4
Gone Ai Gawecewe ne Biname me Jaawenuye
Ngena gyene ingle weene claabeclabe lenajame piiyepu mene abajame? Peei mule cina saacluge weeme ngene atwanena cabu ca, iyeta lui gemi weeme singi cabu je. Cuta peei cina laglinusi weeme cabu. Weeme poto biname cina singi gemi gwidape tääpume, yepä äblicäco waadena, peei name pi teepi singi nuuja biname ne aglime. Poto biname cina gwidape tääpume baborage singi läbitininusi, yepä teeme tääpume gaabe lica birige päpäname. Teepi piba claabe cama yaacrajuge, nuuja cama jääcelusi. Yoo, teepi teeme singi gwidape ne lica jääpänusi, ingle teepi peei tääpume Acejiyame ne lica yäätineräjusi. Nuuja taje teepi Acejiyame ne yäätineräjusi, yepä cuta lica jääpänusi, ingle teeme ngene atwanena lui conoconorage gemi, teeme taatu singi cabu yaacrajuge. Weene liba pepu mule bine jaawenemuye, weene piba epu pana gemi ätecija cäco magebi liiyepu lui te baborage singi gwene teeme rooriye ne abmalame nuuja ne acatame. Nää, weene umle lica gemi egä lui biname te ai gawecewe ne biname me jaawenuge, tabe cuta pui padare cabu Acejiyame ne cubuyame me jaawenuge. Ingle lui te baborage singi gyene ai gawecewe me mule tääpume, tabe äblicäco cuta Acejiyame me biname me lenaja. Coo, weene pama apu jingenige egä Oogäräneji Mene te papa jiicenige egä, “Lui seemo ne Acejiyame mime trupa ngalebora itu secituji, pui te kokre singisingi cama gyene.” Yepä, teeme babo miiji, lui nicärininige, kokre gyene cuta peei cabu ca. Oogäräneji Mene apu jiicenige egä, “Lui biname te singi teemämu babo me äbitame, Acejiyame teebine jäägyuge, yepä lui biname te Acejiyame ne opo gaabe me yaacituge, Acejiyame teebine yäätityäruge.”
Yoo, peei name pi weene Acejiyame ne weeme trupa ecäreye teeme singi wawename. Satani ne kaake ca icelyäreye, tabe piba weeme bau ca pa luucrepi. Weene Acejiyame gome me naaclege, Acejiyame piba weeme bau pa yaanajege. Yoo, niiya mule biname, weene weemämu äcisäjipeye! Lui cina neeneni ngene atwanena cama gemi, weeme ngenecu emacetnäjemeye Acejiyame tääpume singi äbitame. Weeme niiya mule name pi weene miiji ngenecu mäpu äbitipeye, ele ingenitninege. Weeme papa ngange äwäcna ebmaleye, mäpu ngene atwanena tääpume ngene jotwanineye. Weeme gege siige, ingle babo mäpu pisi nyene. 10 Weene umle äbitineye egä Yageyame me opo gaabe je weene miiji lica gemi, tabe puma cita ca weebibine toraca ngenecu miiji me pa jiwenipi, toraca gege piba picäripi.
Mime Binamewale bine Iicetna Gone
11 Cäme ätrunga binamewale, gone niiya mene jaji weeme nuuja poto cidi me. Lui te teeme biname ne jiicetnuge, tabe cuta Acejiyame me cotre mene conocono me jaawenuge, ingle cotre mene te jiicenige egä weene miiji biname bine owecu wawena, yepä iicetna lui owecu lica gyene. Peei lui weeme kaakesea lica gyene cotre ne atraname egä miiji gyene acatame, coo niiya gyene peei name pi miiji abmalame. Yepä, weene miiji cotre ne cängena jaawenuye. 12 Pisi nyene yepä taatu cotre oogära biname, lui te ibibi gyene biname bine toraca atraname, piba poto biname bine niiya cabu ca äsecrerame waadename, cuta nuuja poto bine äyeblengame. Peei name pi maane, baa laasi näte lui te määme biname ne jaatranute?
Gone Mene Papa Iicema Weeme Miiji Kaakesea poto cidi me
13 Yoo, cäme mene matikolä pisi nyene teeme tääpume lui cina Acejiyame cäco teeme kaakesea poto cidi me jaatranusi, piba jiicemusi egä, “Page coo pama ciiyeciye, cine piiyemopo pui babo cewe me naclenige. Cine yepä kämäge puma pa ninajipi aletnale-tna kaakesea wawena tääpume. Cine bucurage rarekaake pa jääpänemepesi.” 14 Agesa cäme mene pepu biname tääpume; weene umle lica gemi ciiyeciye ngena te äbitenige! Weeme ireclota leca lui kroke glääsi pana gyene, lui pisi nyene matikolä padare piba läyeblingtuge. 15 Weene apu cire jiicejiye egä, “Mime Yageyame te liba singi gyene, cine piba ninajininige, ai kaakesea ne jewenenisi, peei ne piiyepu cuta.” 16 Weeme kaakesea piiyepu weeme ireclota lui Acejiyame me ime cabu temi. Gone weeme kaakesea tääpume papa iicetneja, epu pana egä weeme ireclota lui weeme ime cabu sine. Acejiyame singi lica gyene pepu mule tääpume.
17 Yoo, lui biname te liba umle gyene egä, “Cane miiji gäne peei gaabe cabu otnime,” yepä tabe lica läduge, tabe peei lui niiya mule ne jaawenuge.