21
Sisas ai süŋgururü-rundeimbɨ 7 ahamumbo sowahɨ tükümefiyu
Asükaiyu süŋgunambo Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ sowahɨ Taiberias kurɨhoe puiarühɨ ndahurai ndare tükümefiyu. Saimon Pita, Tomas, ndürɨ ahandɨ ŋgorü Didimus yahomo-rundeimbɨyu, Natanier Kenɨhündɨ Gariri hɨfɨhündɨyu, Sebedindɨ nɨmorɨ yimbuyafanɨ, asu ŋgorü yimbu ahambo süŋgurɨ-neandeimbɨyafanɨ ai manɨŋgomo. Ranɨyu asu Saimon Pita ai ahandɨ horombodɨdɨ ratüpurɨ asükai semɨndɨmbo hohoanɨmoyuhü yahuya, “Ro ana andürɨnambo kinɨ wowarɨmboanahɨ,” mehuamboemo. Asu ai yahomoya, “Ro-amboanɨ se-dɨbo ŋgefo sefomboanefɨ,” mehomo. Ranɨyomo ai homo houmbo, botambe mafareafundɨ. Ŋga ranɨ nɨmbɨnambo ai moai kinɨ mam-amboanɨ hürühoundɨ, ŋga wanɨ. Hapoadümbo siambe hüfɨhamɨndɨ forɨforɨyuambe, Sisas ai hoe kɨmɨ manüŋguambo asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai Sisasɨmbeipoanɨ mehomo. Ranɨyu ai ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Wandafɨ mamɨ, se moai kinɨ wakɨründɨmoyoa?” mehuamboemo. Asu ai sɨmborɨ hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Wanɨ,” mehomondamboyu.
Asu ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Andürɨ ra naha se warɨhondü waranɨ bot ranɨhundünɨ daboadundan-anɨmbo, se kinɨ bɨdɨfɨrɨ hoeindumboemo,” mehuamboemo. Asu ai andürɨ ra hoafɨmayu ranambe masafoarunda, kinɨ afɨndɨ ranai andirɨ ra tükümefeyoa, himɨndɨmbo sɨsamɨndɨmarundɨ. Sisas ahambo süŋgurürɨ-randeimbɨ wudɨyafandeimbɨ-mayu ranai Pitambo yahuya, “Pita, nindou ranana Sisas-ani,” mehunduamboyu. Asu Saimon Pita ai nɨmai ahandɨ ŋgɨsɨharɨ hoearɨ yimündɨhai masɨhendɨ ra hühɨre hɨnɨŋgɨre haya hɨmonɨ pɨmayu. Asu bɨdɨfɨrɨ ai botambe gudi sowana hafomo mburu, andürɨ ra kinɨ kameihɨ hüründümo. Asu ai gudi ranɨ fikɨmɨ aŋgunɨ safɨyomopoanɨ, ŋga 100 mitayo manɨŋgomo. Gudikɨmɨ hɨfomo tüküyafu hoeirundane, asu hai ranai gudiwamɨ horowohüyo ranambe kinɨ mamɨ huru asu bret mamɨ yaŋgurü marandɨ. 10 Ranɨyu Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Kinɨ haponda wakɨmaründümo bɨdɨfɨrɨ ra sowandümo sɨfomo,” mehuamboemo.
11 Ranɨyu asu Saimon Pita ai botambe kefuai nɨmarümbo, andürɨ ra gudiana hüramündɨ masüfu. Ranɨyo asu andürɨ ranambe kinɨ afɨndɨ boagɨrɨ-boagɨrɨ 153 pütapɨmayo. Kinɨ ranai afɨndɨyosɨ, ŋga asu andürɨ ranai moai kɨkɨfeyo. 12 Ranɨyu Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se sɨfomo, kinɨ sowasümo!” mehu. Ŋga asu moai nindou mamɨ ai ahambo düdurirühɨ, ‘Se dɨdɨyafɨ?’ yahundo. Ŋga ai muŋguambo Adükar-ani yahomo fɨfɨrüwurɨ. 13 Ranɨyu Sisas ai süfu kinɨ ra yimbureapurɨ mbura asu bret ranamboanɨ rasüŋgu-rasüŋgumareapurɨ. 14 Sisas ai hoŋguambe-ahɨndɨ tüküfi hayamboyu, asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ-yomondɨ hɨmboahü ŋgɨmɨmbo tükümefiyu.
Sisas ai Pitambo hoafɨmayundo
15 Ai sowasümondühɨ nɨmarɨmomboemo, Sisas ai Saimon Pitambo yahuya, “Saimon, Sonɨndɨ nɨmorɨ, awi se nindou ndanahamumbo ŋgasündowapurɨ hawambo, wambo se afɨndɨ hohoanɨmo-yafɨndɨrühɨ-yafɨndɨrɨ?” mehuamboyu. Asu Pita ai hoafɨyundühɨ yahuya, “Yɨnɨ, Adükarɨ, se fɨfɨrowandɨ, ro sɨhambo aboedɨ hohoanɨmoayahanɨnɨ,” mehuamboyu. Asu Sisas ai hoafɨyunduhü yahuya, “Se wandɨ sipsip weihoandɨ ranaheimbo sesɨ maŋguindandürɨ ndandɨ,” mehu. 16 Asükaiyu yimbumbore hoafɨyunduhü yahuya, “Saimon Sonɨndɨ nɨmorɨ, se wambo anɨhondü hohoanɨmo-yafɨndɨrai wanɨyo?” mehundowamboyu. Asu Saimon ai hoafɨyunduhü yahuya, “Yɨnɨ, Adükarɨ, se fɨfɨrowandɨ ro sɨhambo hohoanɨmo-yahanɨnɨ,” mehundowamboyu. Asu Sisas ai hoafɨyunduhü yahuya, “Se wandɨ sipsip weihoandɨ ranaheimbo sesɨ maŋguindandürɨ ndandɨ,” mehu. 17 Asükaiyu ŋgɨmɨmbore hoafɨyunduhü yahuya, “Saimon, Sonɨndɨ nɨmorɨ, se wambo hohoanɨmo-yafɨndɨrühɨyafɨ?” mehuamboyu. Ranɨmboyu asu Saimon Pita ai ŋgusüfo afɨndɨ kümareandɨ Sisas ai ŋgɨmɨmbore hoafɨyuhɨ, “Se wambo hohoanɨmo-yafɨndɨrühɨyafɨ,” mehu ranɨmbo. Ranɨmboyu ai Sisasɨmbo yahuya, “Adükarɨ, se muŋgu moatükunɨ fɨfɨrɨwamboanafɨ. Se fɨfɨrowandɨ ro sɨhambo hohoanɨmoyahanɨnɨ,” mehundowamboyu. Asu Sisas ai hoafɨyunduhü yahuya, “Se wandɨ sipsip weihoandɨ ranaheimbo sesɨ maŋguindandürɨ ndandɨ. 18 Ro anɨhondümboanahɨ hoafayahanɨnɨ, se horombo hoarɨfɨ nɨmbafambeyafɨ ret sɨhafɨ hondü ra güdo hawa hɨfɨ se hombo yifirɨmayafɨ ranɨ-süŋgu yaŋgɨrɨ mahahabodɨfɨ. Ŋga süŋgunambo se boagɨrɨyafambe ana, sɨhafɨ watɨŋarɨ ra ŋgurɨndohoefɨ hawa asu nindou ŋgorü ai sɨhafɨ ret ra sɨhambo güdeanɨnɨ haya, se nahanɨnɨyo hombo moei safanɨ nindou ranai sɨhambo ndemündünɨnɨ ŋgumbui,” mehu. 19 Sisas ranɨ hoafɨ yare hoafɨmayu ranahandɨ nɨmɨndɨ ra: Süŋgunambo Pita ai Sisasɨndɨ ratüpurɨ ratüpurɨmayu ranɨmbo Godɨmbo ndürɨ adükarɨ segodombohünda yɨfɨndümbui. Ai Pitambo hoafɨyunduhü yahuya, “Se wambo süŋgundandɨrɨ,” mehu.
Sisasɨmbo süŋgurürɨ-randeimbɨ ahandɨ ŋgusüfoahündɨ
20 Pita ai hɨhɨrɨfi hoeirirane, Sisas ahambo süŋgurürɨ-randeimbɨ ŋgusüfoahündɨ-mayu ai ahafandɨ süŋgu mahu. Nindou ranana horombo sowasümondühɨ nɨmarɨmombo Sisasɨndɨ haŋgɨfoanɨ nɨmarümbo hoafɨyuhɨ, “Adükarɨ, nindou dɨdai sɨhambo hürütümbɨ-yomondɨ warɨhümandeanɨnɨ?” mehu, aiyu ahandɨ süŋgu mahu. 21 Pita ai hoeirirɨ haya, Sisasɨmbo yahuya, “Adükarɨ, nindou nda nüŋgufimboyua?” mehuamboyu.
22 Asu Sisas ai hoafɨyunduhü yahuya, “Ai nüŋguanɨ ro asükainda tüküfembo sahehea hohoanɨmoayahɨ ana, asu ranɨ hohoanɨmo ra sɨhafɨyo? Se wambo süŋgundandɨrɨ!” mehu. 23 Ranɨyo asu yafui hoafɨ ra nindou muŋgu ahei mbusümo tüküfeyowohü yahoya: ‘Süŋgurürɨ-randeimbɨ ra ŋgɨrɨ yɨfɨndu,’ meho. Ŋga Sisas ai moai hoafɨyu, ‘Ai ŋgɨrɨ yɨfɨndu’ yahumboyupoanɨ. Ŋga ai yahuya, ‘Ai nüŋguanɨ ro asükainda tüküfembo sahehea hohoanɨmoyahɨ ana, asu ranɨ hohoanɨmo ra sɨhafɨyo?’ mehu. 24 Süŋgurürɨ-randeimbɨ ranai-ani ndanɨ hoafɨ nda sürü papɨmarandɨ. Asu ro rarɨhu fɨfɨrɨhundɨ ahandɨ hoafɨ anɨhond-ane.
Bɨdɨfɨranɨ hoafɨ
25 Afɨndɨ moatükunɨ bɨdɨfɨrɨ Sisas ratüpurɨmayu ra eŋgoro, ŋga moai muŋgu sürü papɨyo. Ŋga asu nindou ai muŋgu moatükunɨ Sisas ratüpurɨmayu ra muŋgu hondü mamamɨ randühɨ paparandɨ ana, asu buk ranambe sürü ra afɨndɨ safɨ papɨndɨmboe. Asu ro hohoanɨmoayahɨ muŋguambo hɨfɨ ŋgɨrɨ sɨmoŋgorɨndo.