3
Nehe ang naung ini iiat bae Lahatala Aing venghele niang
Binanta ba LAHATALA Ana ening metma por-alolang anga taang iila anga, duming angu ba etatabit pintar putar-bele. Minu adana, duming angu ana nehe jangu angu adangtaaning hula, “Misavaka se Lahatala Ana iihapat hula, ꞌTe ba ae bir anga omimi anga, emangpi iini ekang eihi angu adang ekang ka?ꞌ ”
2-3 Angmuse nehe jangu angu, ana duming etaaning angu ebalet hula, “Niang! Te ba ae bir anga omimi anga, emangpi angu ni bisa eihi angu adang! Aarunge te nu bir anga ehahama mi angu ba, Lahatala Ana venghapat hula, iini ekang eihi angu adang ekang, bot ekang dei di ekang, eningse iini aamina.”
Aarunge duming angu ana nehe jangu ehur angu ebalet hula, “Iini bae aamina niang! Lahatala Ana iihapat aulang angu, Ana ateing iila, kalo te angu iini eihi angu adang se, iini pintar emenghula Aing edadenang. Eningse aaung di iini ateing, bot jasi di iini ateing.”
Angmuse nehe jangu angu ana uuling ateing se, te angu etatabit aalus, bot eihi angu di, etatabit omi vengravak-sehi. Nehe jangu angu ana vengpikir hula, “Kalo te eihi anga na adang se, eningse na pintar.” Angmuse ana atang taning te eihi angu medit adang. Bot ana baning ila metma emehal di enang, base emehal di adang. Nehe jangu angu emehal oleve te eihi angu adang sengmuse, ieng angu tabuka, bot ini uuling ateing se, oleve idura. Angmuse oleve tevaa medit metma iboa angu vengtering.
Uanguveng ved baa muse, nehe mehal angu ejangu oleve vengmee se, LAHATALA Ana ue bir omi angumi lamal. Angmuse oleve ila te apolil tamaang, senge LAHATALA Ana ekang uuling iateing ekang. Aarunge LAHATALA Ana nehe mehal angu earu, bot adangtaaning hula, “Ee! Aana ue taang mi?”
10 Nehe mehal angu ana LAHATALA Etaaning angu ebalet hula, “Na Aamal angu vengmee se, Aana ae angami muse, na etatabit nuangmari, se na nedura angu ebele. Base na ae tamaang.”
11 Angmuse Lahatala Ana mateng hula, “Nuba ba aat mateng vengbanang hula, aana eedura? Te eihi ba Na venghapa tilat hula, oot ekang adang ekang angu, aana adang iila ka?”
12 Nehe mehal angu ana Lahatala Ehur angu ebalet hula, “Nehe jangu ba Aana metma manenang nabar-vengapina anguba, te eihi angu baning hoa metma manenang, base na adang!”
13 Angmuse Lahatala Ana nehe jangu angu at mateng hula, “Naba ba aana ening iila ba anga?”
Nehe jangu angu ana Lahatala Ehur angu ebalet hula, “Duming anguba naajajala! Angu ebele, na te eihi angu medit adang.”
Lahatala Ana kutuk metma mainang
14 Angmuse LAHATALA Ana duming angu at mateng vengbanang hula,
“Aana ening alang iila base, binanta aamunang, bot binanta balevang banaha mi ang naung ihahama mi angu, aaing angaba Na kutuk metma maeenang. Angase sampe aana aamina angu, aana aatou ba metma eera, bot kalo aana jedung aabeta sehi se, meke kajala anguba metma eemod ening. 15 Angase Na ening nehe jangu anga ooleve iiomi metma tealalil alolang-niang. Bot ooleve iitabaning ang naung di aulang. Base, eningse aana nehe jangu anga, ia-kudavali angu mitapurut ening amusing. Bot nehe jangu anga etabaning ang naung, eningse ini oong angu bait ening amusing.”
16 Angmuse Lahatala Ana nehe jangu angu at mateng hula,
“Eningse iia-tamadi esusa angu Na ening etatabi toang, bot kalo aana vaal vengajai se, aana etatabit dira. Aulang aarunge, oomi angu kilang eemehal angu aing midadanang alolang-niang, base aing ba aaing vengator.”
17 Angmuse Lahatala Ana nehe mehal angu at mateng hula,
“Aana eejangu ehur anguba eamulung, aarunge aana bae Neparenta angu eamulung niang, bot te ba Na venghapat hula, ekang eihi angu adang ekang angu, aana adang iila. Base, angase Na hukung metma maeenang, bot hukung angu Na metma meke ba eningse aana vengkarajang angu di taang mea. Angase aana jedung aabeta sehi se, aana malekang meke angu vengkarajang etatabit susa-lala, senge aana bisa naadang. Bot karajang aulang, senge aana bisa aabeta. 18 Aana namuding-natapa se, abuar maang, abilu maang malekang aaing tangi, senge namuding-natapa eihi angu aana bisa medi, bot teihi banaha mi anguba, metma eemod ening. 19 Aana etatabit karajang eekira metma vengboar, bot eetarung hela, senge aana bisa mod harak adang. Aana malekang karajang aulang sampe vengaamina, senge nehe bale aaing metma meke mi taloul. Aaing angu meke banakung ba Na metma aaing ening. Base kalo aana aamina se, aana malekang bale ila metma meke banakung ening.”
20 Angmuse nehe mehal angu ana ejangu angu ene maveng, ene ꞌHawaꞌ (evengbanang tarang se hula, ꞌaabetaꞌ), se aing angu, nehe ba aabeta ang naung emangpi iva angu ebele.*
21 Bot LAHATALA Ana binanta ebuar metma pakiang ening, sengmuse Ana metma nehe mehal angu ejangu oleve inang ini pake.
Lahatala Ana nehe mehal angu ejangu Hawa oleve iaterit kaluar
22 Angmuse Lahatala Ana mateng hula, “Nehe anga naung, angase taang ba aaung, bot taang ba jasi di ini ateing iila, emenghula Ping edadenang. Angu ebele, misavaka ini bot iatang taning te aabetang eihi angu di medit adang, senge ini aabetat aulang ejehing-emeang.” 23 Angmuse LAHATALA Ana iaterit kaluar metma Eden bir angu eahalang ila mana aabeung mi, senge ini meke angu vengkarajang metma iabetang adana. 24 Lahatala Ana nehe ang naung iaterit kaluar sengmuse, Ana Egahingvala sorga mi ebet-veng gahing hoa, senge Eden bir eved danangoa angmi jaga. Kalevang ba huring-jara angu, gahingvala sorgami ebet-veng ang naung ini pinat tahi, senge viaha maso angu vengtering. Aulang senge nehe ang naung, ini ekang bale maso te aabetang eihi angu, medit adang ekang.
* 3:20 Ibrani ehur mi se, ꞌadamꞌ evengbanang tarang angu hula, ꞌmanusiaꞌ. 3:24 Lahatala Egahingvala sorga mi ebet-veng angu, Ibrani ehur mi se hula, ꞌkerubimꞌ.