6
Hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨmbo fehefembo nindou 7 kafoaru hɨnɨŋgɨmarupurɨ
Ranɨ-sɨmboanɨ süŋgurɨhindeimbɨ ranai afɨndɨ hamɨndɨ tükümehindɨ. Ranɨyo asu süŋgurundeimbɨ Grik hoafɨ hoafümbɨ ai Aram hoafɨ hoafümbɨ ranahamumbo ŋgɨnɨndɨmarundürɨ. Ai yaru hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Muŋguambo si sehündɨ nindou sesɨkoate-yeimbɨ ranaheimbo farɨhehindürɨ arɨhündɨ, ŋga nɨmorehɨ kai rohündɨ ranaheimbo ana moai farɨhehindürɨ rɨhündɨ,” mehomo. Ranɨyo hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ 12 ranai muŋguambo süŋgurɨhindeimbɨ mborai yahomo hürɨhoundürɨ houmbo hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Asu ro Godɨndɨ hoafɨ bokarɨhefe ra hɨnɨŋgɨfe hefe sesɨ yimbufe ana, aboedɨ hamɨndɨyopoanɨ. Ranɨmboane wandafɨ mamɨ se sɨheiambeahɨndɨ nindou 7 ndofe fɨfɨrɨfe hohoanɨmo asu Yifiafɨ Aboedɨ ahamundɨ fiambe nɨmarɨpureimbɨ kaboadu hɨnɨŋgɨndüpurɨ. Rananɨmbo sɨhɨrɨ ranɨ ratüpurɨ ra hɨfandɨmbo ahamumbo hɨnɨŋgɨndɨhu-purɨmboane. Rananɨmbo asu ro nindoumbo Godɨndɨ hoafɨ yamundɨfe asu dɨdɨbafɨfe ra randɨhumboane,” mehomo.
Muŋguambo nindou ranai ranɨ hohoanɨmo ranahambo yifirɨmayei. Ranɨyo Stifen ŋgɨnɨndɨ anɨhondümbore haya Yifiafɨ Aboedɨ ahandɨ fiambe adükarɨ nɨmaroweimbɨyu, Firip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas asu Nikoras Suda-yafe ndɨfohündɨ ahei rotu süŋgureandeimbɨyu. Nindou ranahamumbo hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ-yomondɨ hɨmboahü hɨnɨŋgɨmarupurɨ. Ranɨyo ranɨ ratüpurɨ ra refembohünda kafoefe hɨnɨŋgɨfembo ahamundɨwamɨ warɨ nandu houmbo dɨdɨbafɨmefundɨ. Ranɨyo Godɨndɨ hoafɨ ranai muŋguambo hɨfɨ hoahoaŋgohü Serusaremɨhü nindou süŋgurɨhindeimbɨ ranai adükarɨ tükümehindɨ. Ranɨyo asu Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ afɨndɨ ranai hoafɨ ra hɨmborɨyomondühɨ anɨhondümbo-marundɨ.
Suda ai Stifenɨmbo papɨ-hoafɨmarurɨ
Stifenɨmbo God ai aboedɨ-aboedɨrirühɨ ŋgɨnɨndɨ masagadowa nɨmorehɨ nindowenihɨyei mbusümo hepünɨfeimbɨ moatükunɨ yare marandɨ. Asu Suda-yafe rotu, moanɨ ratüpurambeahɨndɨ aboedambomehindɨ sei arɨhündɨ ranambeahɨndɨ nindou bɨdɨfɨrɨ ranai tüküyafu Stifen babɨdɨmbo hoafɨnambo sɨmborɨ hoafɨ-memo. Aiana Sairini, Areksandria ŋgoafɨ asu Sisiria, Esia profens hündɨ-yomo. 10 Ŋga asu Yifiafɨ Aboedɨ ranai Stifenɨmbo farɨherühɨ ahandɨ hoafɨ ranai ŋgɨnɨndɨyo haya ndorɨhoeimbɨ-mayoa moai ai-babɨdɨmbo hoafɨnambo sɨmborɨ-sɨmborɨ-yomo.
11 Ranɨyomo nindou bɨdɨfɨrambo dɨbo hüti-hüti-marüpurɨ ho hoafɨyowohüya, “Ro hɨmborɨyefanɨ Stifen ai Moses asu Godɨmbo tɨrɨfoefe hoafɨmayu,” yahombo. 12 Ramehomo-ndamboyo Suda-yafe boboagorɨ, ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ asu nindou muŋguambo aheimbo ŋgusüfoambe moaruwai-marandürɨ. Ranɨyo homo Stifenɨmbo kɨkɨhɨrundümo houmbo Suda-yafe boboagorɨ-yomondɨ fandɨfe hoafɨ fɨfɨrɨfe ranambe sowaründümo mahɨfomo. 13 Ranɨyo nindou bɨdɨfɨrɨ sowapurɨndümo hɨnɨŋgɨmarupurɨ tɨkefehefe Stifenɨmbo wosɨhoaforɨyuhüya, “Nindou ndanai ana Godɨndɨ worɨ asu Mosesɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranahambo tɨrɨfoefe hoafɨmayu. 14 Ro hɨmborɨyefanɨ ai hoafɨyuhü yahuya, ‘Sisas Nasaretɨhündɨ ai worɨ nda bɨrɨboade mbunda asu Mosesɨndɨ hohoanɨmo horombo sɨhefɨmbo masendɨ ra ŋgorü-süŋgundeambui,’ mehu,” mehomo. 15 Muŋguambo nindou hoafɨ fɨfɨrɨfembo gugurɨmefundɨ ranai Stifenɨndɨ ŋgusümboarambe hoeirundane, ahandɨ ŋgusümboarɨ ranai sünambeahɨndɨ nendɨ-yomondɨ ŋgusümboarɨ nahuraimayo.