13
A abalamu
Nang bara e rengrenge mabo mangana tinenge xö nangadi ma xöbo angelo bölök, inexalik e kobo ebalamu, io, e eöt ma kudut nang ibo raram tataun, bara xarnang a gamut nang ibo börbörön tataun. Nang bara e kip lo a arabaa möxö tinenge ne propet me e eöt tua marmaras ulamun abo lalaa xirip nang i mun, ma nanase re e i taxin saxit, me e nunu eöt tua öxase a puot, ma lamun e kobo ebalamu, e a önga laa tataun mon. Nang bara e isik tewe xirip abo bubulus se e rua abo maris, ma nang bara e öbala lo a nangadi bara idi tabo söngöt a lewene aike, ma nang bara kaim e ma abalamu, i karabo top e aulik.
A tatalien ne abalamu ine i karabo laie wasaxit kölöme xöbo tiip, ma ibo wewet a dedeek. Ma i kara pere neek a kinis kö öng kabise. I kara ölolot ma i kara ii öraxin öbaling ine. I kara muu a tatalien ne ii ölik a öng kabise, i kara dödöm ulamun abo lalaa nang irabo ödeek kalik ine, i kara laie wasaxit, ma i kara döxömen lo a sasaban idi te pet tö ine. A tatalien möxö abalamu i kobo axanan ma tatalien saban, ma lamun i axanan bara a turunon i ot maras. Ibo ebalaure, ibo nunu ma ibo xisixis ma nunu ulamun abo lalaa deek nang irabo ot, ma ibo ruruu lölös kö ene abo tiip.
A tatalien möxö ebalamu i kebeöt arixe rua xakawöm, ma lamun nang bara a arabaa möxö tinenge ne propet nangen, irabo kawam tewe. Nang bara a arabaa möxö rengrenge mabo mangana tinenge xabise nangen, irabo kawam. Ma bara arabaa möxö rengrengen ömaras nangen, irabo kawam tewe bölök. A niang i maras, möxösa, ire te ösöxö a dauleng ne lalaa mon, me ire te rengrenge ne propet ulamun a dauleng ne lalaa mon. 10 Inexalik nang bara a axana bung irabo wanot nang abo xönö xirip tabo kudun, abo xönö nang ire te nanase sik könan na irabo kawam tewe. 11 Nang e xo bak lik sik, e xobo wöwörö xarnang a barok lik, me e xo dödöm xarnang a bak lik, me e xo ösöxö abo lalaa xarnang a bak lik. Ma nang e re tödi maruxo, e bulus tewe a tatalien ne bak lik. 12 Ma na ire te pere xarnang a tanono i wawara bo. Inexalik melamu ire tabo ewerwere. Ma na e ösöxö mon a uwuk. Ma melamu e rabo ösöxö abo lalaa xirip xarnang e God i ösöxö xirip sik ödeek e.
13 Io, na a narun ne laa idiet tobo kisisik: a nunu, a tatalien ne xisixis ma nunu ulamun abo lalaa deek nang irabo ot, ma a abalamu. Ma lamun a abalamu i taxin sik ke idiet kirip.