3
Amiki lalema kena luake loko imire, ami tahane ruae moneka. Hoko ami teu lepate kena au, Pauluse, rue ruaku mei kota Atena neka, yo ami ulake kwali Timotiuse rebe ikerike ete Alla sakesa kai amire kena lepae Sou Misete kena Kristuse, ilome lokomi. Ami ulakeni lome leke iakbere imi lalemi kai itapa imi leke imi hlaleke loko Kristuse tapa ktili. Timotiuse itapa imi leke kena imi supu susate imi hlaleke loko Alla sa. Imi rekwa be Alla Isukare ami supu susate le ami hlaleke lokoI. Kena ami sakesa kai imire, ami beteke rame ete imi peneka be tatike pine ite supu susate bei tamata makete. Kai imi rekwa be susata meru ite supulu peneka. Au ulake Timotiuse ikeu lome loko imi le au tahane rua kaplaleku le imire moneka. Ikeu loko imi leke au rekwa be imi hlaleke loko Kristuse ktili sa pibe mo. Le au kaplaleku tinake ro tiaru esi elake eteheke imi eleki imi hlaleke saisa rebe ami betekele ete imire moneka. Hoko saisa rebe ami kerikele esupu hasile sasaisa mo.
Meije Timotiuse ileu loko ami peneka kai ialenake sou misete be imi hlaleke ktili loko Kristuse elia kai li loko lomaije elia. Kai ialenake be kena imi nete loko amire, imi lalemi ndina titinai. Kai lalemi kena tetue ami lekwe lupe ami lalema kena tetue imire neka. Hoko kwali betaya imi, masike ami supu susate kai supu kerare, po ami lalemaru ndina le ami lene Timotiuse ibeteke sou bei imire. Le imi hlaleke ktilire eono ami lalemaru ela. Sou mere eono ami blake ktili suike, mahabe imi hlaleke loko Tuhane rame. Ami kotie trima kasi boka titinai ete Alla le lalemaru ndina titinai le imi. 10 Pita kpetu ami kotie ktili loko Alla rame leke ite tetue lomai suike. Eleki ami tapa imi kena atetuke saisa rebe imi rekwa mosare kena hlaleke loko Alla.
11 Ami kotie loko Iteki Alla Amate kai iteki Tuhane Yesuse be, “Ama kai Tuhane, Abuka lalane ete ami kena luake lokosi me kota Tesalonika noma. 12 Onosi li loko lomai rame kai esi li loko pusue tamatare tapa ktili rame lupe ami li lokoise neka. 13 Aakbere lalesi noma, leke Tuhane Yesuse Aluake suike sakesa kai Amu tamataru, kena mere sae ibeteke mo be esi ono sala kai esi mise le dosa sae mo me Ale Alla Amate oaMu.”