11
Pita ai Serusaremɨhü anɨhondümbo-rundeimbɨ ahamumbo ranɨ-moatükunɨ tükümefeyo ranɨmbo wataporɨmbo-marandɨ
Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ asu anɨhondümbo-rundeimbɨ Suda-yafe hɨfambe anɨŋgomo ai hɨmborɨyomondane Suda-yafe ndɨfo ai-amboa Godɨndɨ hoafɨ ra masahümündi. 2-3 Ranɨyo asu Pita ai Serusaremɨna hafuane anɨhondümbo-rundeimbɨ nindou fihoearɨ karu tɨrɨhoundeimbɨ ai ahambo ŋgɨnɨndɨ hoafɨyomondowohü yahomoya, “Se-ana nindou fihoearɨ kefe tɨrɨhefekoate-yomondɨ worambe apafɨ asu ai-babɨdɨ sesɨ masowasɨfɨ,” mehomo.
Ranɨyo asu Pita ai piyu haya muŋgu-moatükunɨ tükümefeyo ra ndore wataporɨmbo-marandɨ. “Sapo ro adükarɨ ŋgoafɨ Sopahü nɨmboambo Godɨmbo dɨdɨbafɨ-yaheandühɨ nɨmboahanɨ ranɨpoanɨmbo moatükunɨ yafogoadɨnambo nahurai wambo sowahɨ tükümefeyoa hoeimarɨheandɨ. Ranɨyo hoearɨ adükarɨ nahurai nɨnɨmbai yimbuyimbu hɨmboranɨ kɨkɨhamɨndɨ haya asu wambo sowana sünambeahɨndɨ afurɨmare koso. Ro wagabe ragu hɨmboyahanɨyo nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ, yimbuyimbu tɨŋarümbɨ, amoasɨrɨ asu ndu ra hoeimarɨheandɨ. Asu ro hɨmborɨyaha yafambe mamɨ wambo hoafɨyondɨrühɨ yahoya, ‘Pita, se botɨyafo, nɨnɨhondɨ hɨfokoaro mando sowasɨfɨ,’ meho. Ŋga ro hoafɨyahühɨ sahɨya, ‘Adükarɨ, wanɨ. Suda ro sesɨ moaruwai-ane sefɨ arɨhundɨ ra moai sahasɨ rɨhandɨ,’ masahando. Ŋga yafambe ranai sünambeahɨndɨ asükai wambo hoafɨyondɨrɨhü yahoya, ‘Nɨnɨ-moatükunɨ God nafɨmarandɨ ranana aboed-ane, ŋga se ŋgɨrɨ moaruwai-ane mbɨsafɨ,’ meho. 10 Ranɨ-moatükunɨ ra refe hayambo-yowanɨyo asu muŋgua nɨnoumayo ra sünambe asükaiyo hümaramɨndo hafo.
11 Asu ranɨ sɨmboanɨ hamɨndɨ nindou ŋgɨmɨ ai sɨnɨmo worɨ ro nɨmboaheimbɨ rasowahɨ tükümefundɨ. Nindou mamɨ Sisariahündɨ ai wambo fihemɨndɨrɨ hɨfombo-hündamboemo koamarɨhepura masɨnɨmo. 12 Yifiafɨ Aboedɨ ai wambo hoafɨyohü yahoya, ‘Se yɨhɨmbokoate ai-babɨdɨ ŋgafɨ,’ meho. Ranɨyo anɨhondümbo-rundeimbɨ 6 anɨŋgomo ndanamboa ro-babɨdɨ mahomo. Asu ro hefɨ Korniriusɨndɨ worambe mafarɨyahundɨ. 13 Asu ai hoafɨyumunühɨ yahuya sünambeahɨndɨ nendɨ mamɨ wandɨ worambe farɨfi manüŋguwa hoeimarɨhinɨ. Ai yahuya, ‘Nindou bɨdɨfɨrɨ Sopa-nambo koandɨhawapurɨ ndürɨ Saimonɨmboyu Pitamboyu-randeimbɨ ranahambo hoafɨyowanɨ sɨfombohünda. 14 Ai sɨhambo hoafɨndünɨnɨmbui asu hoafɨ ranɨnambo God ai se sɨhafɨ fikɨmɨnɨndɨ-babɨdɨ aboedambo ndeandürɨmbui,’ mehu.
15 Ro peya hehea wataporɨmbo-rɨhandambe Yifiafɨ Aboedɨ aheiwamɨ makoso, weaŋgurühɨ sɨhefɨwamɨ makoso nou. 16 Ro Adükarɨndɨ hoafɨ asükai hohoanɨmo-mayahɨ. Horombo ai yahuya, ‘Son hoenambo hundüra-marandürɨ, ŋga Yifiafɨ Aboedɨ ai kosowohü ranambo se hundürɨ-ndeimboyei,’ mehu. 17 Horombo sɨhɨrɨ Adükarɨ Sisas Krais anɨhondümbo-marɨhura God ai Yifiafɨ Aboedɨ moanɨ masemunɨ, ŋga haponda Yifiafɨ ra Suda-yafe ndɨfoambo amboanɨ moanɨ masagadürɨ. Ŋga ro nüŋgunahurai nindou-yahɨ anɨmbo Godɨndɨ nafɨ kɨkɨndɨhe gündɨheandanɨ hundürɨkoate-mandeia?” mehu.
18 Asu Sudahündɨ ai hoafɨ ra hɨmborɨyomo hou moai sɨmborɨ ahambo asükai hoafɨyomo, ŋga Godɨmbo adükar-ani yahomo hoafɨyomondühɨ yahomoya, “God ai sɨhefɨ ndɨfoambo amboa mafarɨhendüra ahei hohoanɨmo moaruwai hɨnɨŋgɨndɨhi hehi asu yaŋgɨrɨ koadürümbo nɨmboeimboyei,” mehomo.
Aboedɨ hoafɨ Andiokɨhü tükümefeyo
19 Horombo Stifenɨmbo hɨfokoarɨhorɨ hehimboyowanɨ Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ranaheimbo moaruwaimbo marɨhindüra bukürümehindɨ. Ai hei Finisia hɨfɨhü, Saiprus hɨfɨhü, Andiok ŋgoafɨhü tüküyahi hehi aboedɨ hoafɨ Sudambo yaŋgɨrɨ hoafɨmehündürɨ. 20 Ŋga anɨhondümbo-rundeimbɨ bɨdɨfɨrɨ Saiprusɨhündɨ, Sairinihündɨ ai Andiokɨnambo homo Grikɨmbo amboanɨ Sisas Adükar-ani yahomo hou aboedɨ hoafɨ ra hoafɨmemo. 21 Asu Adükarɨndɨ ŋgɨnɨndɨ ai-babɨdɨ manɨŋgowa nindou afɨndɨ ai Ahambo anɨhondümbo-rɨhindühɨ süŋgumarɨhorɨ.
22 Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ Serusaremɨhü hoafɨ ranahambo hɨmborɨyei hehi Barnabas koamarɨhehora Andiokɨna mahu. 23 Barnabas ai hu tüküfi God ai nindou aboedɨ-aboedɨ-mareandürɨ ra hoeire haya hɨhɨf-hɨhɨfɨyuhü ahei ŋgusüfoambe ŋgɨnamündɨ-ndürühɨ yahuya, “Nɨmbɨ-nɨmbɨ si se Adükarɨmbo aboedɨ süŋgundɨhorɨ,” mehu. 24 Barnabas ai nindou aboed-ani, ŋga Yifiafɨ Aboedeimbɨyu haya asu afɨndɨ hamɨndɨ anɨhondümbo-reandeimb-ani. Asu nindou afɨndɨ ai Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ babɨdɨmbo mamambe-mehindɨ.
25 Ranɨyu asu Barnabas ai Sorɨmbo kokombo Tarsus ŋgoafɨna mahu. 26 Ahambo hoeirirɨ mbura serɨmündü Andiokɨna mahafanɨ. Mamɨ hɨmbanɨyo haya nindou yimbu ranai Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ babɨdɨmbo fandɨhimbo afɨndɨ yamundɨ-marɨneandürɨ. Asu Andiokɨhü weaŋgurühɨdɨdɨ Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ranaheimbo Kristen anei masahündürɨ.
27 Ranɨ-sɨmboanɨ Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ bɨdɨfɨrɨ ai Serusarem hɨnɨŋgɨru hou Andiokɨna makosɨmo. 28 Nindou mamɨ aihündɨ Agabus-ani. Yifiafɨ Aboedɨ ai ahambo hoafɨmendoa ai botɨfi hoafɨyundürühɨ yahuya, “Süŋgunambo muŋgu hɨfɨ ndanɨhü wembo adükarɨ tükündɨfemboe,” mehu. Ai yare hoafɨmayu, ŋga süŋgunambo Krodius ai Romɨ-yafe adükarɨ bogorɨ nüŋguambe wembo ra tükümefeyo. 29 Ranɨyu asu süŋgurɨhindeimbɨ ai Sudahündɨ wandafɨ mamɨ farɨhefembo-hündambo kakɨ koarɨhefembo hoafɨ fɨmarɨhümündi. Mamamɨ ai aheimbo kakɨ saimbo sei hehi hohoanɨmoyeihü kakɨ bɨdɨfɨrɨ yɨboborɨhi masɨhehindürɨ. 30 Ai Barnabas asu Sor koamarɨ-hehipɨra kakɨ ra sowandɨfanɨ hena Serusaremɨna hahüfanɨ hɨfandɨ-rundembɨmbo masabɨnapurɨ.