3
Njonntyichen condui Jesús, chichen Moisés
Mangꞌe joꞌ, ꞌoꞌ ntyjë na jndë tquen Tyoꞌtsꞌon ꞌoꞌ na conduihoꞌ cüentaaꞌ jon ndoꞌ na iqueenꞌ jon ꞌoꞌ na quinanꞌjonhoꞌ yo jon quiñoonꞌndue, chuhanꞌ na chen jndyi cꞌoonꞌ nꞌonhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Jesús. Ee jñon Tyoꞌtsꞌonhin ndëë nnꞌan tsonnanguevahin, ndoꞌ tꞌua jon tsꞌian nnon Jesús na quitsiquindyi jon jaa juu jñꞌoon naya na vantyja nnꞌön, ndoꞌ na conduihin tyee na taquintyja na tꞌman tondëëhë. Tꞌua Tyoꞌtsꞌon tsꞌianminꞌ nnon Cristo, ndoꞌ siquindë jonhanꞌ chaꞌxjen nquii Moisés siquindë jon tsꞌian na tꞌua Tyoꞌtsꞌon nnon jon quiiꞌ ntꞌan nnꞌan Israel na conduihan cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon. Ee ntyja ꞌnaanꞌ juu tsꞌian na condui Jesús, njonntyichen conduihin, chichen Moisés. Ndoꞌ na nndaꞌ vaa na tsixuan jon, itsijonhanꞌhin chaꞌna tsꞌan na itsia vꞌaa. Nquii tsanꞌñeen njonntyichen conduihin, chichen juu vꞌaa na sia jon. Ndoꞌ mꞌan nnꞌan na contꞌa tsꞌian ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon, chaꞌna totsꞌaa Moisés, majoꞌ tsoñꞌen tsꞌianꞌñeen, nquii Tyoꞌtsꞌon itsijndaꞌ jonhanꞌ. Juu Moisésꞌñeen tonduihin chaꞌvijon tsꞌan na ityeꞌntjon na siquindë jon quiiꞌ tsꞌian ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon. Juu tsꞌian na totsꞌaa jon na tocüjiꞌ jndyoyuhanꞌ ntyja nchu vaa na ntsꞌaa Tyoꞌtsꞌon ndëcyachen. Majoꞌ nquii Cristo, conduihin chaꞌvijon jnda tsꞌan na tꞌua jon tsꞌian nnon juu na coꞌxen juu vaaꞌ jon. Ndoꞌ jaa condui juu vꞌaaꞌñeen xe na aa yo na xoncüeeꞌ nnꞌön na contjotyen jaa na vantyja nnꞌön ata xjen na nndyo nndaꞌ Cristo. Ndoꞌ yo na nën rö na mantyja nnꞌön na nguaa na nndaꞌ.
Sijndaꞌ Tyoꞌtsꞌon na nque nnꞌan cüentaaꞌ jon ntaꞌjndyee ñuaanhan
Icanhanꞌ na cꞌoonꞌ nnꞌön juu jñꞌoon na jndui na tso Espíritu Santo, na itsiquindyihanꞌ:
Xeevahin, xe aa condyehoꞌ na itsiquiꞌmaanꞌ Tyoꞌtsꞌon ꞌoꞌ,
Yajoꞌ tananꞌqueꞌ nꞌonhoꞌ juu jñꞌoon na itsiquindyi jon ꞌoꞌ chaꞌxjen tontꞌa ndochiihoꞌ juu xjen na tomandyiꞌhan juu ndyuaa na xjen covaꞌ.
Juu xjenꞌñeen totquenhin xjen ꞌnaanhin Tyoꞌtsꞌon na njntyꞌiahan na aa ntycüii na tꞌman tsꞌon jon yohan.
Ngꞌe na nndaꞌ, nquii Tyoꞌtsꞌon sinin jon ntyja ꞌnaan nanꞌñeen:
Vennꞌan ndyu na totquenhan xjen ꞌnaanhan na njntyꞌiahan na aa ntycüii na tꞌman tsꞌönhan. Nndaꞌ tontꞌahan min na tojntyꞌia ndëëhin ncüii ncüii nnon tsꞌian tꞌman na totsꞌa na totsiꞌmanhanꞌ ndëëhan na tꞌman condui ja.
10 Mangꞌe joꞌ tꞌön na vꞌi nanminꞌ, ndoꞌ ngꞌe joꞌ tsjö: “Manchaꞌchen xjen contꞌahan ncüii ncüii nnon na tyiꞌquintꞌue tsꞌön,
min tyiꞌninꞌquitquenhan cüenta nato na sijntꞌa cüentahan.”
11 Ndoꞌ jnaanꞌ na jndë sivꞌihan,
joꞌ jaaꞌ jñꞌoon tsjö na xeꞌquitscüejndyöhanꞌ na tyiꞌjon xuee ninncya na ncꞌoqueꞌhan naijon na jndë sijntꞌa na ntaꞌjndyeehan.
Jñꞌoonminꞌ na sinin Tyoꞌtsꞌon.
12 Veꞌ ngꞌe joꞌ, ꞌoꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ, quitquen ya yahoꞌ cüenta na tanin ncüii ꞌoꞌ mꞌaan juu na tyia jndyi ñuan tsixuan juu na tyiꞌcovantyja tsꞌon juu nquii Tyoꞌtsꞌon na vandoꞌ, na ntsitycyaaꞌhin ntyja ꞌnaanꞌ jon. 13 Majoꞌ nque ntyjehoꞌ na vantyja nꞌon, ꞌoꞌ ñoncya vaa quintꞌahoꞌ. ꞌOꞌ ꞌio ꞌio quinanꞌquiꞌmaanꞌhoꞌhin viochen xjen na incyaa Tyoꞌtsꞌon na vanaan na ntquën cüenta jñꞌoon na itsiꞌman jon ndëë. Ee xe na aa nntꞌa na nndaꞌ, yajoꞌ joo tsꞌianꞌñeen ntscuꞌhanꞌ na juu ꞌnan natyia ntsiviꞌnnꞌanhanꞌ jaa ndoꞌ min tajeꞌquinanꞌqueꞌ nnꞌön na tonnon jon. 14 Ee xe na aa ntjotyen jaa na conanꞌqui nnꞌön Cristo chaꞌxjen tontꞌa xjen najndyee na tyeꞌ na covantyja nnꞌönhin, yajoꞌ tsoñꞌen na itsixuan jon, nnanꞌjön yohin ntyja ꞌnaanhanꞌ.
15 Itsiꞌmanhanꞌ na nndaꞌ ngꞌe ncüiichen jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon, nndaꞌ vaa na itsiquindyihanꞌ. Itsohanꞌ:
“Nanein iꞌman Tyoꞌtsꞌon ꞌoꞌ, quitquen ya yahoꞌ cüenta jñꞌoon na itsiquindyi jon ꞌoꞌ.
Xe na aa condyehoꞌ jñꞌoon na itsiquindyi Tyoꞌtsꞌonhoꞌ nanein,
tyiꞌnanꞌqueꞌ nꞌonhoꞌ nnon jon chaꞌxjen tontꞌa nque nnꞌan Israelꞌñeen na jnanꞌvehan cjooꞌ jon.
Ndöꞌ vaa jñꞌoon sinin Tyoꞌtsꞌon. 16 Ndoꞌ ¿Nin nnꞌan nanꞌñeen na tondyehin jñꞌoon na totso jon, majoꞌ tonanꞌqueꞌ nꞌonhin nnon jon? Manqueto nnꞌan na totsantyja toxenꞌ Moisés xjen na tjiꞌ jonhin ndyuaa Egipto. 17 Vennꞌan ndyu totsivꞌii Tyoꞌtsꞌon joo nanꞌñeen na tonanꞌqueꞌ nꞌonhan na tatyiꞌhan nquenhan jñꞌoon na totsiquindyi jonhan. Joꞌ tyincyaa jon na ncüii ro ncüii rohan tovjehan viochen xjen na tomaꞌndyiꞌhin juu ndyuaaꞌñeen. 18 Ndoꞌ ¿Nin nnꞌan nanꞌñeen na sinin Tyoꞌtsꞌon jñꞌoon nquiiꞌ ndëëhan na tyiꞌjon xuee ninncyaa jon na ncꞌoqueꞌhan naijon na jndë sijndaꞌ jon na ntaꞌjndyeehan? Manquentyi nnꞌan na tyíꞌquitaꞌngueeꞌhan jñꞌoon na tquen jon. 19 Yajoꞌ itsiꞌman nquiiꞌhanꞌ ndëëhë, tsojnaanꞌ na tyíꞌcantyja nꞌonhan jñꞌoon na siquindyi Tyoꞌtsꞌonhan, joꞌ na tatincyaa jon na ntsaqueꞌhan juu ndyuaa na jndë tcoꞌ jon ꞌndyo jon na ntsiquindaaꞌ jonhanꞌ joohan.