2 JÓÁA
Hállúvúeháámɨ́ Jóáa cáátúnuháámɨ
1
Muhdú mewájyune
Muúllej, Píívyéébé cahcújtso múnáá túkevéjtsoobe o íjcyaabe dɨ́ɨ́tsɨ́ɨ́mema ámúhakye o wájyúmeke tsúúca Píívyéébe újcúme éllevu íñe íhyaamɨ ó caatúnúhi. Aane tsá apáábyéré ámúhakye o wájyutúne. Pámeere ɨ́mɨáájú úraavyémé ámúhakye wajyúhi. Aane ɨ́mɨááné ámúhakye ó wajyú ɨ́mɨáájú múijyú muhdú íjcyáityúné mépañe íjcyánélliíhye. Ahdícyane óvíi Méécááni Ílli Jetsocríjtoma ámúhakye wájyumútsí ámúhadi ɨɨ́dáátsóvéne pɨ́aabó ɨ́búwajɨ́ɨ́ ámuha meíjcyaki.
Mítyane ó ímíjyuuvé tsaate dɨ́ɨ́tsɨ́ɨ́medítyú íílle ímí tehdújuco ɨ́mɨáájú úráávyémeke o ɨ́ɨ́ténema. Muurá Píívyéébé taúhbaju néhdújuco ditye íjcyane. Aane, muulle, uke o néé mewájyújcatsíki. Tsá béhné taúhbaju tene íjcyatúne. Muuráhjáa ihdyu tsúúcajátújuco Píívyéébe meke táuhbáné mewájyújcatsíki. Muurá ɨ́mɨááné dííbyeke mewájyúhajchíí dibye meke néhdu méijcyáhi.
Állíu múnaa
Aane téɨɨbúwá méíjcyaco állíu múnáake. Muurá mítyame ijcyá ííñújɨri Jetsocríjtóo ííñujɨ́vú itsááne ɨ́mɨááné mehdu mɨ́amúnáajpi íjcyane cáhcújtsotúme. Aame íllure dííbyeke ehdɨ́ɨ́vállehíjcyá icyáhcújtsótúnema. Ahdícyane téɨɨbúwá méíjcyaco ámuha mebáñúmeítyu ámúhá wákimyéi áhdori Píívyéébe meke ájcune ámuha meújcuki.
Muurá ámuha Críjtó uwááboju íjcyáné tsɨjɨ́jtoréjuco meúráávyéhajchíí tsá Píívyéébé icyánéjcuri ámuha meíjcyatúne. Áánetu tééné uwáábóré ímí ámuha meúráávyéhajchíí Píívyéébeé, Ílli Jetsocríjtoo, íjcyámútsima ímí ámuha méijcyáhi. 10 Aane tsaate Críjtó uwááboju cáhcújtsotúmé ámúha éllevu ámúhakye iúwáábo péhajchíí tsá múu ihjyávú wáátsúcúpéjtsotúne. 11 Muurá diityéké ámuha mepɨ́áábóhajchíí tsúúca ímityúné ámuha mémeenúhi.
Jóáa pítyajcóne
12 Aane íjcyaróné mítyane ámúhakye o nééiyóne. Árónáa tsáhájuco ó ímílletú éhnííñevu íhyaamɨ́ pañétú o cáátunúné lléváhréjuco ámúha éllevu o pééíñélliíhye. Téijyu botsíi ámúhakye ó neé éhnííñevu meímíjyuúki.
13 Aane díñaalle ímí Píívyéébeke úráávyéllej tsɨ́ɨ́mé mítyane ámúhakye duurúváhi. Áyu tehdújuco.