ xewaxomɨ e wiárɨŋɨ́rɨnɨ. Ayɨnánɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ nánɨ ananɨ “Wé rónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” rɨpaxorɨnɨ.
27 Ayɨnánɨ ámá go “Ŋwɨ́ ikaxɨ́ Moseso nɨrɨrɨ eaŋɨ́pimɨ xɨ́darɨŋápimɨ dánɨ wé rónɨŋɨ́ imónɨŋáonɨrɨnɨ.” nɨrɨrɨ mɨxɨ́ meakɨ́nɨpaxɨ́ imónɨnɨ? Oweoɨ, ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ xɨ́darɨgɨ́ápimɨ dánɨ marɨ́áɨ, sa Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́ápimɨ dánɨ wé rónɨgɨ́áyɨ́ imónarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ ámá e rɨpaxɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ wí menɨnɨ. 28 Ayɨnánɨ re neaimónarɨŋɨ́rɨnɨ, “Gorɨxo ‘Ámá ayɨ́ wé rónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.’ nɨrárɨrɨ́ná wigɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ xɨ́darɨgɨ́ápimɨ dánɨ rárarɨŋɨ́manɨ. Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́ápimɨ dánɨnɨ e rárarɨŋɨ́rɨnɨ.” E nɨneaimónɨrɨ uréwapɨyarɨŋwárɨnɨ. 29 “Gorɨxo Judayonɨ yeáyɨ́ uyimɨxemeanɨ́a nánɨ imónɨŋorɨnɨ.” rɨyaiwiarɨŋoɨ? “Émáyo enɨ yeáyɨ́ uyimɨxemeanɨ́a nánɨ mimónɨŋorɨnɨ.” rɨyaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ, émáyo nánɨ enɨ imónɨŋorɨnɨ. 30 O ná wonɨ imónɨŋo eŋagɨ nánɨ “Ámá ayɨ́ gɨ́ wé rónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” nɨrɨrɨ́ná bɨ bɨ yarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ e rárɨnɨ́ámanɨ. Iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó wákwínɨgɨ́áyɨ́ranɨ, sɨ́ó mɨwákwínɨgɨ́áyɨ́ranɨ, sa Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨnɨ “Wé rónɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” rárɨnɨ́árɨnɨ. 31 Nene re nɨrɨranénáyɨ́, “Ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́ápimɨ dánɨnɨ Gorɨxo ‘Ayɨ́ wé rónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.’ rárarɨŋɨ́rɨnɨ.” nɨrɨranénáyɨ́, “Ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ xwɨ́á oiwenɨnɨrɨ yarɨŋwɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Aga oweoɨ! E nɨrɨranénáyɨ́, nepa ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ sɨ́kɨ́kɨ́ nomɨxɨrɨ yarɨŋwɨnɨ.