5
Kwali betaya imi, petu kena iteki Tuhane Iluake suike ami lekie ete imi moneka. Le imi ruami rekwa titinai peneka be iteki Tuhane Eni petu kena Iluake sae irekwa mo lupe ndeane iluake kena kpeture sae irekwai akmena mo. Tamata esi beteke be, “Nusa meije lisa sae mo kai susa sasaisa mo.” Eleki kena petu mere pususi supu susate sosoli, esi supu naiya moneka. Petu susate eluake sosoli lupe binaru esi blake kera kena esi ruele kwetele. Po kwali betaya imi, imi hidupe lupe tamata rebe ono dosare mo kai rebe esi lulu iteki Tuhane Eni pletare more mo. Hoko petu mere eluake ete imire lupe tamata ndeane iluake mo, rebe eono luma upuije hkutukeine. Kwali betaya, pusue imire tamata rebe lulu Alla Eni pleta. Imi kerike loko saisa rebe Alla Isukare. Ite hidupe lulu tamata rebe esi ono tiae kena kpeture mo. Hoko mai ite lupe tamata rebe rekwa sasaisa eono more yake, lupe tamata rebe esi hlaleke loko Kristuse more esi rekwa more yake. Yo ite raka ruama rame kai ite tahane lale. Ite tahane lale rame le kena kpeture tamata esi ntulu kai esi nseli. Po itere tamata rebe lulu Alla Eni pletare, hoko suke ite tahane lale. Suke ite raka ruama baue hlaleke loko iteki Tuhane rame kai ite li loko tamata makete, mere lupe solaluaru esi lapune pesi kena epele lutike esi lereisu leke lakwai yake. Kai ite hlaleke rame be Alla Ihlamate ite, lupe solaru esi topi wajare epele lutike uluisu. Alla Ibitike ite kena Ihukume ite mo po Iono ite supu hlamate bei iteki Tuhane, Yesuse Kristuse.
10 Kristuse Imata ete ite leke kena Iluake suike, ite eri rue sa pise ite mata peneka, ite hidupe kaiNi. 11 Hoko imi ahnau lomai kai akbere lale lomai. Imi tapa lomai leke imi hlaleke lokoI ktili lesi. Meije imi ono peneka.
Hnauna pamuli
5:12-22
12 Kwali betaya imi, ami kotie bei imi leke sie rebe Alla Ibitikesi kai Iriluke kbasa kena esi ahnau imi kai lepae sou misete bei Allare, imi holmatesi. Esi kerike boka ete imi. 13 Holmatesi mimise kai li lokosi mimise le esi tapa imi. Rue kai lomaije ono lomai yake.
14 Kwali betaya imi, ami kotie be imi ahnau kwalimi kai betami lekwe. Leke tamata rebe esi suka kerike more imi lakesi mamau leke esi nkwakwa kena esi makerike. Ahnau tamata rebe rilaise leke rilasi moneka. Tapa tamata rebe lalesi ktili more. Tahane lale ete pusue tamata. 15 Raka mimise leke sae iono neune ete imire leliele kena ono neune yake, po imi ono misete ete lomai rame kai ete pusue tamata.
16 Lale ndina rame. 17 Kai kotie loko Alla rame. 18 Imi supu sasaisa neka imi kotie trima kasi ete Alla. Le Alla Isuka imi rebe Kristuse Yesuse Eni tamatare.
19 Sebeie Ro Misete Ikbasae imi. 20 Mere, lepata rebe tamata esi naku be Ro Misete Iulake esi betekele, imi malisi lele yake kai beteke be mere pakuna mo yake. 21 Imi noake mimise be lepata meru lulu Alla Eni hnaunaru pibe mo, kai lene loko rebe misete. 22 Kai neune sasaisa neka imi ono yake.
Hlamate mulini
5:23-28
23 Ami kotie loko Alla rebe Iono iteki lalema ndenere be, “Amate, Aonosi leke esi mise titinai le dosa sae mo. Kai Arakasi mimise, raka esi rore kai esi nasite kai nanakwalasi, leke amiki Tuhane, Yesuse Kristuse Iluake sae ibeteke be esi ono sala mo.” 24 Alla Ibitike imi leke Iono imi mise titinai le dosa sae mo. Kai laleI kena Iono sasaisare Iono tinai. Hoko au rekware Iono rebe au beteke meije.
25 Kwali betaya imi, kotie loko Alla ete ami lekwe.
26 Imi beteke auku hlamate bei laleku titinai ete pusue imi jemate toini kena imi lupuke lomaije.
27 Tuhane Iriluke kbasa ete au kena pletae imi leke baise sulate meije ete imi pusumi rebe imi hlaleke sakesare.
28 Ami kotie loko iteki Tuhane Yesuse Kristuse ete imi pusumi be, “Tuhane, Aono misete elake ete pususi noma.”
Hlamate, Pauluse