Разьдзел 2
Сыне мой, калі ты прыймеш словы мае і захаваеш у сябе прыказаньні мае,
прыхіляючы вуха сваё да мудрасьці і схіляючы сэрца сваё да разважлівасьці,
калі вось клікаць будзеш розум і голас свой уздымеш, заклікаючы развагу,
калі шукаць яе будзеш як срэбра, і прагнуць яе будзеш як багацьця,
тады зразумееш страх перад ГОСПАДАМ і знойдзеш пазнаньне Бога.
Бо ГОСПАД дае мудрасьць, і з вуснаў Ягоных — веданьне і разуменьне.
Ён захоўвае цьвярозы розум правым, Ён — шчыт для тых, якія ходзяць беззаганна.
Ён пільнуе сьцежкі правасудзьдзя, захоўвае шляхі багабойных Сваіх.
Тады зразумееш праведнасьць, суд і справядлівасьць, і кожны добры шлях,
10  калі ўвойдзе мудрасьць у сэрца тваё, і веданьне ўсьцешыць душу тваю.
11  Разважлівасьць будзе пільнаваць цябе, і розум будзе захоўваць цябе,
12  каб выратаваць цябе ад шляху ліхога і ад чалавека, які гаворыць хлусьліва,
13  ад тых, якія пакідаюць шлях просты, каб хадзіць сьцежкамі цемры,
14  якія цешацца, робячы злое, і радуюцца з ліхіх учынкаў,
15  у якіх шляхі крывыя і якія блукаюцца на сьцежках сваіх,
16  каб выратаваць цябе ад чужой жанчыны і ад чужаніцы, што лісьліва гаворыць,
17  якая пакінула сябра маладосьці сваёй і забылася на запавет Бога свайго.
18  Бо дом яе нахіліўся да сьмерці, і шлях ейны — да мёртвых;
19  усе, хто да яе ўваходзяць, назад не вяртаюцца і не знаходзяць сьцежак жыцьця.
20  Дык хадзі ж ты шляхам добрых і трымайся сьцежкі праведнікаў,
21  бо правыя будуць жыць на зямлі, і беззаганныя застануцца на ёй.
22  А бязбожныя будуць вынішчаны з зямлі, ліхадзеі будуць выкарэнены з яе.