40
Nehe aaru bui mi i iipal angu Yusup ana evengbanang tarang metma veng iat hubai
1-3 Emangpi ba metma Yusup adana angu sengila muse, nehe aaru ba Masir eraja eistana mi balenta angu, nu raja ejar na vengurus, bot nu raja eroti vengurus angu, ini ahalang ening metma imanaing Masir eraja angu adana. Angmuse raja Firaun ana alil etatabit metma ebalentavala aaru angu iadana. Base ana oleve ing tahang metma nehe ba raja aing jaga ang naung ekapala angu ehava mi, bui ba ini Yusup aing metma mi maso angu mi. Bui ekapala angu ana Yusup aing metma oleve ing veng hama-hamat mana nu mi, senge Yusup ana ing vengbalenta. Base oleve nehe angmi ing tahang eluung mitung aaedeng.
Nehe aaru ba, nu raja ejar na vengurus, bot nu raja eroti vengurus senge nehe ing tahang metma bui mi angu, kua nu adana muse oleve nu-nut iipalna. Bot oleve i iipal angu, nu-nut evengbanang tarang angu bae hama niang. Kukuaveng Yusup ana ibele hoa bot ana uuling iateing se, oleve iomi etatabit susa. Angmuse Yusup ana oleve iadangtaaning hula, “Etatalang ba vede ved anga, ooleve iiapang omi angu bae sanang niang aulang angu?”
Angmuse oleve Yusup ebalet hula, “Noleve iipalna, aarunge iipal angu nehe iiba bae evengbanang tarang ateing niang.”
Angmuse Yusup ana oleve iat mateng hula, “Manusia iiba bae iipal ang naung evengbanang tarang ateing niang, aarunge Lahatala ba ateing. Iipal angu iini aake metma veng nat sarenta hengi.”
Angmuse nehe ba raja ejar na vengurus angu ana eiipal angu metma Yusup veng at sarentat hula, “Ne iipal angu na uuling ateing se, anggor te eela nu ue napangaadang mi tahi. 10 Eatang angu kalambal tue. Te angu uhavede eva aloal se, ebuma di perek, bot eiipi tena angu di barat vengoopol. 11 Bot na ateing se, raja Firaun egalas anggur emana angu ue natang mi pina, base anggur eiipi angu na medit ejar angu aadit metma raja egalas angu mi, sengmuse na taning metma raja enang senge ana na.”
12 Angmuse Yusup ana at mateng hula, “Iipal angu evengbanang tarang se, alang: anggur ete atang kalambal tue angu evengbanang hula, mietang tue. 13 Mietang tue se, raja Firaun ana bui mi aaing kaluar, bot ana eeahalang angu vengahi, senge aana bot bale eekarajang tura angu pina. Raja ejar na angu eningse aana vengurus emenghula tura angu edadenang. 14 Aarunge kalo eeabetang angu aaung iila se, aana malekang naing vengani. Neaabetang elamal-etahi angu aana metma raja veng at sarenta, senge ana nandi naing ening lohit metma bui anga eahalang. 15 Se, kalo emolo angu eamulung se, tura nehe Ibrani ang naung iaabang mi angu, ini mang naing taavit nat angami hoa. Bot Masir mi anga di, na bae jasi-ahala iiba ening niang. Aarunge eateing-niang se, ini naing metma bui mi, emenghula naing anga nehe jasi edadenang.”
16 Nehe ba roti vengurus angu ateing se, nehe jar vengurus eiipal evengbanang tarang angu aalus aulang muse, andi Yusup at sarentat hula, “Nandi iipalna se hula, na ue roti ota tue metma noong taang aroda. 17 Ota emi atela angu, raja eroti eapapahing ang naung ue mi, aarunge dung ang naung hoa muse, roti ba ota mi ang naung noong taang adang miosing.”
18 Angmuse Yusup ana ebalet hula, “Iipal angu evengbanang tarang se alang: ota tue angu evengbanang hula, mietang tue. 19 Mietang tue se, raja Firaun ana nehe gahing iot oong angu patait medi. Bot eebaring angu ini metma ludung nu venghele, senge dung ang naung hoa eeaabua angu adang miosing.”
20 Mietang tue muse, raja Firaun etung mi, base ana etung mi angu epesta eele ening metma nehe eele ba aing iivang karajang ang naung inang. Angmuse ana parentat nehe ila bui mi nehe ba jar na vengurus, bot roti vengurus angu oleve iat hoa enehe ang naung iapangaadang mi. 21 Angmuse nehe ba jar na vengurus angu, raja Firaun ana bale aing metma ekarajang tura angu mi, senge ana bale raja ejar na angu vengurus.
22 Aarunge nehe ba raja eroti vengurus angu, ini at ila aing helet ameang. Emangpi angu jadit emenghula Yusup ana vengbanang iila angu edadenang.
23 Aarunge nehe ba raja ejar na vengurus benang, ana bae Yusup aing vengani niang iila. Ana etatabit Yusup aing vengtajebing iila.