18
Liá'a licábacanaa linácu ruá'a máanirriuca ya liá'a wánacaleerrica
Jesús íiwa'ee nalíni áabai licábacanaa léewidaque'e na'óraca jócubeecha sámu nayá. Limá nalí: “Ái báqueerri washiálicuerri já'a áabai chacáalee rícu, báqueerri wánacaleerri, jócai cáarru cába Dios, jócai cawáunta chóniwenai. Liyá chacáaleeca ái báquetoo máanirriu, ruá'eewau liyáctala liá'a wánacaleerrica liyúdaque'e ruyá licástigaaque'e liá'a washiálicuerrica méderri rulí máashii. Íchaba éerri liá'a wánacaleerrica jócai liwówai liyúda ruyá, ne liáwinaami lipénsaa: ‘Áawita jócu cáarru nucába Dios, jóca cawáunta washiálicuenai lécchoo’, ne néenee léjta ruáni máanirriuca éerrii jútainchu ruíinu rutáania nuájcha nuyúdaque'e ruyá rushínaa pleito nácu, ya tácoojoo nuyúda ruyájoo, jócubeecha ruíinu usébica nuwówa mawiá.”
Jesús má'ee nalí mawí: “Léewa limáni liáni washiálicuerri wánacaleerrica máashiica. Wée, sáica cajáni, ¿ya jócuminaa Dios túya lécchoo náa'a éebidenai linácu sátenaicoo liúcha éerri jútainchu ya táayee? ¿Liwánaminaa nanéndaca? Numáminaajoo léemiminaa ya liyúda nayá madéjcalicunaa. Ne jáicta nuyá Washiálicuerri Dios Cúuleeca nuíinu, nuíinuminaa náa'a chóniwenai yéenai cáinabi íta'aa, ¿áani újni éebida nunácu já'a?”
Liá'a licábacanaa linácu liá'a fariséoca ya liá'a cacóbracai impuesto
Jesús íiwa'ee nalí liéni áabai licábacanaa áabibirru máine'e nalíwoo nayá sáicani wítee náucha náa'a áabica: 10 “Chámata washiálicuenai yáaineu templo néerra na'óraca: báqueerri fariseo ya báqueerri liérra cacóbracai impuesto Romarru. 11 Liá'a fariséoca, libárruau li'óracoo chá'a: ‘Oh Dios, nuyá nuá jirrú sáicai jiníwata nuyá jócai cha léjta náa'a áabica, canédini, máashiica, méderri líinayu máashii líinu yúchau, ya jiníwata jócala cha nuyá léjta liérra cáwaquedacai warrúwa chóniwenai yúcha. 12 Nuyá nuyúnaa chámai éerri semana nácu, ya nuá diezmo liá'a quinínama nugáananica.’ 13 Ne liá'a cáwaquedacai warrúwa chóniwenai yúcha, limáaca'eewau déecuchata, jócai wíta'ee nácuda linániu áacairra, ta jiáirriu cáinabi nácula cáiwii ya liwówa lícu limá'ee: ‘¡Oh Dios, carrúni jináata jicába nuyá, nuyá cajíconai!’ 14 Numá jirrú liá'a cacóbracai impuesto, léejo'eewoo líibana néerrau jái Dios pérdonaa jíconaa, ne liá'a fariseo jócai Dios pérdonaa jíconaa. Ne liá'a máanui wérri cábacoo, jócainaa cawéni; liá'a carrúni jináatai cábacoo jiníca, léewani máanui'inaa Dios yáa wítee.”
Jesús dúnu sáamanai nácu quéewique'e Dios yúda nayá
(Mt 19:13-15; Mr 10:13-16)
15 Náinda'ee Jesúsru sáamanai júbini lécchoo lidúnuque'e nanácu, quéewique'e Dios yúda nayá. Nacába'inaa'ee jíni náa'a éewidenaicoo, nárra'ee nayá náa'a índenai sáamanai. 16 Néenee'e Jesús máida sáamanairru limá'ee:
—Imáaca náarra sáamanaica náiinuque'e nuyáctala, o'íyabaida nayá, nayácala jicá'a sáamanai nawárruaminau á'a Dios wánacaalactalaca. 17 Yáawaiyii numá irrú, táanashia jócai wówai Dios wánacaalactala liyá léjta báqueerri samálita, jócaiminaa'ee liwárruau lirrícula liá'a Dios wánacaalactalaca.
Báqueerri washiálicuerri rícuerri íinuerri litáania Jesús yáajcha
(Mt 19:16-30; Mr 10:17-31)
18 Báqueerri washiálicuerri wánacaleerri lisáta'ee léemiu Jesús:
—Quéewidacai sáicai, ¿tána'inaa numédai nuéewaque'e nuéenaa liá'a cáwicashi jócai amáarra?
19 Jesús éeba'ee lirrú:
—¿Tánda jimá nulí sáicaca nuyá? Sáicai ái já'a bácai rímii: Dios. 20 Jái jiá léenaa linácu liá'a Dios bánuanica: ‘Ujiméda jíinayu máashii báquetoo íinetoo yáajcha, ujíinua, ujinédu, ujiméda jinúma yúwicau báqueerrirru, ya cawáunta ya jitúya jisálijinaarru ya jitúwa lécchoo.’
21 Liá'a washiálicuerrica limá'ee Jesúsru:
—Quinínama nucúmplianicai quéecha'inaa icúlirrijui nuyá. 22 Quéecha'inaa Jesús léemiqui jíni, Jesús má'ee lirrú: cháucta jibéecha áabata mawí: jiwénda quinínama liárra jiwáalianica jiáque'e nalíni náarra carrúni jináatanica. Ya táminaacojoo jiwáalia mawíjoo áacairra. Néenee jíinu chérra jisíguia nuyá.
23 Né'e léemi'inaa liá'a washiálicuerrica liáni, jáiwa'ee máashii liwówai, níwata liyá rícuerri wérri. 24 Jesús cába'inaa máashii liwówa liá'a washiálicuerrica, Jesús má'ee:
—¡Tráawajui wérri nalíwoo náa'a rícubinica nawárrua'inau Dios wánacaalactalaca! 25 jócaiminaa tráawaju lirrú liá'a caméeyuca liwárruaque'iu lituí rícu liá'a ishídui yájuca, tráawajui wérri nalíwoo náa'a rícubinica nawárrua'inau Dios wánacaalactalaca.
26 Náa'a éemenaicani nasáta'ee néemiu:
—¿Tána éenaa liácoo Dios néerrai?
27 Jesús éeba'ee nalí: Liá'a jócai washiálicuenai éenaa namédaca, Dios éenaani limédaca.
28 Pé'eru má'ee lirrú:
—Nuwácali, wayá máaquenai quinínama washínau wasíguiaque'e jiyá.
29 Jesús éeba'ee lirrú:
—Yáawaiyi numá irrú tánashia máaquerri nunácueji, líibanau, ya líinu, ya léenajinai, ya lisálijinaa, ya léenibi lécchoo, 30 lirríshibiaminaa máanui wérri áani líta'aa liéni cáinabica, ne liáwinaami liá'a cáwicashi áani, lirríshibia licáwica jócai amáarra áacairra.
Jesús íiwerri matálichu arrúnaaca máanali liyá
(Mt 20:17-19; Mr 10:32-34)
31 Jesús máida'ee báawachala náa'a lishínaa doce éewidenaicoo, limá'ee nalí: “Chóquejoo wáaminaujoo chaléeni chacáalee Jerusalén néerra, licúmpliactala'inaacoo quinínama namánimi náa'a íiwadedeene Dios chuáni báinacu natánanimica urrúnicala jíni nuyá Washiálicuerri Dios Cúuleeca. 32 Néejuedaminaajoni nuyá nalí náa'a chóniwenai báawache sánaca, nacáidaminaa nuyájoo, máashiiminaa nanúma nulíjoo, nawísadaminaa nuyájoo. 33 Nabásedaminaa nuyájoo ya náiinuaminaa nuyájoo; ne matálii éerri rícula nuéejoo nucáwiacoo báaniu.”
34 Nayá jócai yáa léenaa néemi quinínama Jesús mánica, jiní náacala léenaa liá'a litáaniani nácu, ne áabi jócai néenaa náa léenaa nácu.
Jesús chúni'e báqueerri matuíyii chacáalee Jericó rícu
(Mt 20:29-34; Mr 10:46-52)
35 Urrúni'inaa Jesús íinu lirrú liá'a chacáalee Jericóca, báqueerri matuíyii wáairriu liyá iníjbaa éemanacu, sáteerri liyá tánashia náani lirrúi. 36 Léemi'inaa'ee nawítama bésunacoo náa'a chóniwenaica, lisáta'ee léemiu tána jinárra. 37 Namá'ee lirrú Jesús Nazaret néenee sái liérra bésunau árra, 38 liá'a matuíyiica limáida'ee:
—¡Jesús, David cúulee, carrúni jináata jicába nuyá!
39 Náa'a yáainecoo libéecha jáiwa'ee nacáita jíni, manúmata jíyabau, ne liyá liá'a matuíyiica limáidada mawí cadánani:
—¡David cúulee, carrúni jináata jicába nuyá!
40 Néenee'e Jesús libárroowai liwána naíndacani. Urrúni'inaa'ee liyá líinu Jesús néerra lisáta'ee léemiu liyá:
41 ¿Tána jiwówai numéda jirrúi?
Liá'a matuíyiica má'ee Jesúsru:
—Nuwácali, nuwówai jiá nulí nutuí nuéewaque'e nucába báaniu.
42 Jesús má'ee lirrú:
—¡Jiwáalia jituí báaniu! Jiwáaliaca jéebidaca nunácu sáica jiyái.
43 Liyáalimi'eewai licábai, jáiwa'ee liáwai Jesús íshiirricu liá'ee lirrú sáicai Diosru. Quinínama náa'a chóniwenaica nacábani, má'ee sáicai Diosru lécchoo.