24
Suda ai Porɨmbo papɨ-hoafɨmarürɨ
Hondahüfeimbɨ si muŋgumayowa asu Godɨmbo sɨhai-randeimbɨ bogorɨ adükarɨ ahandɨ ndürɨ Ananaias ai nindou bogorɨmbo yafundeimbɨ-yomo asu Terturus Romɨ-yafe ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨreandeimbɨ nindou ra-babɨdɨ Sisaria ŋgoafɨna mahanɨmo. Ranɨyomo asu ai tüküyafu gafman bogorɨ hondü Feriks ahandɨ hɨmboahü Porɨmbo papɨ-hoafɨmarurɨ. Ranɨyo Porɨmbo mborai yahundowanɨ süfu tükümefɨyuwa asu Terturus ai ahambo papɨ-hoafɨrürühɨ yahuya, “Feriks nindou adükarɨ, se hɨfandamunambe ana, ro moai yifiarɨ-yifiarɨyefɨ rɨhundɨ, ŋga aboedɨ hamɨndɨ manɨmboefɨ. Ranɨyo asu sɨhafɨ-mayo hohoanɨmo aboedɨ ranambo ndanɨ hɨfɨhü ro sɨmborɨ hohoanɨmo süŋgurɨhu marɨhundɨ. Ranɨmbo-hündamboane muŋguambo ŋgoafɨ muŋguambo si yɨhoefɨ ŋgusüfoambe aboedɨ fufurɨfoare-amunühɨ asu sɨhambo hɨhɨfarɨhunɨnɨ.
Awi ro sɨhambo gedühɨ kɨkɨhemɨndɨmbo moeisahɨ, ŋga yɨhoefɨmbo hɨpoambo-ndowamunühɨ yɨhoefɨ hoafɨ akɨdou nda hɨmborɨndafɨ sefomboanefɨ. Ro hoeirɨhuranɨ nindou ndanana afɨndɨmbo moaruwai hohoanɨmoyu randeimb-ani asu muŋguambo hɨfɨ Suda-yomondɨ mbusümo ai harɨ hoafɨ botɨre-arandɨ. Por ai nindou bɨdɨfɨrɨ aipoanɨmbo hohoanɨmoyei rɨhündeimbɨ Sisas Nasaretɨhündɨ süŋgurɨhurɨ-rɨhundeimb-anefɨ sei arɨhündɨ ahei bogorɨyu. 6-7 Ranɨyu asu Godɨndɨ worɨ ranamboanɨ moaruwaimbo-ndɨheya yahuhaya hohoanɨmo-mayuwa asu ro ahambo kɨkɨhɨmarɨ-hurɨmɨndefɨ. Ro ahambo yɨhoefɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranambo yɨbobofembo masefɨ, ŋga ami bogorɨ hondü Risias ai kusü ahandɨ ŋgɨnɨndɨ-nambo yɨhoefɨ warambeahɨndɨ hümarümündu. Ranɨyu Risias ai hoafɨyuhü yahuya, ‘Ahambo papɨ-hoafɨmbo nindou ranai sɨhafɨ hɨmboahü tükümbɨyafu-ndamboane,’ mehu. Asu nindou ranahambo düduarɨworɨ ana, se sɨhafɨhoarɨ muŋgu-moatükunɨ ro ahambo papɨ-hoafɨ-marɨhurɨ ra anɨhondümbo fɨfɨrɨndowamboyafɨ,” mehu. Muŋguambo Suda ai Terturus-babɨdɨ Porɨmbo papɨ-hoafɨrurühɨ yahomoya, “Ranɨ-moatükunɨ ra e, anɨhond-ane,” mehomo.
Por ai Feriksɨndɨ hɨmboahü hoafɨmayu
10 Ranɨyu asu Feriks ai Porɨmbo hoafɨyafɨ yahumbo warɨnambo yaŋgɨrɨ koamarɨherü. Ranɨyu asu Por ai hoafɨyuhü yahuya, “Se afɨndɨ hɨmbanɨ ndanɨ hɨfɨhü yɨboboro-randeimbɨ manɨmbafɨ ra ro fɨfɨrɨhe-amboanahɨ. Ranɨmboanahɨ ro ahamumbo sɨmborɨ hoafombohünda moai yɨhɨmboyahɨ. 11 Se düdu-düduayafɨ ana, fɨfɨrɨndowamboyafɨ, ŋga 12 si maho ra ro Godɨmbo hohoanɨmombohünda Serusaremɨnambo hahühane. 12 Ro-ana moai nindou ŋgorü-dɨbo Godɨndɨ worambe sɨmborɨ hoafɨyahɨ. Asu ro moai Suda-yafe rotu worambe adükarɨ ŋgoafɨhü amboanɨ harɨ hohoanɨmo botɨrɨheandɨ. Ro raweheanda asu Suda ai moai hoeirundɨrɨ, ŋga wanɨ. 13 Haponda ai wambo papɨ-hoafaründɨrɨ ra ŋgɨrɨ aboedɨ hoafɨndomondanɨ fɨfɨrɨndowandühɨ anɨhond-ane mbɨsafɨ.
14 Ŋga ro nda anɨhond-ane asahɨ. Ro yɨhoefɨ amoao-yafe Godɨmbo hohoanɨmoyahando arɨhandɨ nafɨ ra Suda ai ŋgorüpoanɨmboane asei. Asu muŋguambo hoafɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmoambe eŋgoro ranane asu Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ sürü papɨmaründɨ anɨhondümbo-arɨheandɨ. 15 Rananahɨ asu ro anɨhondümbo-rɨheandühɨ God ai moaruwai asu aboedɨ hohoanɨmoyeimbɨ yɨfɨmayei muŋguambo botɨfendü-rɨmboayu ranɨ si ranahambo hɨfandarɨhandɨ nindou ranai hɨfandarundɨ nou. 16 Ranɨmboanahɨ asu ro muŋguambo si wandɨ ŋgusüfoambe aboedɨ hohoanɨmo God asu nindou-yafe hɨmboahü aboedɨ mbɨmarowa sahehea tɨŋɨrɨfoayahɨ.
17 Ro afɨndɨ hɨmbanɨ maho ra habodɨmboyahɨ asu süŋgunambo wandɨ sɨrambeahɨndɨ Suda aheimbo saiwanɨ Godɨmbo saimbohündambo Serusaremɨna mahahühɨ. 18 Ro rarɨhe hehea wandɨ fi aboedɨ tükümefeyowa Godɨndɨ worambe Godɨmbo sɨheheandane, Suda ai wambo hoeimarundɨrɨ. Ŋga asu ranɨ-sɨmboanɨ ranɨhü nindou afɨndɨ moai ro-dɨbo nɨŋgombo hoafɨ gobadɨrundɨ, ŋga wanɨ. 19 Ŋga asu Esia hɨfɨhündɨ Suda bɨdɨfɨrɨ ai manɨŋgomo. Ai-boatei wambo papɨ-hoafɨmarundɨrɨ. Ŋga nindou ranai ahamumbo sowahɨ wandɨ hoafɨ eŋgoro-ana, ai sɨhambo sowahɨ ndühɨ sɨfomo wambo papɨ-hoafɨ-mbɨründɨramboane. 20 Ai refekoate-ayomo ana, asu nindou ndanai ro Suda-yomondɨ kansɨr ahamundɨ hɨmboahü nɨmboambo nɨne moaruwai ramarɨheandɨ ra hoeiarundɨrɨ ana, asu ai ndühɨ tükündafu sɨhafɨ hɨmboahü hoafɨndɨ-nɨnɨmboemosɨ. 21 Mamɨ hoafɨ yaŋgɨrɨ mbeŋgorɨmbai? Horombo ro kansɨr ahamundɨ mbusümo nɨmboambo rarɨhe puküna hoafɨyahühɨ sahɨya, ‘Yɨfɨyeimbɨ aiana botɨndahimboyei sa anɨhondümbo-arɨheandɨ masahɨ ranɨmboanemo ai sɨhafɨ hɨmboahü hoafemo ranana?’ masahɨ,” mehu.
22 Feriks ai Adükarɨmbo anɨhondümbo-rɨhoreimbɨ-yafe hohoanɨmo ra aboedɨ fɨfɨreandɨ, ŋga ranɨmboyu asu Sudambo awi hɨbadu nɨŋgomo mehupurɨ. Asu ai Suda ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Awi ami bogorɨ hondü Risias ai kudüwanɨ anɨmbo asu ro sɨhamundɨ hoafɨ ra dɨdɨboado-ndɨheamboyahɨ,” mehupurɨ. 23 Ranɨyu asu ami bogorɨmbo hoafɨyundühɨ yahuya, “Se ahambo hɨbadɨrɨhü awi hɨnɨŋgɨrou-hɨnɨŋgɨroundɨrɨ. Asu Porɨndɨ ŋgunindɨ ai ahambo nɨne akɨdou moatükunɨ farɨhefimbo ra se yowanɨ mbɨsamboyafɨ,” mehu.
Feriks ai Porɨmbo yimbu hɨmbanɨ karabusɨ-fimbohünda hüputüpo-marɨherü
24 Yahunümbɨ nɨmbɨyo hayamboyowane, Feriks ai ahandɨ nɨmorehɨ Drusira-dɨbo makosafe. Ahandɨ nɨmorehɨ ranai ana Suda sɨrambeahɨndɨyo. Ranɨyu asu Feriks ai Porɨmbo mborai yahundo hürüherü haya Porɨndɨ Sisas Kraisɨmbo anɨhondümbofe hoafɨ hɨmborɨ-mayundo. 25 Ranɨyu Por ai mbumundɨ hohoanɨmo, nindou ai ahandɨ hohoanɨmo ra ndonde hɨbadandɨ hoafɨ, asu God ai süŋgunambo sɨhefɨmbo yɨbobonde-amunümbui hoafɨ ra hoafɨmayuwa asu Feriks ai hoafɨ ranahambo yɨhɨmbomayu. Ranɨyu asu Feriks ai hoafɨyundühɨ yahuya, “Andai ŋgafɨ, ŋga awi süŋgunambo ranɨpoanɨmbo ambe-yaŋgɨrühɨ sɨhambo mborai mbɨsahanɨmboyahɨ,” mehundo. 26 Ŋga asu Feriks ai mamɨ moatükunɨmbo kameihɨyu hɨmboyu marandɨ. Ai ndanananɨya Por ai kakɨ ndembui yahuhayamboyu asu afɨndɨmbo ahambo mborai yahundo haya wataporɨmborürɨ marandɨ. 27 Süŋgunambo yimbu hɨmbanɨ ranai howane, asu nindou mamɨ ahandɨ ndürɨ Posius Festus ai Feriksɨndɨ fondɨ masemündu. Ranɨyu asu Feriks ai Sudambo hoafɨ nafɨreapurühɨ Por karabusambe hɨnɨŋgɨmarirɨ.