4
Itsichon yutyia na quityiiꞌhanꞌ ngꞌeehanꞌ Jesús
(Mt. 4:1-11; Mr 1:12-13)
Xjen na tantcüeꞌ Jesús na jnan jon jndaa Jordán, quindë ya tsixuan jon Espíritu Santo. Ndoꞌ nquii Espíritu Santo teyꞌoon jonhin ndyuaa naijon na tyiꞌjndye nnꞌan mꞌan. Joꞌ joo vennꞌan xueeꞌñeen na tomꞌaan Jesús juu ndyuaaꞌñeen, tojooꞌ tsꞌon yutyia na quityiiꞌhanꞌ ngꞌeehanꞌhin. Ndoꞌ juu xjenꞌñeen min tatcüaꞌ jon. Jndë joꞌ tyjeeꞌ na ninꞌjndoꞌ jon. Joꞌ tso yutyia nnon jon:
—Xe na aa condui ꞌuꞌ jnda nquii Tyoꞌtsꞌon, cüa, quitsuꞌ nnon tsjöꞌvaꞌ na quitscüaquenhanꞌ ꞌnan na ntcüaꞌ.
Tꞌa Jesús, tso jon:
—Tyiꞌjeꞌquitsꞌa na nndaꞌ ee mantyi vaa jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na jndui na itsiquindyihanꞌ: “Chito veꞌ xiaꞌntyi ntyja ꞌnaanꞌ ꞌnan na ntcüaꞌ tsꞌan, joꞌ na ivandoꞌ juu.”
Vi jndë joꞌ tayꞌoon yutyia jon ncüii tyoꞌ ndye. Ndoꞌ maquintyjachen siꞌman juu nnon jon ncüii cüii ndyuaa na cotoxen nnꞌan na ninvaa tsonnangue. Ndoꞌ tso juu nnon jon:
—Ntꞌöꞌ ꞌuꞌ nninncya cüenta tsoñꞌen najndë na conanꞌxuan nanmꞌannꞌian tꞌman yo tsoñꞌen na condui tꞌmanhan ndyuaamin. Ee ntꞌö jndë ntjohanꞌ ndoꞌ minꞌcya ro tsꞌan na ntꞌue tsꞌön, nninncya jahanꞌ nnon juu. Xe na aa ntcoꞌxtyeꞌ na ntsitꞌmanꞌ ja, ya joꞌ tsoñꞌenhanꞌ nnanꞌxuanhanꞌ na ꞌnanꞌ.
Majoꞌ tꞌa Jesús, tso jon nnon juu:
—Jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na jndui itsiquindyihanꞌ: “Quitsitꞌmanꞌ nquii ta Tyoꞌtsꞌon cüentaꞌ ndoꞌ xiaꞌntyi nnon nquii jon quityeꞌntjonꞌ.”
Jndëcya tayꞌoon yutyia Jesús tsjoon Jerusalén. Ndoꞌ xquenviꞌ vatsꞌon tꞌman naijon nandyentyichen, joꞌ tquen juuhin. Itso juu nnon jon:
—Xe na aa mayuuꞌ condui ꞌuꞌ jnda Tyoꞌtsꞌon, cüa, cjuꞌ ꞌuꞌ tyuaa, 10 Ee mantyi vaa jñꞌoonꞌ jon na jndui na itsiquindyihanꞌ:
Ncꞌua Tyoꞌtsꞌon tsꞌian ndëë ángeles cüentaaꞌ jon na ya ya quitantyjeeꞌhan ꞌuꞌ.
11 Ndoꞌ ntyiꞌhan ndueehan ꞌuꞌ chaꞌ tyiꞌngaquiñjon ntjöꞌ ngꞌeꞌ.
12 Majoꞌ tꞌa Jesús, tso jon nnon juu:
—Mantyi juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na jndui itsiquindyihanꞌ: “Min tyiꞌntquenꞌ xjen nquii ta Tyoꞌtsꞌon cüentaꞌ.”
Manndaꞌ itsiquindyi jñꞌoonꞌñeen na sinin Jesús.
13 Vi na jndë jndë na totsichon yutyia ncüii cüii nnon na quityiiꞌhanꞌ ngꞌeehanꞌ Jesús, jntyꞌii juuhin ata ndëcya nndyiaaꞌ juu aa xeꞌquindëë ntsꞌaa juu.
Itaꞌ Jesús tsꞌian na tsixuan jon
(Mt 4:12-17; Mr 1:14-15)
14 Jndë joꞌ tantcüeꞌ Jesús ndyuaa Galilea. Ndoꞌ quindë ya tsixuan jon Espíritu Santo. Ndoꞌ jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ jon, tycyahanꞌ ninvaa juu ndyuaaꞌñeen. 15 Totsiꞌman jon ndëë nnꞌan quiiꞌ ntꞌaanꞌon ꞌnaan nnꞌan judíos. Ndoꞌ ya jñꞌoon jndue nnꞌan ntyja ꞌnaanꞌ jon.
Tatëveeꞌ ngio nnꞌan Nazaret Jesús
(Mt 13:53-58; Mr 6:1-6)
16 Ndoꞌ joꞌ tueeꞌ nndaꞌ Jesús Nazaret naijon na tëquehin. Juu xuee na cotajndyee nnꞌan judíos, tja jon vatsꞌon chaꞌxjen mancüiixjen totsꞌaa jon. Ndoꞌ tacüentyjeeꞌ jon na ntsijnaanꞌ jon jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon. 17 Ya joꞌ joo nnꞌan na mꞌanhan juu vatsꞌonꞌñeen, tyincyahan tson na tji Isaías ntꞌö jon. Juu Isaíasꞌñeen ndyu na toxenꞌchen toninncyaa jon jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon ntyja ꞌnaanꞌ nchu vaa ꞌnan na nguaa. Siquinaan Jesús juu tsonꞌñeen ndoꞌ tueeꞌhanꞌ yuu jon na itsohanꞌ:
18 Nquii Espíritu na condui nquii ta Tyoꞌtsꞌon mꞌaan jon yo ja.
Mangꞌe joꞌ jndë tꞌua jon tsꞌian nnön na nninncya jñꞌoon naya ndëë nanninñenꞌ.
Ndoꞌ jndë tꞌua jon tsꞌian nnön na quitsiquindyi ja nnꞌan na matsiquindyahan ntyja ꞌnaanꞌ jnan na nanꞌxuanhan.
Ndoꞌ joo nnꞌan nchjan, ntsꞌa na njntyꞌia nndaꞌhan.
Ndoꞌ mantyi nque nnꞌan na contꞌa viꞌ nnꞌanhan, tꞌua jon tsꞌian nnön na quitsiquindyahan.
19 Ndoꞌ na quitsiquindyi jahan na ndyumin mꞌaan Tyoꞌtsꞌon na viꞌnchjii jon joohan.
Ndöꞌ vaa jñꞌoon na tji Isaías.
20 Vi na jndë sintcüi Jesús tsonꞌñeen na chuuꞌ ntji, sintcüeꞌ ntcüeꞌ jonhanꞌ nnon tsꞌan na itejndei quiiꞌ juu vatsꞌonꞌñeen. Ndë tacjo jon. Ndoꞌ tsoñꞌen nnꞌan na mꞌan joꞌ, tojntyꞌia jndyihan nnon jon. 21 Ndoꞌ joꞌ taꞌ jon na ntsinin jon ndëëhan, tso jon:
—Juu jñꞌoonvaꞌ na jndyehoꞌ na sijnꞌan, maxeevahin jndë itsiquindëhanꞌ juuhanꞌ.
22 Ndoꞌ tsoñꞌen nanꞌñeen jnduehan na ya sinchuꞌ jon jñꞌoon. Ndoꞌ taveeꞌ ngiohan na taquinjonꞌ jñꞌoon na tyincyaa jon, majoꞌ tataaꞌ nꞌonhinhanꞌ, jnduehan:
—¿Nchu vaa na nndaꞌ tsixuan juu, ndoꞌ veꞌ jnda Joséhin?
23 Joꞌ tꞌa Jesús jndyuehan, tso jon:
—Ntsꞌaahanꞌ na nnduehoꞌ nnön juu jñꞌoon na itsohanꞌ: “ꞌUꞌ tsꞌan na matsaꞌ nasi nnꞌan, quitsinꞌman nquii ꞌuꞌ. Quitsaꞌ tsꞌian ntjoohin tsjonꞌ chaꞌxjen juu ꞌnan na condyë́ na matsaꞌ tsjoon Capernaum.”
24 Ndoꞌ tsontyichen Jesús ndëëhan:
—Jñꞌoon na mayuuꞌ matsjö ndëëhoꞌ, nnꞌan na maninncüii tsjoon yo nquii tsꞌan na incyaa jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon, tyiꞌcyꞌonhan cüenta juu tsanꞌñeen. 25 Majoꞌ quindyehoꞌ na matsjö, xjen na tomꞌaan Elías, jndye nanntcu na jndë tjë non tomꞌanhan ndyuaa Israel. Juu xjenꞌñeen chaꞌ ncüii ndye chu xoncüe tatuaꞌ, joꞌ ninvaa ndyuaaꞌñeen jndyo ncüii jndoꞌ tꞌman. 26 Majoꞌ min na nndaꞌ, minꞌncüii nanntcu ndyuaa Israel, tatꞌua Tyoꞌtsꞌon tsꞌian nnon juu Elíasꞌñeen na quitejndei jon nanꞌñeen. Majoꞌ tsjoon Sarepta, ndyuaa Sidón tomꞌaan ncüii tsanscu ninnquii, joꞌ juu tsjoonꞌñeen tꞌua Tyoꞌtsꞌon tsꞌian nnon Elías na cjaquitejndei jonhin ntyja ꞌnaanꞌ na tomꞌaan juu jndoꞌñeen. 27 Ndoꞌ mantyi juu xjen na tomꞌaan Eliseo, tsan na toninncyaa jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon ntyja nchu vaa ꞌnan na nguaa, jndye nnꞌan tomꞌan ndyuaa Israel na toquicho ntycu ndöꞌ cotöꞌ. Majoꞌ xiaꞌntyi tsꞌan ndyuaa Siria, tsꞌan na jndyu Naamán, sinꞌman Eliseo juu yo tycuꞌñeen.
Ndöꞌ vaa jñꞌoon na sinin Jesús ndëëhan.
28 Ndoꞌ tsoñꞌen nnꞌan na tooꞌhan juu vatsꞌon Nazaret, ya na jndyehan na nndaꞌ vaa tso Jesús, tyion jndyihanꞌ na quindyaꞌ ngiohan ntyja ꞌnaanꞌ jon. 29 Ngꞌe joꞌ jnanꞌquintyjahan, ndoꞌ yo naijndeiꞌhanꞌ tyeyꞌonhan jon ꞌndyo tsjoonhan na mꞌaanhanꞌ ꞌndyo ncüii tyoꞌtyꞌa chaꞌ ntjueꞌhan jon joꞌ. 30 Majoꞌ jnduiꞌ jon xoncüe quiiꞌ ntꞌanhan, tja jon.
Icüjiꞌ Jesús jndyetyia quiiꞌ tsꞌon tsꞌan
(Mr 1:21-28)
31 Jndë joꞌ tja Jesús tsjoon Capernaum ndyuaa Galilea. Ndoꞌ na tueeꞌ xuee na cotaꞌjndyee nnꞌan judíos, totsiꞌman jon ndëë nnꞌan tsjoonꞌñeen ntyja ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon. 32 Ndoꞌ taveeꞌ jndyi ngio nanꞌñeen jñꞌoon na toninncyaa jon, ee joo jñꞌoonꞌñeen totsiꞌmanhanꞌ na va najndei na condui jon.
33 Ndoꞌ tyquiiꞌ juu vatsꞌonꞌñeen mꞌaan ncüii tsansꞌa na jndë tua jndyetyia quiiꞌ tsꞌon juu. Juu jndyetyiaꞌñeen sꞌaahanꞌ na jndei sixuaa tsanꞌñeen.
34 Itso juu:
—ꞌUꞌ Jesús, tsꞌan Nazaret, quiꞌndyiꞌ já. ¿Nin ꞌnan ninꞌquitsaꞌ já? ¿Aa jndyoꞌ ntjoo na ntsiquitsuꞌ já quiiꞌ vꞌio? Mavajnꞌan nin condui ꞌuꞌ. ꞌUꞌ condui jnda nquii Tyoꞌtsꞌon na conduihin ñuan nquiiꞌ.
35 Majoꞌ sityiaꞌ Jesús jndyetyiaꞌñeen, itso jon:
—Machenꞌ ꞌndyoꞌ. Quinduiꞌ quiiꞌ tsꞌon tsanvahin.
Ndoꞌ vi na jndë isquioo jndyetyiaꞌñeenhin quiiꞌ ntꞌan nnꞌan na mꞌan joꞌ, mana jnduiꞌ juu quiiꞌ tsꞌon tsanꞌñeen. Majoꞌ minꞌchjo natëꞌ tasꞌaa juu tsanꞌñeen. 36 Ndoꞌ na nndaꞌ sꞌaa Jesús, tsoñꞌen nnꞌan na mꞌan joꞌ, totsiquijñꞌeenhanꞌhin. Jnduehan ndëë ntyjehan:
—Joo jñꞌoonminꞌ na sinin jon, ¿Nin nanꞌxuanhanꞌ? Itsijonhanꞌ jon chaꞌvijon tsꞌan na icoꞌxen nnꞌan. Ee vaa najndei na condui jon na icoꞌxen jon min jndyetyia, ndoꞌ conduiꞌhanꞌ quiiꞌ nꞌon nnꞌan.
37 Ndoꞌ ninvaa xiꞌjndio ndyuaaꞌñeen, tycya jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ Jesús.
Sinꞌman Jesús tsanscu xeenꞌ Simón Pedro
(Mt 8:14-15; Mr 1:29-31)
38 Ya joꞌ jnduiꞌ Jesús juu vꞌaaꞌñeen, tueeꞌ jon vaaꞌ Simón, taqueeꞌ jon joꞌ. Ndoꞌ juu tsanscu xeenꞌ Simón, viiꞌ jon, mioon jndyi iyꞌoon tjuenꞌhin. Ndoꞌ nnꞌan vꞌaaꞌñeen tanhan nnon Jesús na quitsinꞌman jon juu tsanꞌñeen. 39 Joꞌ sindyooꞌcya jon nnon juu tsanviꞌñeen, sityiaꞌ jon tycuꞌñeen na quinduiꞌhanꞌ. Ndoꞌ ninñoonꞌ ntjo ya ntcüeꞌhin. Jnanquintyja juu, sijñꞌoonꞌ juu na tcüaꞌhan.
Sinꞌman Jesús jndye nnꞌan vꞌi
(Mt 8:16-17; Mr 1:32-34)
40 Juu xjen na mandyo na ngua ndoꞌcüjioonꞌ, tsoñꞌen nnꞌan jndyochohan ntyjehan na mꞌaan Jesús, na jndye nnon ntycu na coquenon nanꞌñeen. Ndoꞌ tyio jon ntꞌö jon cjo ncüii cüiihan, jnꞌmanhan. 41 Ndoꞌ mantyi quiiꞌ ntꞌan nanꞌñeen, jndye nnꞌan ñꞌenhan na tcoꞌxen jon na quinduiꞌ jndyetyia quiiꞌ nꞌonhan. Ndoꞌ jndyetyiaꞌñeen jnanꞌxuaahan, jnduehan:
—ꞌUꞌ condui ꞌuꞌ jnda nquii Tyoꞌtsꞌon.
Majoꞌ sityiaꞌ jonhan min tyíꞌncyaa jon na nnanꞌneinhan. Ee mangio yahan na nquii jon conduihin Mesías.
Incyaa Jesús jñꞌoon naya quiiꞌ ntꞌaanꞌon ꞌnaan nnꞌan judíos
(Mr 1:35-39)
42 Vi na jndë vandixuee, jnduiꞌ jon quiiꞌ tsjoon. Tja jon na ninnquii tsꞌon xquen jon ncüii joo quiiꞌ jndëë. Majoꞌ tentyja nnꞌan toxenꞌ jon, tyequijntꞌuehanhin, ndoꞌ jndiohan jon. Ee ninꞌquintꞌahan na ntscuꞌhanꞌ na vja jon na tonnonchen, chaꞌ tyiꞌndyii jonhan.
43 Majoꞌ itso jon ndëëhan:
—Mantyi ijndeiꞌhanꞌ na cjö njoon xiꞌjndio na nninncya jñꞌoon naya ntyja ꞌnaanꞌ na icoꞌxen Tyoꞌtsꞌon nnꞌan ntyja na cotsamꞌanhan. Ee ngꞌe majuu tsꞌianꞌñeen na iꞌua jon nnön.
44 Ndoꞌ tovancyaa jon jñꞌoon quiiꞌ ntꞌaanꞌon ꞌnaan nnꞌan ndyuaa Judea.