20
Por ai Masedonia asu Grik hɨfɨna mahu
Süŋgunambo hoafɨ afɨndɨ-afɨndɨmayei ranai ho sɨsɨhɨ-mareandamboyu, Por ai Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ gugureandürɨ haya ŋgusüfoambe ŋgɨnɨramɨndürɨ mbura asürahɨnɨ-mareandürɨ. Ranɨyu asu ai yare hɨnɨŋgɨrearü haya Masedonia hɨfɨna mahu. 2-3 Ranɨyu ai ranɨ hɨfambe huhü Sisasɨmbo süŋgurɨhindeimbɨ afɨndɨ ranaheimbo ŋgusüfoambe ŋgɨnɨndɨ kürɨhi hohoanɨmo-mbeyeia yahuhaya hoafɨmeindürɨ. Ranɨyu asu Masedonia hɨfɨ hɨnɨŋgɨre haya Grik hɨfɨhü tüküfi ŋgɨmɨ amoamo manüŋgu. Ranɨyu süŋgunambo ai Siria hɨfɨna sipambe hombo hohoanɨmo-mayuwamboemo, Suda ai ahambo hɨfokoefimbo yahomo houmbo hoafɨ fɨmaründümo. Ranɨmboyu asu asükai hɨhɨrɨfe hefe Masedonianambo hombo hohoanɨmo-mayu. Asu Sopater, Pirasɨndɨ nɨmorɨ, Beria ŋgoafɨhündɨ ai Por-dɨbo mahüfu. Ranɨyo Tesaronaikahündɨ Aristarkus Sekundus yafanɨ, Gaius, Derbe-hündɨyu, Timotiyu asu Tikikus, Trofimus Esia hɨfɨhündɨ-yafanɨ ai muŋgu Por-babɨdɨ mahɨfomo. Muŋgu ai-boatei hɨfomo Troas ŋgoafɨhü nɨmarɨmo yɨhoefɨmbo hɨmbomemo. Ranɨyefɨ Suda ai Bret yisɨkoate sesɨmbo si ranai muŋgumayowamboyo Firipai ŋgoafɨhündɨ sipambe farɨyahu hohu hondahüfeimbɨ siyefɨ mburɨhu hefɨ Troas ŋgoafɨhü ahamumbo sowahɨ tükümehundɨ. Ranɨyefɨ Troas ŋgoafɨhü 7 si mamarefɨ.
Por ai Yutikusɨmbo yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ
Ranɨyefɨ asu Sande Adükarɨndɨ sesɨ, sesɨmbohünda gugurɨmehundɨ. Ranɨyu Por ai sümbo nafɨ hɨmbowambo nindou afɨndɨ ranaheimbo gedühɨ wataporɨyu humbo nɨmbɨ mbusümondühɨ tükümefiyu. Worɨ ro nɨmarefɨ wataporɨyefeimbɨ ranambe nɨmoamo yibadɨwamɨ ram afɨndɨ siyowohü haŋgɨfoanɨ burɨmayo. Nindou hoarɨfɨ mamɨ ahandɨ ndürɨ Yutikus ranai nafɨtambe karɨhoemo hɨnɨŋgɨmarundɨ ranɨwamɨ mamaru. Por ai hoafɨmayu hoaŋguamboyu Yutikus ai yapombo hoafɨnambo kümeru. Ranɨwamɨ yapombofi nɨmarühündamboyu fɨmaramündu yaŋgɨrɨ hanü ŋgɨmɨ yibadɨ ŋgasünde haya hɨfɨnɨ pɨmayu. Bɨdɨfɨrɨ ai hanɨmo sowaründɨmondane, ai nɨmoko meŋguru. 10 Ranɨyu Por ai hanü ahandɨ fi kameihɨ amofi hanühüyu wagɨdɨrümündühɨ hoafɨyundürühɨ yahuya, “Se awi ŋgusüfo kɨkɨboadɨhindühɨ afɨndɨ hohoanɨmo-ndeimboyei, ŋga nindou ndanana yaŋgɨr-ani,” mehu. 11 Refi mburamboyu asükaiyu nɨmoamo farɨfi hafu bret hɨfɨrɨre mbura masahüsi. Ai aheimbo gedühɨ wataporɨmbo-randürɨ mbura süŋgunambo siambe hüfɨhamɨndɨ masüfuwamboyu hɨnɨŋgɨrearü haya mahu. 12 Yutikus ai yɨfɨhündɨ yaŋgɨrɨmefiyu-wamboyei asu ai ahambo ŋgoafɨna sahorɨmɨndei hei ŋgusüfoambe aboedɨ kürɨhi hehimbo mamarei.
Por Troas ŋgoafɨ hɨnɨŋgɨre haya Miretusɨnambo mahu
13 Ŋga ro-boatei sipambe farɨyahu hohu Asos ŋgoafɨhü Porɨmbo fihimündɨ hefe hombohünda mahefɨ. Ai hɨfɨ nafɨ huhü hoafɨyumunühɨ randafundɨ mehumunamboyefɨ ahambo nafɨnɨ fihimɨndɨmbo mahefɨ. 14 Ranɨyu asu Por ai yɨhoefɨmbo Asos ŋgoafɨhü süfu mbureamunɨ haya, asu sipambe sahurɨmɨndefɨ hohu, Mitirini ŋgoafɨnambo mahefɨ. 15 Ranɨyefɨ sipambe farɨyahu hohu Mitirini ŋgoafɨhündɨ hefɨmbo siambe Kios airanɨkɨmɨ tükümehundɨ. Apoefɨ simayowamboyefɨ asu siambe Samos airan tüküyahu mburɨhu asükai ŋgorü sihɨ Meretus ŋgoafɨhü tükümehundɨ. 16 Por ai Efesus ŋgoafɨ ŋgasündɨfe hefe Esia hɨfɨhü gedühɨ hɨfo nɨŋgombo moei yahuhayamboyu hohoanɨmomayu. Ai nɨmehünou Serusaremɨnambo hɨfo ahei hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmbo si Pendikos tüküfemboayo ra hoeifemboyu hohoanɨmomayu.
Por ai nindou bogorɨ Efesusɨhündɨ ahamumbo asürahɨnɨre hɨnɨŋgɨmareapurɨ
17 Por ai Miretus ŋgoafɨhü tüküfi nɨmarümboyu Efesus ŋgoafɨnambo hoafɨ koamarɨhendɨ Kraisɨndɨ nendɨmbo hɨfandu-rundeimbɨmbo ai sɨfomonda hoeindɨheapurɨ yahuhaya. 18 Ai sɨfomo tükümefundamboyu hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ro boatei tüküyahe Esia hɨfɨhü nɨmboambo asu muŋguambo si se-babɨdɨ anɨmboahɨ nɨnɨ-moatükunɨyo ramarɨheandɨ ra sɨhamundɨhoarɨ se fɨfɨrumboanemo. 19 Ranɨ-sɨmboanɨ Suda ai wambo moaruwaimbo-fendɨrɨmbo hoafɨ fɨmarɨndümonda, ranɨyo asu afɨndɨ hohoanɨmoyahühɨ aranɨmbo yaŋgɨrɨmayahɨ. Ro wandɨ fi hɨfɨnambo-rɨheandühɨ Adükarɨndɨ ratüpurɨ ranɨ yaŋgɨrɨ sahamɨndɨ manɨmboahɨ. 20 Se fɨfɨrundɨ ro sɨhamumbo farɨhefepurɨmbo aboedɨ hoafɨ bokarɨhefembo moai awi sahɨ, ŋga nindou afɨndɨ hɨmboahü asu sɨhamundɨ mamamɨ worambe yamundɨheapurɨ marɨhand-ane. 21 Ro Suda, Grik yɨboboambo ahɨnɨ hoafɨyahɨndurühɨ sahɨya, ‘Se sɨhei hohoanɨmo moaruwai hɨnɨŋgɨndɨhi hehi Godɨmbo hohoanɨmondei asu Sisas sɨhefɨ Adükarɨ ranahambo anɨhondümbo-ndɨhorɨ,’ sa marɨhandɨ. 22 Ŋga hapoana Yifiafɨ Aboedɨ ranai wambo koamarɨhendɨra Serusaremɨnambo ahühɨ, ŋga ro ranɨhü ŋgühanɨ nɨnɨ-moatükunɨ wambo tüküfemboayo ra ro moai fɨfɨrɨheandɨ. 23 Ŋga ro rarɨhe fɨfɨrɨheandɨ, Yifiafɨ Aboedɨ ai mamamɨ ŋgoafɨhü tüküyaheandanɨ wambo hoafɨyondɨrɨhü yahoya, ‘Se hɨbadambo ŋgafɨ, ŋga karabusɨndafo nɨmborɨ afɨndɨ ndowandɨfɨ ndamboyafɨ,’ yaho arandɨ. 24 Ŋga ro moai wandɨ fimbo adükarɨ moatükun-ane sahɨ. Ŋga Adükarɨ Sisas ai wambo ratüpurɨ asendɨ ra tɨŋɨrɨfoyo ho moendɨfembo saheheamboanahɨ hohoanɨmoayahɨ. Wandɨ ratüpur-ane nda, God ai nindou moanɨ hɨpoamboreandürɨ arandɨ ranɨnambo aboedɨ hoafɨ ranahambo anɨhondümbo hoafɨndamboyahɨ.
25 Horombo ro sɨhamundɨ mbusümo hahabodühɨ God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranahambo hoafɨya marɨhandɨ. Ŋga haponda ro fɨfɨrɨheandɨ süŋgunambo ana se muŋguambo ŋgɨrɨ wandɨ ŋgusümboarɨ asükaindɨmo hoeindundɨ. 26 Ranɨmboanahɨ haponda ro sɨhamumbo anɨhondümbo hoafehapurɨ. Sɨhamundɨ mbusümo nindou mamɨ ai awararɨhoayu ana, ro hütirühünɨpoanɨ. 27 Ro moai Godɨndɨ hohoanɨmo muŋguambo sɨhamumbo ranahambo hoafɨmbohünda mbosɨyahɨ. 28 Se sɨhamundɨhoarɨ asu muŋguambo Godɨndɨ nendɨ amboa wudɨpoapondu hɨbadündürɨ. Yifiafɨ Aboedɨ ai aheimbo hɨbadɨyondürɨrambo kafoare hɨnɨŋgɨmareapurɨ. Se Godɨndɨ nendɨ hɨbadundündürɨ sipsip hɨfandɨra-randeimbɨ nou. Ŋga aheimbo ahandɨ horɨna pemɨyu haya masemündündürɨ. 29 Ro fɨfɨrɨheamboanahɨ, sɨhamumbo hɨnɨŋgɨ-rɨheapurɨ hehea ahahɨ ana, wosɨhoafɨ hoafeimbɨ nendɨ ai nɨmambeahɨndɨ yaforɨ nahurai tükündahi sɨhamundɨ mbusümo nɨmboeimbo sipsip ra moaruwaimbo-ndɨhindürɨmboyei. 30 Asu nindou bodɨmondɨ sɨheiambeahɨndɨ anɨmbo bogorɨmbondafu nɨŋgomboemo. Ai anɨmbo Sisasɨndɨ süŋgurɨhi-ndeimbɨmbo ahamundɨ süŋgu hombohünda tɨkai hoafɨ yamundundüra asu ai ahamundɨ süŋgu ŋgeimboyei. 31 Ranɨmbo-hündambo anɨmbo se hɨbadümbo nɨŋgomo! Ŋga se ranɨmbo ndondu fɨfɨrɨndundɨ. Ŋgɨmɨ hɨmbanɨ maho ra nɨmbɨ-nɨmbɨsi ro aranɨ kapehü moai mamamɨ sɨhamumbo ahɨnɨ hoafɨmbo mbosɨyahɨ. 32 Asu haponda ro sɨhamumbo Godɨndɨ warɨwamɨ hɨnɨŋgarɨheapurɨ asu se ahandɨ hɨpoambofe hoafɨ ranahambo hohoanɨmondɨmo. Hoafɨ rananɨmbo sɨhamumbo ŋgɨnɨndamɨndɨ-purɨmboe asu muŋguambo aboedɨ-moatükunɨ God ai nindou wandanei mehu ranaheimbo dagadürümbui.
33 Ro-ana moai nindou ŋgoründɨ gor, kakɨ, hoearɨ napo ranɨmbo hohoaŋɨrɨhe rɨhandɨ. 34 Se sɨhamundɨhoarɨ yaru fɨfɨrundɨ, ro wandɨhoarɨ wandɨ warɨnambo ratüpurɨmayahɨ ra nɨne-moatükunɨ ro mbonɨmbo-rɨhamɨndɨhühɨ wandɨ fi farɨhehe-rɨhandɨhümbo asu nindou ro-dɨbo nɨŋgomondeimbɨ ranahamumbo farɨheheapurɨ marɨhandɨ. 35 Ro raranɨ ratüpurɨ, ratüpurɨyahühɨ sɨhamumbo rarɨhe nafuimehapurɨ nindou düdi ai fi ŋgɨnɨndɨkoate ranaheimbo fandɨhe-hurɨmboane. Adükarɨ Sisas ai yare hoafɨyuhü yahuya, ‘Nindou ai ŋgorümbo raranɨ napo segodombo hɨhɨfɨ-hɨhɨfayu ana, asu nindou ai napo semɨndɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ ŋgasündeamboane,’ mehu ranahambo sɨhɨrɨ ndondɨhu fɨfɨrɨndɨhumboane,” Por ra mehu.
36 Por ai ahamumbo ranɨ hoafɨ ra hoafɨyupurɨ mburamboyu, asu nindou bogorɨ-memo ranɨ-babɨdɨmbo yimɨndɨho pusɨre nɨmarümbo Godɨmbo dɨdɨbafɨmefiyu. 37 Ranɨyomo asu ai muŋguambo arasɨranɨ-yomondühɨ-yomo Porɨmbo mburündümo houmbo wakɨkɨhɨmarüwurɨ. 38 Ranɨyu Por ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Hapondanɨ ana se ŋgɨrɨ kaindɨmo wandɨ ŋgusümboarɨ hoeindundɨ,” mehuamboyomo, asu ai ranɨmbo ŋgusüfo afɨndɨ kürundühɨ hɨpoambo-marüwurɨ. Ranɨyomo asu ai ahambo sip sowanambo koakomarürɨ hanɨmo.