28
Por ai Marta airanɨhü manüŋgu
Asu ro aboeda gudianɨ tüküyahu hoeirɨhu-ndühɨyefɨ awi nda Marta airanɨ sei arɨhünd-ane, masefɨ. Nindou ranɨhündambo mayei ranai yɨhoefɨmbo aboedɨ-boedɨmarɨhimunɨ. Hoeyowohümbo ŋgɨsɨharɨ-mayowamboyei, asu ai hai püpirɨhündühɨ yɨhoefɨmbo muŋguambo se mborai sühüsi haihehüyei, masei. Por ai hai dɨdarɨ fufuramündü hai-mayo ranɨwamɨ daburɨfiyuwane, amoasɨrɨ ai ranambeahɨndɨ hai hüfɨnambo tükümefeyo. Ranɨyo ai Porɨndɨ warɨfihɨ ŋgamondamɨndɨ haya makiaro. Nindou ranɨhündambo-mayei ranai hoeirɨhindane, amoasɨrɨ ranai Porɨndɨ warɨhü ŋgamondamɨndɨ haya makiaro-wamboyei, ai aheihoarɨ sɨmborɨ ndüwurɨ-yahindühɨ seiya, “Awi nindou ndanai nindou hɨfokoare randeimb-ani. Ai sɨrɨwara ambe moai yɨfɨyu, ŋga asu mbumundɨ hohoanɨmo ranai moai ahambo yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmoyo,” masei. Ŋga asu Por ai amoasɨrɨ ranahambo kɨkimarɨhoayuwa haiambe kɨkefoai pɨmayo, ŋga Porɨmbo moai nɨnɨ-moatükunɨ akɨdou-amboanɨ tüküfeyo. Ai ahambo watɨŋarɨ fimandɨyo asu moanɨ nɨmai yɨfɨ pɨmandüyo sei hehi hɨfandɨmarɨhorɨ. Ai ahambo gedühɨ hɨfandühɨ heimboyeianɨ ahambo nɨnɨ-moatükunɨ moaruwai tüküfendokoate-mayowa, asu süŋguna ŋgorü süŋgurɨhi hohoanɨmoyeihɨ seiya, “Awi ai-ana god-ani,” masahündo.
Asu nindou mamɨ hɨfɨ ranɨhünda bogorɨ ahandɨ ndürɨ Pubrius ahandɨ hɨfɨ ra ŋgoafɨkɨmɨ manɨŋgo. Ranɨyu nindou ranai yɨhoefɨmbo aboedɨ hamɨndɨ mborai-mboraifi semündümunɨ ahandɨ worɨnɨ-mareamuna asu ro ahambo-so ŋgɨmɨ si manɨmboefɨ. Ranɨyo asu ranɨhü Pubriusɨndɨ afɨndɨ ranai furɨmboyuhü aŋgünümbo fondɨhü mapu. Ahandɨ fi ranai hüfɨ afɨndɨ tüküfe asu furɨmboyuhü ahandɨ fondanɨ mapu. Ranɨyo asu Por ai kefuai hüfu warɨ ahandɨwamɨ nande mbura dɨdɨbafɨfihɨ aŋgünü ra aboedɨmarirɨ. Por ai ranɨ-moatükunɨ ra ramareandamboyo asu muŋguambo aŋgünümbɨ nindou hɨfɨ ranɨhündambo-mayei ranai masɨneia ahei aŋgünü ra aboedɨmareandürɨ. 10 Ranɨyei ro sipambe hombo masefa ai yɨhoefɨmbo bɨdɨfɨrɨ moatükunɨ ro mbonɨmbo-marɨhumɨndefɨ ra fufumasehümunɨ.
Por ai Romɨnambo mahu
11 Asu ro ŋgɨmɨ amoamo ranɨhü nɨmboefɨmbo süŋgunambo sip mamɨ airanɨ ranɨhü hoewerɨ afɨndɨmayowa mamaro ranambe kamefoehundɨ. Sip ranana Areksandria-yafe sipɨyo. Asu sip haŋgɨfoyowamɨ Mboafo god sɨsamɨ ra mapaiaro. Ranɨyefɨ ro sipambe kefoehu hohu ranɨ hɨfɨ ra hɨnɨŋgɨrɨhu hohu mahefɨ. 12 Ranɨyo asu hefɨ hefɨmbo Sirakyus ŋgoafɨhü tüküyahu ranɨhü ŋgɨmɨ si mamarefɨ. 13 Asükai ranɨhünda botɨyahu hohu hefɨ hefɨmbo Regium ŋgoafɨhü tükümehundɨ. Mamɨ ŋgorü si ranambo werɨ ranai hoarinɨpoedɨ werɨmayo asu yimbu siyefɨ mburɨhu hefɨ Puteori ŋgoafɨhü tükümehundɨ. 14 Ranɨhü ro anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ manɨmboeia hoeimarɨhundürɨ. Ranɨyei ai yɨhoefɨmbo ai-babɨdɨmbo ranɨhü mamɨ wik nɨŋgombo hoafɨmayeia manɨmboefɨ. Nɨmboefɨ mburɨhu asu süŋguna Rom ŋgoafɨhü hefɨ tükümehundɨ. 15 Romɨhündɨ anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai ro ranɨ ŋgoafɨhü tüküyahumboanefɨ hoafɨ ra hɨmborɨyei hehimbo, asu ai Apiusɨndɨ Maket sowahɨ nindou aporambo worɨ ŋgɨmɨ fondarühɨ sɨnei mbumarɨhimunɨ. Ranɨyu Por ai aheimbo hoeireandürɨ haya, Godɨmbo hɨhɨfɨrürühɨ ŋgusüfoambe afure kümareandɨ.
Por ai Romɨhü Godɨndɨ hoafɨ bokamarɨhendɨ
16 Hifɨ Rom ŋgoafambe tüküyahundane, ranɨhünda gafman nindou ranai Porɨmboya se sɨhaf-amboanɨ worɨ mamɨ ranambe nɨmbafanɨ ami mamɨ ai sɨhambo hɨfandɨ-mbɨranɨnamboane mehomondo. 17 Ŋgɨmɨ si ra howane, asu Por ai Suda-yei bogorɨ-memo ranahamumbo wataporɨmbohünda mborai yahupurɨ haya hümarɨhepurɨ. Ai muŋgu mafandunda, hoafɨyupurühɨ yahuya, “Wandafɨ mamɨ. Ro moai nɨnɨ akɨdou-amboanɨ rarɨheandɨ sɨhefɨ nindou asu sɨhefɨ amoao mamɨ-yomondɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranahambo hɨfɨnambo-fembohünda. Ŋga Suda ai moanɨ wambo Serusaremɨhü kɨkɨhɨründümondɨrɨ mburu Romɨ-yomondɨ warɨhümarundɨrɨ. 18 Ranɨyomo Rom ai wandɨ papɨ-hoafɨ hɨmborɨ-yomonda ro moai nɨnɨ-moatükunɨ rarɨheanda hoeirundɨ wambo hɨfokoefe-ndɨrɨmbohünda. Ranɨyo ai wambo aboedambo koarɨhefe-ndɨrɨmbo mehomo. 19 Ŋga asu Suda ai ranɨ hoafɨ ra hɨmborɨkoate-memonda asu ro hoafɨmbo moai ŋgorü nafɨ yaŋgoro. Ranɨyahɨ ro Rom adükarɨ bogorɨ Sisar ai wandɨ hoafɨ ra awi hɨmborɨmbiyu masahɨ. Ranɨ-moatükunɨ rameheandɨ ra ro moai akɨdou-amboanɨ nindou ro-mayei ranaheimbo papɨ-hoafɨrɨhandürɨ, ŋga moanɨ hamɨndɨyo rameheandɨ. 20 Ranɨ hoafɨ ranɨmboyahɨ ro sɨhamumbo mborai-sa hümarɨheheapurɨ hoeifepurühɨ wataporɨmbo-yopurɨmbo sambo. Ro anɨhondümborɨhe heheamboanahɨ hɨmboayahɨ sapo nɨne-moatükunɨ Israer muŋguambo hɨmboayei ranahambo. Ranɨ-moatükunɨ ranahandɨ nɨmɨndɨhünd-ane sen haponda wambo hüputüpu-rɨhendɨrɨmboayo,” mehupurɨ. 21 Ranɨyomo asu ai ahambo sɨmborɨ hoafɨyomo-ndowohü yahomoya, “Ro moai Sudia-yafe-mayo pasɨ sɨhambohünda akɨdou-amboanɨ sahumɨndefɨ. Asu moai yɨhoefɨ wandafɨ mamɨ Suda ai ranɨhündambo sɨhambo hoafɨmbo hündɨ hoafɨ sowandümo sɨfomo. Asu moai sɨhambo moaruwai hoafɨyoweimbɨ hündɨ hoafɨ ra tüküfe raraorandɨ, ŋga wanɨ. 22 Ŋga awi ro sɨhafɨ hohoanɨmo ra hoafɨyafanɨ hɨmborɨmbo sefomboanefɨ. Ranɨ-moatükunɨ ra nɨmboe sapo ro fɨfɨrɨhundɨ muŋguambo nindou Sisas ai Godɨndɨ nɨmor-ani seimbɨ aipoanɨmbo-mehindɨ ranai se nɨmbafambeahɨndɨ ranahambo moaruwaimbofe hoafɨmayei,” mehomondo.
23 Ranɨyomo asu ranɨ-sɨmboanɨ fandɨhumboane yahomo houmbo, nindou afɨndɨ ranai Por nɨmarühɨ mafandundɨ. Ranɨyu Por ai God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranahambo wataporɨmbo-marandɨ. Ranɨyo nindou ranai Sisasɨmbo anɨhondümbo-mbɨrüwuramboane yahu haya Mosesɨndɨ-mayo ahɨnümbɨ hohoanɨmo asu Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ yomondɨ-mayo hoafɨ sürü pefe masɨhefeyo ranahandɨ nɨmɨndɨ ra wataporɨmbo-marandɨ. Ranɨ-moatükunɨ ra moanɨ hapoadümbo siambe piyu haya wataporɨmbora hu-hu-humbo nɨmbokoanɨ kɨkɨmaramündu. 24 Ranɨyomo asu nindou-memo ranai bɨdɨfɨrɨ ahandɨ hoafɨ ra anɨhondümborundɨ, ŋga asu bɨdɨfɨrɨ ai awi moai ranahambo anɨhondümborundɨ. 25 Por ai mamɨ hoafɨ ra hoafɨyu hayamboyuwane, asu süŋgunambo ai bobotɨyafu houmbo ahamundɨhoarɨ hoafɨ ranahambo sɨmborɨ hoafɨyomo houmbo bukürümefundɨ. Sapo Por ai yare hoafɨyuhü yahuya, “Yifiafɨ Aboedɨ ranai Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ Aisaia ranahandɨ yafambe süŋgure haya asu sɨhamundɨ amoao mamɨ ranahamumbo anɨhondü hoafɨmayu! 26 Aisaia ai yare hoafɨyuhü yahuya,
‘Se ŋgafɨ nindou ndanaheimbo hoafɨndafɨndürɨ.
Se hɨmborɨ yaŋgɨrɨ hɨhɨmborɨpo-ndeimboyei,
ŋga asu ŋgɨrɨ fɨfɨrɨndɨhi türüboadɨhindɨ.
Se hɨmboapondei ŋgeimboyei,
ŋga asu ŋgɨrɨ hoeindɨhindɨ.
27 Nɨmboe sapo nindou ndanahei hohoanɨmo ranai tapɨhamɨ-yondürühɨ
ahei hɨmboambe ra güre papɨreandürɨ
asu ahei hɨmboarɨ ra dɨkɨreandürɨ raraora hayambo wambo.
Refekoate-ndeianɨ, nindou ranɨ-mayei ranai awi ahei hɨmboarɨnambo hoeirɨhi,
ahei hɨmboambe ranambo hɨmborɨyei
asu ahei hohoanɨmo ranai korɨfoareandürühɨ
ai wambo sowana hehüpo ro aheimbo aboedɨ-aboedɨ fendürɨmbo-hünda,’ Aisaia 6:9-10
mehu,” mehu.
28-29 Ranɨyu asu Por ai ndeara bɨdɨfɨrana hoafɨyuhü yahuya, “Awi se ranɨ-moatükunɨ ranahambo hohoanɨmo türüboadühi fɨfɨrɨndɨhindɨ. Sapo God ai nindou aboedambofembo hoafɨ ra Suda-yafe ndɨfo ranaheimbo-so maho-ane, ŋga asu ai-amboanɨ hoafɨ ranahambo hɨmborɨ-ndeimboyeisɨ!” mehu. 30 Por ai worɨ mamɨ ahandɨ pemɨyu haya ranambe yimbu hɨmbanɨ manüŋgu. Ranɨyu asu ai nindou dɨdɨyei ahambo-so tüküyahindanɨ mborai-mboraifi semündündürɨ dɨdɨboado-reandürɨ marandɨ. 31 Ai rarearühɨ God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranahambo aheimbo yɨhɨmbokoate-wataporɨmbo-randürühɨ Sisas Krais Adükarɨ-mayu ranahambo yamundeandürɨ marandɨ, ŋga nindou mamamboa moai yowanɨ yahundo.