16
Jisasɨv ekwaŋg ŋaiahamar
(Matyu 28.1-8; Luk 24.1-12; Jon 20.1-10)
Mach ave, Yakŋ Ohɨrand Yuŋk Wɨr Ñɨñɨnd hamb mach raz Maria aiampɨra Makdaland, Maria Jemsɨnd mɨŋɨr, mach Salome hanave we Jisasɨnd ikwɨra iramaŋɨn are aiwɨr yamb uñakŋnsɨnd han uŋkɨ eŋgwamŋgɨmar. Mach, mbɨ yuŋk anɨŋnsar haŋ mband zuhun ŋaiahe nsɨham mɨn Jisas ŋgamŋgɨmar handɨh omŋgɨmar. Ave mbɨ mbon mbon kamŋgɨmar. Uñɨmb arɨŋ hɨrawi nsɨham ohɨra han mɨn inchakarɨmŋgɨr kehan enaravɨz ondari arɨmŋgɨmar. Kah nde we sɨhowe wamŋgɨz nsɨham ohɨra hamb mɨn ampaŋ ñɨmar. Nsɨham mbanan ohɨra kɨvah. Mach, mbɨ nsɨham mɨn haŋ ahevohe wamŋgɨz wɨram norŋɨr yupɨr hɨrahɨr osapɨr okamɨnsɨnd hamb oman mɨŋɨnd handɨh ŋkañɨmar. Az anchɨ kɨra mbanamb wɨram mban we ntamŋgɨmar. Avɨz ndɨŋɨh kamar. Amɨ ntamŋgɨmɨn amar. Amɨ Jisas aiampɨra Nasaretɨnd han ai oŋkɨrandɨŋ orɨkavɨzumŋgɨr han kɨrahɨr aimŋgɨn amar. Mbɨ mban mɨñɨm amar. Ndɨn Yakŋ Ohɨrav ndɨh ŋambiahandahi amar. Amɨ sam mbɨkɨr ndɨn ŋgamŋgɨr mban wavar amar. Amɨ we sezɨr mbɨkɨr mach Pitahez kavar amar. Jisasɨv mboz injore isupɨr Galilindɨŋ ndɨh ombɨri arar kavar amar. Amɨ ndɨn handɨh wandɨramŋgɨn arar kavar amar. Mbɨ ya han andɨŋ eŋambɨr ndɨh kar arar kavar amar. Az mach, anchɨ kɨra mbanamb wamŋgɨz wer ndɨŋ zɨŋ pɨrorɨŋgaz nte mach, mbɨ nsɨham mɨnɨŋ ahevetai kɨrorɨmŋgɨmar. Mach, mbɨ ezandɨkŋahambi, ya mban hɨrohe wɨram emŋgemŋga mɨsɨkamŋgɨm.
Maria aiampɨra Makdaland hamb Jisas wamar
(Matyu 28.9-10; Jon 20.11-18)
Mach ave, Jisasɨv yuŋk anɨŋnsar haŋ mband zuhun ŋaiahe we ahevakarɨz Maria aiampɨra Makdaland hamb mboz ndɨn wamar. Eŋambɨr han Mariav itɨ kɨvah ahinsɨnsɨnd ñanj han, Jisasɨv itɨ kɨvah akŋ kehan kiaŋgworaŋgwɨmar. 10 Mach, osa anchɨ Jisasmen ndahɨrɨmŋganj han akŋɨn ahaz ŋgwañ ekamŋgɨzand Mariav we ndɨŋ kamar. 11 Jisasɨv ndɨh ŋaiahandahi amar. Nzɨ ndɨn wandɨwin amar. Avɨz mbɨ mbɨkɨr ya han njɨhame, njɨhi aŋkarɨpɨr mɨnjɨhamŋgɨm.
Sezɨr undɨmaj hamb we Jisasɨh empasamɨŋ wamŋgɨmar
(Luk 24.13-35)
12 Mapɨŋ haŋ, Jisasɨnd sezɨr undɨmaj hamb aiampɨra ohɨra han erere omŋgɨzand, Jisasɨnd emansɨŋ emŋgon ahevakarɨz, mbɨ ndɨŋ pɨŋ ahevakarɨmar. 13 Avɨz, undɨmaj hamb ai mbɨkɨr sezɨr emŋgemŋga han sɨkamŋgɨmar. Kɨrɨm mbɨndɨŋ ya hanez njɨhame njɨhi aŋkarɨpɨr mɨnjɨhamŋgɨm.
Jisasɨv mbɨkɨr sezɨrɨh ntɨŋ hanave ŋamŋgɨz are kamar
(Matyu 28.16-20; Luk 24.36-49; Jon 20.19-23)
14 Mapɨŋ han, mbɨkɨr sezɨr oman ŋkiŋkiŋg pamuh hamb ŋgarɨwi unsa nan ñɨmŋgɨzand Jisasɨv ndɨŋ pɨŋ ahevakarɨmar. Ave Jisasɨv ndɨŋ aŋkwɨ si kamar. Amɨ wɨram kɨra entachand, handɨv njɨhi aŋkarɨpɨr njɨhamɨmah ramŋgɨn amar. Osa anchɨ emŋgemŋga hamb yan wamŋgɨr hamb andɨŋ kamŋgɨr amar. Yakŋ Ohɨrav Jisasɨh ndɨh ŋambiahandahi arar kamŋgɨr amar. Kɨrɨm amɨ mbɨndɨŋ ya han njɨhi aŋkarɨpɨr mɨnjɨhamŋgɨm amar. 15 Mach ave, Jisasɨv ndɨŋ kamar. Amɨ Yakŋ Ohɨrand ya imbɨr han hɨrohe isupɨr emŋgemŋga haŋ we osa anchɨ mɨŋamun eŋgwavar amar. 16 Uñɨmb ya imbɨr mban njɨhame njɨhi aŋkarɨpɨr ŋe yambɨŋ kŋirɨŋgwi ŋaiahandari han Yakŋ Ohɨrav ndɨn ekwaŋg ŋandari amar. Kɨrɨm uñɨmb ya imbɨr mban njɨhame njɨhi aŋkarɨpɨr njɨhamɨmah randari hamb, mbɨ nend amar. Yakŋ Ohɨrav ndɨn ntɨŋ kɨvah eŋgwandari amar. 17 Osa anchɨ hamb mbɨ ya imbɨr mban njɨhame njɨhi aŋkarɨpɨr ŋandɨramŋgi hamb mbɨ ntɨŋ aŋkarɨpɨr han ŋandɨramŋgi amar. Han wɨram akŋ anchɨ akŋ han mbɨramɨz Yakŋ Ohɨrav ndɨŋndɨv ñi hɨrawɨj amar. Mbɨ ihɨnd ensaŋ itɨ kɨvah akŋ han kiaŋgworaŋgwɨndɨramŋgi amar. Mbɨ ya han yimbɨm ichaŋ kandɨramŋgi amar. 18 Mbɨ akwɨ han omanɨŋ ŋandɨramŋgi amar. Mbɨ hanɨhan kɨvah wɨramb ne mamŋgɨj han mbɨ ne mɨmandɨramŋgɨm amar. Mach mahororɨnsɨnd han mbɨndɨŋ omanaka insɨŋ ŋgamŋgɨz wer mbɨ imbɨr randɨramŋgi amar.
Yakŋ Ohɨrav Jisasɨh ŋe mbɨkɨr Aiampɨra Ohɨra Ñaŋ handɨh hɨrawaromar
(Luk 24.50-53; Aposel 1.9-11)
19 Mach ave, Anɨŋnsar Ohɨra Jisasɨv ndɨŋ ya mban kaz, Yakŋ Ohɨrav ndɨn kɨrɨm ŋe mbɨkɨr Aiampɨra Ohɨra Ñaŋ handɨh hɨrawaromar. Hɨrawaroz Yakŋ Ohɨrand oman mɨŋɨnd ampaŋ ŋkañɨmar. 20 Mach, sezɨrɨv aiampɨra akŋ aiampɨra han kɨrɨm hɨro hɨrai ya eŋgwamŋgɨmar. Hɨro hɨrai ya eŋgwamŋgɨzand Anɨŋnsar Ohɨrav ndɨŋ hɨrawɨmar. Mbɨ ndɨŋ hɨrawɨz ntɨŋ aŋkarɨpɨr ŋamŋgɨmar. Mach, osa anchɨ emŋgemŋga hamb ntɨŋ aŋkarɨpɨr ŋamŋgɨmar han we kamŋgɨmar. Mbɨndɨŋ ntɨŋ aŋkarɨpɨr arɨŋ mbɨramɨz Yakŋ Ohɨrav ndɨŋmen ñɨz mbɨndɨŋ ya hamb mɨŋun ñi arɨmŋgɨmar.