5
“Gorɨxo ámá xɨ́o tɨ́nɨ nawínɨ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ Kiraiso eŋɨ́pimɨ dánɨ pɨyɨ́á neawɨ́rɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
Ayɨnánɨ Gorɨxo nene Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋagwɨ sɨŋwɨ́ nɨneanɨrɨ “Wé rónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” rárarɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ re rɨpaxɨ́rɨnɨ, “Nene negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso neaiiŋɨ́pimɨ dánɨ rɨxa Gorɨxo tɨ́nɨ nawínɨ pɨyɨ́á wɨ́rɨnɨŋwɨnɨ.” rɨpaxɨ́rɨnɨ. Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋwápimɨ dánɨ Gorɨxo xɨ́o ámáyo wá nɨwianɨrɨ wiarɨŋɨ́pɨ nánɨ xe nɨjɨ́á imónɨro apɨ wímeáɨ́yɨ́ imónɨro oépoyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ neanɨŋenerɨnɨ. E imónɨŋwaéne seáyɨ e Gorɨxo imónɨŋɨ́pɨ sɨwá neaíwɨnɨgɨnɨrɨ dɨŋɨ́ wikwɨ́moarɨŋwápɨ nánɨ dɨŋɨ́ niɨ́á neainarɨnɨ. Apɨ nánɨnɨ dɨŋɨ́ niɨ́á neainarɨŋɨ́manɨ. Xeanɨŋɨ́ nene neaímearɨŋɨ́pɨ nánɨ enɨ dɨŋɨ́ niɨ́á neainarɨŋɨ́rɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Xeanɨŋɨ́ neaímeaarɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ xaíwɨ́ neaimɨxɨnɨ nánɨ rɨ́a neaímeaarɨnɨrɨ dɨŋɨ́ niɨ́á neainarɨŋɨ́rɨnɨ. Nene pí pí neaímeaarɨŋɨ́pɨ xaíwɨ́ nɨneaimɨxa úáná Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ mɨmɨwiáró yarɨŋwaéne imónarɨŋwárɨnɨ. Mɨmɨwiáró yarɨŋwaéne imónɨŋagwɨ nainenɨranéná “Seáyɨ e Gorɨxo imónɨŋɨ́pɨ sɨwá neainɨnɨ́árɨ́anɨ?” nɨyaiwirane dɨŋɨ́ ikwɨ́moarɨŋwárɨnɨ. Dɨŋɨ́ e nikwɨ́moranéná rɨ́paíwɨ́nɨŋɨ́ wí meaanɨ́wámanɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Gorɨxo xegɨ́ kwíyɨ́ sɨxɨ́ neamímoŋɨ́pimɨ dánɨ xewanɨŋo sɨwá rénɨŋɨ́ neainɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ, “Nionɨ seyɨ́né nánɨ aga wá nonarɨŋonɨrɨnɨ.” Sɨwá énɨŋɨ́ neainɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ dɨŋɨ́ nikwɨ́moranéná wí rɨ́paíwɨ́nɨŋɨ́ meaanɨ́wámanɨ. Dɨŋɨ́ “E neaímeanɨ́áranɨ?” nɨyaiwirane wikwɨ́moarɨŋwápɨ xɨxenɨ neaímeanɨ́árɨnɨ.
Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ “Dɨŋɨ́ wikwɨ́moarɨŋwápɨ nánɨ rɨ́paíwɨ́nɨŋɨ́ meaanɨ́wámanɨ.” seararɨŋɨnɨ. Xámɨ Gorɨxomɨ rɨ́wɨ́ umoagwaéne eŋɨ́ óɨ́nɨŋɨ́ nerane xewanɨŋene yeáyɨ́ yimɨxemeánanɨrane nánɨ wí mimónɨŋáná Gorɨxo xe oenɨrɨ wimónɨŋíná ámá Kiraiso yeáyɨ́ neayimɨxemeámɨ́ánɨrɨ nánɨ neapeiŋɨ́rɨnɨ. Ámá wé rónɨŋɨ́ wo nánɨ arɨrá wíɨmɨgɨnɨrɨ ananɨ pepaxɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ obaxɨ́ranɨ? Oweoɨ, aga wínɨ wíná árɨ́nɨ́ wa ámá naŋɨ́ wo nánɨ arɨrá wíɨmɨgɨnɨrɨ mɨŋɨ́ winɨpaxɨ́ imónarɨgɨ́árɨnɨ. E nerɨŋɨ́ aiwɨ nene rɨxa ámá wé rónɨŋɨ́ nimónɨmáná eŋáná marɨ́áɨ, nene sɨnɨ uyɨ́niɨ́ wiarɨ́ná Kiraiso neapeiŋɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxo nene nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí neaiŋɨ́pɨ nánɨ neaíwapɨyiŋɨ́rɨnɨ. Ayɨnánɨ re nɨyaiwirane aiwɨ, “Jisaso nɨperɨ́ná xegɨ́ ragɨ́ púɨ́pɨ igɨ́ánɨŋɨ́ neaeámóáná nene nánɨ Gorɨxo ‘Wé rónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.’ rárɨŋɨ́rɨnɨ.” nɨyaiwirane aiwɨ rɨpɨ aŋɨpaxɨ́ yaiwiŋwɨnɨ, “Rɨ́wéná Gorɨxo ámáyo pɨrɨ́ numamorɨ́ná Kiraiso eŋɨ́pimɨ dánɨ yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́árɨnɨ.” yaiwiŋwɨnɨ. 10 Ayɨ́ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Nene Gorɨxo tɨ́nɨ xepɨxepá rónɨŋáná xewanɨŋo xegɨ́ xewaxo peŋɨ́pimɨ dánɨ xɨ́o tɨ́ámɨnɨ bɨpaxɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ pɨyɨ́á neawɨ́rɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rɨpɨ aŋɨ́paxɨ́ yaiwiŋwɨnɨ, “Gorɨxo ámáyo pɨrɨ́ numamorɨ́ná rɨxa pɨyɨ́á neawɨ́rɨŋene xewaxo nɨwiápɨ́nɨmearɨ sɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pimɨ dánɨ yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́árɨnɨ.” yaiwiŋwɨnɨ. 11 Apɨ nánɨnɨ dɨŋɨ́ niɨ́á neainarɨŋɨ́manɨ. Nene negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso —O nene Gorɨxo tɨ́nɨ nawínɨ imónanɨ́wá nánɨ pɨyɨ́á neawɨ́rɨŋorɨnɨ. O dɨŋɨ́ sɨpí nɨneairɨ́ná neaiiŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨmoranéná “Xano Gorɨxo enɨ apɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋorɨ́anɨ?” nɨyaiwirane yayɨ́ seáyɨmɨ dánɨ yarɨŋwárɨnɨ.
“Adamo eŋɨ́pimɨ dánɨ ámá xwɨyɨ́á meárɨnɨgɨ́á nimónɨro aí Jisaso eŋɨ́pimɨ dánɨ wé rónɨgɨ́á imónɨgɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.
12 Ayɨnánɨ ámá wo maŋɨ́ wiaíkiŋɨ́pimɨ dánɨ xwɨ́á tɨ́yo ŋweagɨ́áyɨ́ nɨ́nɨ ɨ́wɨ́ epɨ́rɨ́a nánɨ épeŋɨ́rɨnɨ. Ámá o ɨ́wɨ́ nerɨŋɨ́pimɨ dánɨ peŋɨ́ eŋagɨ nánɨ ámá nɨ́nɨ enɨ wigɨ́ ɨ́wɨ́ nerɨŋɨ́pimɨ dánɨ pearɨgɨ́ápɨ xɨ́meaŋɨ́rɨnɨ. 13 Ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ sɨnɨ meŋáná ámá ɨ́wɨ́ néra wagɨ́á aiwɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ “Apɨ mepanɨ. Apɨ mepanɨ.” rɨnɨŋɨ́ bɨ sɨnɨ meŋɨ́ eŋagɨ nánɨ Gorɨxo wiwanɨŋɨ́yɨ́ ayá udunɨpaxɨ́ eŋɨ́pɨ íkwɨ́ wɨnamɨ nɨŋwɨrára pweagɨ́manɨ. 14 E nerɨŋɨ́ aiwɨ nene nɨjɨ́á re imónɨŋwɨnɨ. Ámá Adamo tɨ́ŋɨ́ e dánɨ nɨŋweaxa nɨbɨro Moseso tɨ́ŋɨ́ e nánɨ ŋweagɨ́áyɨ́ nɨ́nɨ nɨpéa wagɨ́árɨnɨ. Ámá nɨ́nɨ Adamo —O ámá rɨ́wɨ́yo bɨnɨ́o neaiinɨ́ápɨ nánɨ dɨŋɨ́ moanɨ nánɨ árɨxánɨŋɨ́ neaiiŋorɨnɨ. Ámá nɨ́nɨ o wiaíkiŋɨ́pa mɨwiaíkipa nero aí nɨ́nɨ nɨpéa wagɨ́árɨnɨ.
15 E nerɨ aí Gorɨxo wá nɨneawianɨrɨ anɨpá neaiiŋɨ́pimɨ dánɨ imónɨŋwápɨ, ayɨ́ Adamo eŋɨ́pimɨ dánɨ imónɨŋwápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ menɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá o wiaíkiŋɨ́pimɨ dánɨ ámá obaxɨ́ pegɨ́á aiwɨ rɨpɨ nánɨ aŋɨpaxɨ́ yaiwiŋwɨnɨ, “Gorɨxo ámáyo wá wianɨrɨ ámáo, Jisasɨ Kiraisoyɨ rɨnɨŋo ayá nurɨmɨxɨrɨ eŋɨ́pimɨ dánɨ wiirɨ eŋɨ́pɨ Adamo eŋɨ́pimɨ seáyɨ e nɨmúrorɨ ámá obaxɨ́ ayá wíyo wímeaŋɨ́rɨnɨ.” yaiwiŋwɨnɨ. 16 Rɨpɨ nánɨ enɨ dɨŋɨ́ nɨmoranéná “Gorɨxo wá nɨneawianɨrɨ neaiiŋɨ́pimɨ dánɨ imónɨŋwápɨ, ayɨ́ Adamo eŋɨ́pimɨ dánɨ imónɨŋwápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ menɨnɨ.” yaiwianɨ́wɨnɨ. Adamo wiaíkiŋɨ́ ná bimɨnɨ dánɨ ámá xwɨyɨ́á meárɨnɨgɨ́áyɨ́ imónɨgɨ́árɨnɨ. E nerɨŋɨ́ aiwɨ Gorɨxo ámá ayá wí wiaíkiarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨmáná ayɨ́ enɨ xɨxenɨ oniípoyɨnɨrɨ mɨyaiwí wá nɨwianɨrɨ wiiŋɨ́pimɨ dánɨ ámá obaxɨ́ wé rónɨŋagɨ́áɨ rárɨnɨŋɨ́yɨ́ imónɨgɨ́árɨnɨ. 17 Nionɨ searɨ́ápɨ, ayɨ́ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá wo Gorɨxomɨ maŋɨ́yo wiaíkiŋɨ́pimɨ dánɨ ámá nɨ́nɨ pearɨgɨ́á aiwɨ rɨpɨ imónanɨ́wápɨ aŋɨpaxɨ́ imónɨnɨ. Nene Gorɨxo wá ayá wí nɨneawianɨrɨ wínɨyɨ́ enɨ wigɨ́ oniípoyɨnɨrɨ mé anɨpá “Wé rónɨgɨ́áyɨ́nérɨnɨ.” nearárɨnɨŋene Jisasɨ Kiraiso neaiiŋɨ́pimɨ dánɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́pɨ tɨ́ŋwaéne imónɨrane xɨ́o tɨ́nɨ nawínɨ seáyɨ e imónɨrane yanɨ́wárɨnɨ. 18 Ayɨnánɨ nene dɨŋɨ́ rɨpɨ moanɨgɨnɨ, “Ámá ná wonɨ wiaíkiŋɨ́pimɨ dánɨ ámá nɨ́nɨ xwɨyɨ́á meárɨnɨpaxɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ imónɨgɨ́ápa ámá ná wonɨ nɨperɨ wé rónɨŋɨ́ eŋɨ́pimɨ dánɨ ámá nɨ́nɨ ‘Xwɨyɨ́á mayɨ́yɨ́rɨnɨ.’ rɨnárɨpaxɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ imónɨro dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́pɨ tɨ́gɨ́áyɨ́ imónɨpaxɨ́ imónɨro egɨ́árɨnɨ.” moanɨgɨnɨ. 19 Ayɨ́ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá wo Gorɨxo “E éɨrɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́pɨ wiaíkiŋɨ́pimɨ dánɨ ámá obaxɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ imónɨgɨ́ápa ámá ná wonɨ Gorɨxo “E éɨrɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́pɨ arɨ́á nɨwirɨ xɨxenɨ xɨ́dɨŋɨ́pimɨ dánɨ ámá obaxɨ́ “Wé rónɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́nérɨnɨ.” urárɨnɨŋɨ́yɨ́ imónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.
20 Ámá re oyaiwípoyɨnɨrɨ, “Ai, bɨ onɨmiápɨ mɨwiaíkiarɨŋwɨnɨ. Aga ayá wí wiaíkiarɨŋwɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ Gorɨxo Mosesomɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ wéyo ɨ́á umɨrɨŋɨ́rɨnɨ. E nerɨ aí xɨ́o ámá ayá wí nɨwiaíkía ugɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ wá nɨwiaga mú wiárɨ́ nɨmúrorɨ nɨwiaga uŋɨ́rɨnɨ. 21 Ámá nɨ́nɨ wigɨ́ ɨ́wɨ́ nerɨŋɨ́pimɨ dánɨ pearɨgɨ́ápa nɨ́nɨ enɨ Gorɨxo wá nɨwianɨrɨ “Wé rónɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” rárarɨŋɨ́pimɨ dánɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́pɨ —Apɨ negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso eŋɨ́pimɨ dánɨ neaímeaarɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ tɨ́gɨ́áyɨ́ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ wigɨ́ nɨwiaíkía ugɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ wá nɨwiaga mú wiárɨ́ nɨmúrorɨ nɨwiaga uŋɨ́rɨnɨ.