4
Ave saꞌa hesi mu sisë bogo uehorovoꞌi God gemu uehorovoꞌiröhe jöhoje.
Röhu jemë ae göehu göehu iro muorovoꞌe vaejaruje hesi bëhoho rabeje. Sinohemu nimarujëro jiëꞌëro ëhuꞌëro ëꞌarujeje. Ae göëro göëro jemesi sivu sivue sinohuni baeꞌi nimoromo uehore göëro göëro gemuore umogihoromo ëhuro ëꞌarujeje. Ëhesi bëhoho jemë bövie biseꞌe baeꞌi nimoromo röhu bogo baejarujeje. Bogo baeromo ae muoꞌamoꞌirögoro ëꞌarujeje. Muoꞌamoꞌirögoro röhu ganiganimoromo baeꞌirarije öroho bogo birohogoro iro muorovoꞌe vaejarujeje. God bogo ua gavarujohuro ëhuro bogo baejarujeje. O God ua gavëꞌoho ëhuꞌo bogo baejarujeje. Rabëni hesi bëhoho jemë sisëꞌi uehorovoromo mae sisë ëma ua gavarujeje ëhuro baeromo jemesi sinehu nimarujohuni buꞌöꞌirarijëni. Ëhuni bogo baejarujeje. Sareri aribövie jëve. Magonahehu bogo baru uehorovoromo taemo hiꞌi ma-juvajëhi jëvanove. Ëhesi bëhoho jemë bogo God gemu uehorovoromo taemo raromoꞌi ave saꞌare mu sisëhuꞌo uehorovarujeje. Jemë diehiꞌoromo bogo garomo uvarujeje: Ave saꞌare mu sisëho böröme hö uehorovëꞌoho ëhuro God bijönimarue höjo. Ëhuni ae rahu ave saꞌarohemu uehorovoꞌi nimëꞌoho hu God bijönimaje aeje. Iae God-are surire jöho uvëꞌeje: God-ro bojamuade aruꞌahohuni vavaenimoromo uehorovavuaje höjo noro hu gemu uehorovoꞌiröhego. God-are jöho ëhije. Röhu nani jemëro uvarujeje: Ëho ma-jöe höjo. Röhu iae hu nime noro hu gemu uehorovoꞌiröhego. Röhu God-ro hesi nimoromo huë baejavuoromo ajamui avohajeje noro ëhi ëꞌiröhego. Ëhi ajamuijaje jöho God-are surire jajivoromo uövuëꞌeje:
Biririꞌövoromo masije javuajë uvarue aribövioho God-ro ahëvaje höjo.
Ma-uꞌemu taemo raromarue aribövioho God-ro hesi nimoromo huë baejëvoromo ajëmijaje höjo.
Ëhuni God-are jöho ejahore. Satan rovëꞌoho ahore. Satan ahëꞌoho jemesirire jiajoho juꞌebiromo vaꞌëꞌe. God-are bëhoro vaꞌore. Hesi bëhire vaꞌëꞌoho huro jemesi bëhire rueꞌëꞌe. Jemë sisëꞌe aribövie jëvaje övoho uꞌorovore. Vaji vajiꞌe aribövie jëvaje dë vövöbajoꞌoho avohorovore. Huë vavaene börömoho baere. Jemë ma-ijoꞌijovoromo nimoronimoroharujoho vuonugoꞌi ma-nierusuburuꞌe bamoromo raromore. 10 God-are nunoro uvore: Nasi ihoho abuejëꞌe höjo. Ëhi uvëꞌoho God-ro jemesi ihoho döro bamëhoꞌëꞌe.
Noehu bogo masijo riravoromo ae gö jabesi jö sisë atoꞌiröhe jöhoje.
11 Nasi ö muenoꞌe nadi göëro gö hesi jö sisëho atore. Ö muenoꞌo jabesi jö sisë jövëꞌoho o döre bamorovoromo uvëꞌoho: Ö muenoꞌoho sisë hö uvëꞌoho ë hesi bëhoho God-are jögoroho sisëꞌi jövoromo döro bamorovoromo uvoꞌaꞌanue: A jabesi sisë bogo atoꞌiröhe jögoru God-hu bojamuadoho iae hesi höjo. God-are jögoroho iae hesi hö uvëꞌohuro ëhuro ja hesi jögoroho bogo ejahoꞌi aꞌi hesi jögoroho iosiramiromo mevo gaꞌaꞌanue gaꞌi God-hu bojamuade jöho diho mae jiego diho sisë jiego. 12 Jögoru bamade aho gemuje. Nosi sisë mevahuaje aho gemuje. Ëaehu mare bamavuëꞌoho o sisëre bamavuëꞌoho hu eni jie. Ëhuni diehiꞌoromo uvanueje: Na böröme jevoꞌi God biseꞌe höromo ëhuni döro bamorovoromo jasi a hesi jö sisë mevanueje.
Bogo nosi sivuoho eni javuajë uvoromo ma-döhemu nimoronimorohëꞌi atoꞌiröhe jöhoje.
13 Röhu ave jöho majëhiꞌiëꞌe here. Jemë a ioroꞌiorohuro uvarujeje: Jaruvo ë amore iae no vaꞌejarëjo. O uvarujeje: Nëri ë amore iae no vaꞌejarëjo. Vaꞌiröhoho vaꞌo vadune gemu hesi uhure ë raromoromo mue vaeromo moni bövie baeꞌejarëjo. 14 Ëhi uvarujoho röhu nëri diehi jëvoꞌiröhoho dadivëve. Ëhuni vadune gemu ëhi jëvoꞌiröhoho ëhuꞌo dadivëvajeje. Ëhesi bëhoho jemë sue vaꞌëne jëve. Sueho majae bisemu numoromo evare dadovo vaꞌoromo barëjajëhi ëhi jëvoꞌëꞌe. 15 Ëhuni nadi uvoꞌibejarije: Ëhi ëꞌejarëjo. Aꞌi uvoꞌibejarije: Hesi Badahu nimëꞌohuro no biririvoromo raromoromo ëhi ëhi ëꞌejarëjo. Ëhi uvoꞌibejarije iae mae jioꞌibejo. 16 Aꞌi jemëro uvarujeje: Ëhi ëhi ëꞌiröhoho nosi sivuoho iae eni javuajëromo ma-döhemu nimoronimorohëꞌi atarujeje. Ëhi jiëꞌoho bogo maehuje.
17 Ëhuꞌëro jiëꞌëro ae rahu mu ma vaeꞌiröhoho garomo röhu bogo vaejëꞌoho ëho mu sisë vaeruomajeje.