9
Tsꞌian tyee na tsixuan Cristo quiñoonꞌndue, mañoonhanꞌ
Juu jñꞌoon na sijndaꞌ jndyee Tyoꞌtsꞌon yo nnꞌan Israel, totsiꞌmanhanꞌ nchu vaa na quinanꞌtꞌmaanꞌhan jon. Siꞌman jon ndëëhin na quinanꞌyahin vatsꞌon ndiaa, joꞌ vijon na tonanꞌtꞌmaanꞌhan jon. Ntyja ꞌnaanꞌ juu vatsꞌon ndiaaꞌñeen, juu cüarto na vejndyee, jnanꞌquijndyuhinhanꞌ na jiꞌua tsixuanhanꞌ, joꞌ tominntyjeeꞌ xjo na toquintyjo chon na tonanꞌxueehanꞌ, ndoꞌ mantyi yo ncüii mesa. Nnon juu mesaꞌñeen, nque ntyeeꞌñeen totyiohan tyooꞌ na joo nnꞌan Israel totquenhinhanꞌ na conduihanꞌ cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon. Ndoꞌ naijon na tjonꞌ cuartoꞌñeen yo cuarto na jndë ve, joꞌ toquintyja ndiaa tco ata xjen tyuaachen. Juu cuartoꞌñeen jndyuhanꞌ na taquintyja na jiꞌua tsixuanhanꞌ naijon na mꞌaan nquii Tyoꞌtsꞌon. Quityquiiꞌ juu cuartoꞌñeen tovaa nnontyiu na ninvaañꞌenhanꞌ tcüe sꞌon ijan, nquii tyee na taquintyja na tꞌman conduihin, joꞌ vijon na totsco jon su. Mantyi joꞌ tovaa ncüii iston na tcüe sꞌon ijanhanꞌ. Quityquiiꞌ juu istonꞌñeen, jnanꞌve nnꞌan ncüii xuaa na jndë yo sꞌon ijan na jnanꞌquitooꞌhinhanꞌ Tscaaꞌ na tëꞌ ꞌndyo juu istonꞌñeen tcüe sꞌon ijanhanꞌ. Cjooꞌhanꞌ jndui ve ángeles na jndyuhan querubines na nancooꞌ jndyi na quixuee na jndëhanꞌ yo sꞌon ijan. Itsiꞌmanhanꞌ ntyja ꞌnaanhin na mꞌaan Tyoꞌtsꞌon quiiꞌ ntꞌan nnꞌan. Ndoꞌ ntsquii joo querubinesꞌñeen, tsincüanꞌhanꞌ nacjooꞌ juu tscaaꞌñeen na nquii tyee na taquintyja na tꞌman conduihin, joꞌ ijon totsindë jon nꞌeon quiooꞌ na tonanꞌcüje joo ntyee na cotsantyja chaꞌ ntsitꞌman tsꞌon Tyoꞌtsꞌon jnan nnꞌan. Joo jñꞌoonꞌñeen jndye nnon min na itsiꞌman ncüii ncüiihanꞌ, majoꞌ nanein tyiꞌicanhanꞌ na chen chen quitsinën ntyja ꞌnaanhanꞌ.
Ndoꞌ vi na jndë tijndaꞌ tsoñꞌen ntyja ꞌnaanꞌ juu vatsꞌon ndiaaꞌñeen chaꞌxjen na siꞌman Tyoꞌtsꞌon nnon Moisés, yajoꞌ joo ntyee, ꞌio ꞌio toꞌtsaqueꞌhan cuarto na vejndyee naijon na tonanꞌquindëhan tsoñꞌen tsꞌian na tꞌua Tyoꞌtsꞌon ndëëhin nchu vaa na tonanꞌtꞌmaanꞌ nnꞌan jon. Majoꞌ juu tyee na taquintyja na tꞌman conduihin, xiaꞌntyi nquii jon vanaan na tovaqueeꞌ jon juu cuarto na jndë ve. Ninjon jnda na tovaqueeꞌ jon joꞌ na ncüii chu. Ncüii ro cüii jon na tovaqueeꞌ jon joꞌ, tovayꞌoon jon nꞌeon quiooꞌ na totsindë jonhanꞌ cjooꞌ tscaaꞌñeen chaꞌ quitsitꞌman tsꞌon Tyoꞌtsꞌon jnaanꞌ nquii jon, ndoꞌ mantyi jnan ntyje jon nnꞌan Israel xjen tsoñꞌen na tyíꞌquitquenhan cüenta na conanꞌtjahin. Ngꞌe na tovaa na nndaꞌ, viochen xjen na tovaa vatsꞌon ndiaaꞌñeen, nquii Espíritu Santo totsiꞌman jon ndëëhë na tyiꞌcüanaan na ngoqueꞌ nnꞌan naijon na taquintyja na jiꞌua na mꞌaan nquii Tyoꞌtsꞌon. Juu vatsꞌonꞌñeen conduihanꞌ ncüii na itsiꞌmanhanꞌ ndëëhë ntyja ꞌnaanꞌ ndyu na mꞌan jaa nanein. Tsꞌian na tondui joꞌ na toninncya nnꞌan ꞌnan na nditꞌmaanꞌ Tyoꞌtsꞌon ntyja ꞌnaanhanꞌ, yo na tonanꞌcüjehan quiooꞌ chaꞌ ntsitꞌman tsꞌon jonhan jnanhan, majoꞌ juu tsꞌianꞌñeen, ndiquindëë ntquenhanꞌhin na ya ndicjehin quiiꞌ ñuaanhin na tonnon jon. 10 Ee tsꞌian na tondui ntyja ꞌnaanꞌ juu vatsꞌonꞌñeen, itꞌuiihanꞌ ꞌnan na tocüaꞌhan yo ꞌnan na tovehan ndoꞌ yo ncüii nnon na tontꞌahan na totquenhanꞌhin na jiꞌua nanꞌxuanhan tonnon nquii Tyoꞌtsꞌon ntyja ꞌnaanꞌ siꞌtsꞌo ꞌnaanhin. Majoꞌ juu tsꞌianꞌñeen, xiaꞌntyi tonduihanꞌ ata xjen na jñon Tyoꞌtsꞌon Cristo na sijndaꞌ jon ncüii tsꞌian na njonntyichen tsixuanhanꞌ.
Neoonꞌ Cristo, itsinchuꞌhanꞌ jñꞌoon xco
11 Nquii Cristo conduihin tyee na taquintyja tꞌman conduihin ntyja ꞌnaanꞌ juu tsꞌian na quindëntyichen na vaahanꞌ tondëëhë nanein. Juu xjen ya na taꞌ jon tsꞌianꞌñeen, taqueeꞌ jon juu vatsꞌon na tꞌmanntyichen tsꞌian tsixuanhanꞌ ndoꞌ njonntyichenhanꞌ, chintyi juu ꞌnan na tovaa jndyee. Juuhanꞌ tyiꞌtsixuanhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ tsonnanguevahin. 12 Ndoꞌ juu vatsꞌon naijon na itsꞌaa jon tsꞌian, min chito incyaa jon nꞌeon quinchꞌio yo ntoro quijndë. Juu jon ninjon taqueeꞌ jon naijon na condue nnꞌan na taquintyja na jiꞌua conduihanꞌ. Tayꞌoon jon neoonꞌ nquii jon. Ndoꞌ na nndaꞌ, ityionñꞌen jon na chöjnaan nnon Tyoꞌtsꞌon na ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ conda na tyiꞌquintycüii na cotantꞌö. 13 Juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na tocoꞌxenhanꞌ na toxenꞌchen, xe na aa vaa ncüii nnon na tquenhanꞌ tsꞌan na tyiꞌjiꞌuahin, yajoꞌ chaꞌ ntquen ntcüeꞌhanꞌhin na jiꞌuahin chaꞌxjen na tcan juu jñꞌoonꞌñeen, chuhanꞌ na quitsindë tyee neoonꞌ ncüii toro yo quinchꞌio cjooꞌ tsanꞌñeen yo tsjaaꞌ na tco ncüii quisondye cu chjo nnon tyiu. Ntyja ꞌnaanꞌ juu tsꞌianꞌñeen tquen ntcüeꞌhanꞌ tsanꞌñeen na jiꞌuahin na jndë tityꞌahin. 14 Xe nanꞌminꞌ toquenhanꞌ nanꞌñeen na jiꞌua tonduihan tonnon Tyoꞌtsꞌon, juu neoonꞌ Cristo majndeintyichen ntquenhanꞌ na ntjuꞌ covicjëhë quiiꞌ ñuan njan na ntyja ꞌnaanꞌ joo ꞌnan na tontꞌaha na tovachuhanꞌ jaa na ngitsu ñuan njanhan, chaꞌ ntyja ꞌnaanꞌ juu na cotaꞌntꞌö xcö ndëë ntyëꞌntjön nnon nquii Tyoꞌtsꞌon na vandoꞌ. Ntyja ꞌnaanꞌ nquii Espíritu na manchaꞌxjen mꞌaan jon, joꞌ tyincyaa Cristo na cueꞌ jon ntyja njanhan, ncüii na quindëhanꞌ na ntyjii Tyoꞌtsꞌon.
15 Ngꞌe na nndaꞌ, nquii Cristo conduihin tsꞌan na itsijndaꞌ jon ncüii jñꞌoon xco, chaꞌ ntyja ꞌnaanꞌ na tueꞌ jon, ndëë ndyaa joo nnꞌan na tonanꞌtjahin tonnon juu ntji na tovaa jndyee, chaꞌ nque nnꞌan na iqueenꞌ Tyoꞌtsꞌonhan ndëë ncyꞌonhan cüenta tsoñꞌen na jndë tcoꞌ jon ꞌndyo jon na ntsiquindaaꞌ jonhin, ncüii na tyiꞌjon quintycüiihanꞌ. 16 Ya na itsijndaꞌ tsꞌan na ndë tson nin nnꞌan nduee na ntjo ꞌnaanꞌ jon vi na jndë na tueꞌ jon, chaꞌ nndëë ncyꞌonhan cüenta ꞌnaanꞌ tsanꞌñeen, jndeiꞌhanꞌ na ngüendooꞌhan ata xjen na jndë tueꞌ jon, xjenꞌñeen nndui chaꞌxjen na sijndaꞌ jon. 17 Nndaꞌ vaa ngꞌe tyiꞌjeꞌquindëë ntsiquindëhanꞌ juu jñꞌoon na sijndaꞌ tsanꞌñeen viochen xjen na ninvaa vandoꞌ jon. Majoꞌ vi na jndë na tueꞌ jon, yajoꞌ ntsiquindëhanꞌ juu jñꞌoonꞌñeen. 18 Mangꞌe na nndaꞌ, xjen na sijndaꞌ Tyoꞌtsꞌon jñꞌoon na tquen jndyee jon yo ndochiihi jaa nnꞌan Israel, tꞌua jon tsꞌian ndëëhan na quinanꞌcueeꞌhan quiooꞌ na jnduiꞌ nꞌeon oꞌ chaꞌ quitsiꞌmanhanꞌ na contjotyen juu jñꞌoonꞌñeen. 19 Na vejndyee joo jñꞌoon na icoꞌxenhanꞌ, tsoñꞌenhanꞌ sinin Moisés joohanꞌ ndëë ndochiihi nanꞌñeen. Ndë joꞌ sitjonꞌ jon nꞌeon quitsondye quijndë ndoꞌ yo nꞌeon quinchꞌio yo ndaatioo. Ndoꞌ tyꞌoon jon vi sëëꞌ tscondaꞌ hisopo, yo sooꞌ quitsman sove. Yo joohanꞌ sindë jon juu neonꞌñeen nnꞌan Israelꞌñeen, ndoꞌ majoꞌntyi sꞌaa jon juu tson na chuuꞌ jñꞌoon na icoꞌxenhanꞌ joohin. 20 Ndoꞌ tso jon: “Ntyja ꞌnaanꞌ neonꞌva, itsiꞌman Tyoꞌtsꞌon ndëëhoꞌ na juu jñꞌoon na itsijndaꞌ jon yohoꞌ, contjotyenhanꞌ. Iquen jon jñꞌoon ndëëhoꞌ na quitaꞌngueeꞌhoꞌ juuhanꞌ”. 21 Ndë joꞌ mantyi sindë Moisés neonꞌ juu vatsꞌon ndiaaꞌñeen yo tsoñꞌen ntꞌö tsꞌian cüentaaꞌhanꞌ na toninjntꞌue nanꞌñeen na tonanꞌtꞌmaanꞌhan Tyoꞌtsꞌon. 22 Ndoꞌ jñꞌoonꞌñeen na tquen Moisés na icoꞌxenhanꞌ, mandyo tsoñꞌen ꞌnan quinanꞌndë nnꞌan neonꞌhanꞌ chaꞌ ntsijiꞌuahanꞌ joohanꞌ na ninjntꞌuehinhanꞌ na conanꞌtꞌmaanꞌhan Tyoꞌtsꞌon. Ee xeꞌquindëë ntsitꞌman tsꞌon Tyoꞌtsꞌon jnan nnꞌan xe na tyiꞌntcüeꞌ neonꞌ.
Na tyincyaa Cristo na jnanꞌcueeꞌ nnꞌanhin, joꞌ contjuꞌ jnan nnꞌan
23 Mangꞌe na nndaꞌ, joo ꞌnan na toninjntꞌue nnꞌan Israel na tonanꞌtꞌmaanꞌhan quityquiiꞌ juu vatsꞌon ndiaa ꞌnaanhan na jnduihanꞌ ꞌnan na min quiñoonꞌndue, tcanhanꞌ na quen jiꞌuahanꞌ joohanꞌ yo nꞌeon quiooꞌ. Majoꞌ joo ꞌnan na min quiñoonꞌndue na jndui joo nanꞌñeen, tcanhanꞌ na cueꞌ ncüii na njonntyichen conduihin chaꞌ quen jiꞌuahanꞌ joohanꞌ. 24 Jnanꞌya nnꞌan juu vatsꞌon ndiaaꞌñeen. Quityquiiꞌhanꞌ totyentjon ntyee nnon Tyoꞌtsꞌon. Juuhanꞌ jnduihanꞌ juu vatsꞌon jiꞌua na mꞌaan quiñoonꞌndue. Majoꞌ ya na tueꞌ Cristo ntyja njanhan, tyíꞌcaqueeꞌ jon juu vatsꞌon ndiaaꞌñeen. Taqueeꞌ jndyoyu jon quiñoonꞌndue, ndoꞌ nanein mꞌaan jon tonnon Tyoꞌtsꞌon, na ivꞌa jon jaa. 25 Juu tyee ꞌnaan nnꞌan judíos na taquintyja na tꞌman conduihin, chu ro chu ro tovaqueeꞌ jon cuarto na taquintyja na jiꞌua tsixuanhanꞌ. Tovayꞌoon jon nꞌeon quiooꞌ na totsindë jonhanꞌ nnontyiu quiiꞌ juu cuartoꞌñeen. Majoꞌ Cristo, ninjon taquinjon tyincyaa jon na tueꞌ jon chaꞌ ndyion quindë jon jnan njanhan. 26 Ngꞌe xe na aa sꞌaa jon chaꞌ na tontꞌa joo ntyeeꞌñeen, yajoꞌ ntyjantyi xjen na jndyocahanꞌ na mꞌaan tsonnangue, jndye jnda ntcanhanꞌ na quiihanꞌhin na ngueꞌ jon. Majoꞌ chito nndaꞌ sꞌaa jon. Ninjon tyincyaahin na tueꞌ jon chaꞌ ntsintjuꞌ jon jnan nnꞌan. Ngueemin na vantycüii na mꞌaan tsonnangue, ninjon tyincyaa jon na tueꞌ jon ntyja ꞌnaan jnan nnꞌan chaꞌ ndëë ntsityuiiꞌ jon juu najndei na tsixuanhanꞌ. 27 Majndaꞌ na ninncüii jon na ngueꞌ tsꞌan, ndoꞌ ndë joꞌ na ntcoꞌxen Tyoꞌtsꞌonhin na aa ntꞌuiiviꞌhanꞌhin ndoꞌ aa ncꞌoon juu naijon na mꞌaan jon. 28 Ndoꞌ chaꞌxjen ninncüii jnda na ngueꞌ tsꞌan, mantyi nquii Cristo ninjon tyincyaa nquiihin na jnanꞌcueeꞌ nnꞌanhin chaꞌ ntyja ꞌnaanꞌ joꞌ ntsitꞌman tsꞌon Tyoꞌtsꞌon tsoñꞌen nnꞌan na vantyja nꞌonhan jon. Ndoꞌ ngueꞌntyja xjen na nndyo nndaꞌ jon na ndë ve, chito chaꞌ nngueꞌ nndaꞌ jon na ndyion jon jnan nnꞌan. Nndyo jon chaꞌ nque nnꞌan na vantyja nꞌonhan jon ntsinꞌman jon ñuaanhan.