Рым 12
Дык прашу вас, браты, праз міласэрнасьць Божую, аддайце целы вашыя на ахвяру жывую, сьвятую, прыемную Богу, на разумнае служэньне вашае,
і не прыпадабняйцеся веку гэтаму, але перамяняйцеся праз абнаўленьне розуму вашага, каб вам выпрабаваць, што ёсьць воля Божая, што добрае, і прыемнае [Богу], і дасканалае.
Бо праз ласку, дадзеную мне, кажу кожнаму з вас: ня думайце [пра сябе] больш, чым трэба думаць, але думайце цьвяроза, як Бог кожнага надзяліў мерай веры.
Бо як у адным целе маем шмат членаў, але ня ўсе члены маюць тую самую работу,
гэтак мы, многія, зьяўляемся адным целам у Хрысьце, а паасобку адзін для аднаго — члены.
Калі ж, паводле дадзенай нам ласкі, маем розныя дары, калі прароцтва, [няхай будзе] згодна з верай;
калі служэньне — у служэньні; калі хто вучыць — у навучаньні;
калі хто суцяшае — у суцяшэньні; калі хто раздае — у шчырасьці; калі хто кіруе — з дбаласьцю; калі хто чыніць міласэрнасьць — з ахвотаю.
Любоў [няхай будзе] некрывадушная; брыдзьцеся зла, прыляпляйцеся да дабра.
10  Братняя любоў адзін да аднаго [няхай будзе] ад усяго сэрца, у пашане адзін аднаго выпярэджвайце;
11  у дбаласьці не лянуйцеся; духам палайце; Госпаду служыце;
12  у надзеі радуйцеся; у прыгнёце будзьце вытрывалымі; у малітве — сталымі;
13  у патрэбах сьвятых бярыце ўдзел; імкніцеся да гасьціннасьці.
14  Дабраслаўляйце тых, якія вас перасьледуюць, дабраслаўляйце, а не кляніце.
15  Радуйцеся з тымі, хто радуецца, і плачце з тымі, хто плача.
16  Думайце між сабою аднолькава; не ўзьвялічвайце саміх сябе, але пакорнымі захапляйцеся; ня будзьце мудрымі самі праз сябе.
17  Нікому не аддаючы ліхотай за ліхоту, дбайце пра добрае перад усімі людзьмі.
18  Калі магчыма для вас, мейце супакой з усімі людзьмі.
19  Ня помсьціце за сябе, улюбёныя, але дайце месца гневу, бо напісана: «“Мне помста, Я аддам”, — кажа Госпад».
20  Дык, калі вораг твой галодны, накармі яго; калі смагне, напаі яго; бо, робячы гэтае, зьбярэш яму на галаву вугольлі распаленыя.
21  Ня будзь пераможаны злом, але перамагай зло дабром.