6
Ig Uwait nug dual ereg salau macanem. Guzenaimai, ag gusig ze awarem. Ag Uwait nug gonugau ougab naliu eiman ag isanareun, gonun, ag koli igul eg i macan. Uwait nug guzenai aneun,
“Iz ziwas tub ag imarabun tapai memin. Ziwas go ebutal, agen iz ze ailemen doimai, ag isanaremin.” Aisaia 49:8
Ag don, ziwas go ulis zoi dareu. Imarabun ziwas go ulis zoi dareu.
Pol go uhu asiu oun.
Ze mabun ziwas ebu, ig duailel ipal agal abu ebu titouai alai nuabun us macanemen sul i macanem. Gonun, go igual ze doimai, i semuranem. Tam, ig salau macanem ziwas ebu igul eg ipal i macanem. Bo, gil umkoskos, ig salau mai damun, duailel goagen ig Uwait nugau salau dudu abe macanem. Uhu beu beu ipal oimai, ig gusig tapai dacanem. Duailel ipal goagen ig ebiligeb igul eg mina, ig iau dacanem. Igul ipal nug ig eg migena, ig oigeb eg i wanem. Dudu ipal agen ig igwanem, dudu ipal agen ig hiacaranemen zau oug heiganem. Dudu ipal agen ig en oiagab eg waimai, igwabun anem. Ig salau gusig pet macanem. Ziwas asiu ig suban i ninanem. Ziwas ipal ebu, ig we ninanem. Ig Uwait nugau salau tuguiai maimai, ig igul eg i macanem. Ig dabeleu naliu mui. Dudu ipal agen ig eg migena, iguan ag iau awaraimai, ag ebalagab koli igul eg i macanem. Ig dudu ipal ebalagab igul naliu macanem. Ig Uwait nugau Ah Wes nugau gusig oimai, salau macanem. Ig duailel ipal en umkoskos oigeb nug noumaneu. Uwait nugau gusig eiman gonugau petak ze maranem. Ig igul naliu maimai, igul eg unum zilacurabun iboin, einen, igual ebeig naliu eiman malaimanem malai patanem, ebeig nanai eiman gali patanem. Gonun, ig Uwait nugau salau mabun malai hianem.
Dudu ipal agen igual wanimig wag macanem, dudu ipal agen igul eg pet ebiligeb macanem. Dudu ipal agen ig igul naliu macanem em, dudu ipal agen ig igul eg macanem em. Dudu ipal agen ig polu ze macanem em, bo, ig petak ze macanem. Duailel ipal agen ig gaul dudu em, bo, duailel asiu agen igual salau macanem abiu macanem. Ig dudu noumabun anem, bo, ig awau dacanem. Dudu ipal agen ig igweimai, uhu miganem, bo, ig noumab tam. 10 Ig oigeb eg pet wanem, bo, ig umkoskos oigeb siksikaimai dacanem. Ig dudu ecesab tamacag sul dacanem, bo, iguan duailel asiu Uwait nugau ameg ebu naliu dabun aimai isanaranem. Ig ecesab tamacag sul dacanem, bo, ecesab unum dareu go igual. Igul go unum ig ebiligeb zuba, duailel agen ig Uwait gonugau salau dudu abe macanemen.
11 Iguanag ag Korin duailel, ag en oigeb nug noumaimai, igual ze araog awaranem. 12 Ig ag en oigeb nug noumanemun go i utanem, bo, agen ig en oiagab nug noumanemen go petak ulis utemen. 13 Ag izal gelear alear sul, gonun, iz ze e awarem. Iguanag ag en oigeb nug noumeu sul, agen han ig en oiagab nug nouman.
Ag oiagab petak ab tam duailel abai ereg i tulai dacan.
14 Ag duailel ipal agal oiagab Yesus en petak ab tam abai ereg i tulai dacan. Igul naliu macanemen duailel mui igul eg macanemen duailel mui go ereg tulabun iborain tam. Al hilanau mui umaum mui go ereg tulabun iborain tam. 15 Kristus nugau duailel mui Satan nugau duailel mui go erunai ereg tulai damam? Duailel Yesus en oiagab petak emen mui duailel oiagab petak ab tam mui ag erunai ereg tulai damamen? 16 Uwait ecesab muranemen zau banou mui polu tibur ulagwag macanemen zau mui go ereg tulabun iborain tam. Ig Uwait ecesab muranemen zau banou. Uwait awau dacaneu go igual oigeb oug dareu. Uwait nug aneun sultal,
“Iz duailel e abai daimai, go abai ai dacanai. Iz agal Uwait dacanai, ag izal duailel damamen.” Wok Pris 26:12
17 Gonugun, Dubanou Ban nug guzenai aneun,
“Ag duailel eg go abai i tulai dacan, ag atai dacan. Ag ecesab izal ameab unu mui i patan. Aisaia 52:11
Ag guzenebi, izan ag imarai.” Esekiel 20:34
18 Uwait Banou gusig mui nug guzenai aneun,
“Iz agal Memeag dacanai. Ag izal gelear alear damamen.” 2 Samuel 7:14