2
Atejäclmuta Soriyomu Kaana Cewe je
Nesae bimu ingwe gaabe ca atejäclmuta soriyomu puga ge Kaana cewe je Galilaya probins ngalebora. Yeesu me mage puga ge, cuta Yeesu ne teeme abiberäja bägrä cama ituge ala asogleca. Biname cina liba deedei loolo cabu jage, waina niiye te piba apirige. Puma cita ca Yeesu me mage te teebine jejige egä, “Teeme waina niiye lica gyene.” Yeesu teeme mage ne jojige, “Magebi, maane cebine gone jaji cane ngena wawename. Cäme padare te lica bii tatyaramtige.” Yepä mage te kaakesea bägrä bine jejemige egä, “Weene jeweneye, Yeesu ngena tääpume jijenininige.”
Teeme Israela biname bime cotre puga ge teepi lipulipu äcisejame cude gwidape oomlana cabu ca. Ai ingle name pi pui mete cabu puga ge kula ca wawenäneji siks modamoda niiye ängärena gwidape; teepi iyeta ibibi ge yepä hanred liita niiye tääpume. Puma Yeesu kaakesea bägrä bine jejemige, “Weene ai bine niiye jengäremeye!” Teepi siige jengärimisi, ngälu tapananinisi. Piba tabe teebibine jejemige, “Weene niiye siiteye ängära gwidape cabu ca, ecaneye deedei ire atwi biname bau me.” Siige kaakesea bägrä cina ängära gwidape cabu ca niiye siitisi, ecanisi deedei ire atwi biname bau me. Tabe liba mite eglige, niiye te uja waina niiye me bäbitige. Laatibi siitisi niiye ne, teepi umle ge, egä waina niiye luma cita ca gyene, yepä deedei ire atwi biname te tabe umle lica ge. Peei name pi tabe ala tesoglicige mamye rooriye ne, 10 jejige egä, “Mime mule gyene soriyomu biname bine miiji waina niiye niinäce ceera, siige teepi liba bucurage yäänäjimusi, ingwe ca piba yääcäranemusi papa waina niiye. Maane lipulipu miijirage waina niiye ne ewetnite ceräcerägääbu ceerame?”
11 Yeesu ai teeme niinäcerage ciitaca mule ne jewenige Kaana cewe je Galilaya probins ngalebora. Apu pi tabe teeme kokre ne eboclomtige, siige teeme abiberäja bägrä cina teebine jitrungisi.
12 Ai ingwe gaabe ca Yeesu ädige Kaprenauma cewe me teeme mage, iganewale piiyepu abiberäja bägrä cama. Teepi puga icrajige nesae bimu cama.
Yeesu Ädige Iiwäreja Mete me
(Matayo 21:12-13; Mareko 11:15-17; Luuka 19:45-46)
13 Israela biname bime äsuplengta soriyomu padare te liba mameta ge Yeesu piba ädige Yerusalema me. 14 Puma tabe abacitige iiwäreja mete caale bora me, siige jepänimige biname bine kau, maamoi piiyepu gimäe ele bine aletnena je iiwäreja tääpume. Tabe cuta jepänimige rarekaake äbäsuwäja biname adnatäreji ge teeme dade gome. 15 Puma cita ca tabe seea bine sigu jewenimige, siige teebibine teeme kau piiyepu maamoi cama iyecräjemige iiwäreja mete caale bora ca. Piba tabe rarekaake äbäsuwäja biname bime rarekaake bine jeglemeläjimige gawe cabu me piiyepu teeme dade bine eboclomäjimige. 16 Gimäe bine lui cina aletname saawadanemusi, tabe teebibine jejemige egä, “Gimäe bine isemeye! Weene cäme Babe me mete ne gone jeweneniye aletnaletna puupu me!” 17 Abiberäja bägrä cina liba jepänisi, Yeesu ngena jewenige, teepi ngene jotwinisi mene lipu oogäräneji gyene egä, “Cäme ngenecu nabenige Acejiyame me mete tääpume.”
18 Israela modamoda biname cina liba jepänisi Yeesu ngena jewenige, teepi itemlisi egä, “Maane ngena ciitaca mule ne jewenenite cine päpäname, egä määme conocäco pisi nyene ai mule ne wawename?” 19 Yeesu jejemige egä, “Ai iiwäreja mete ne yiigarecepeye. Cane te nesae bimu cama cääri pa yaarangepene.” 20 Teepi teeme mene ingle ne opo lica ewatnisi, siige jejisi egä, “Ai iiwäreja mete ne lui footisiks kämäge ngalebora erangujisi. Nää, maane te nesae bimu cama pa perangepi?”
21 Yepä Yeesu pui iiwäreja mete poto cidi me lica jiicuji, yepä tabe teeme tääpe poto cidi me jiicuji. 22 Ingwe gaabe ca tabe liba budre cabu ca arpinantuji, teeme abiberäja bägrä cina piba ngene jotwinujisi teeme ai mene, siige teepi jitrungujisi lui mene oogäräneji gyene, cuta teepi jitrungujisi Yeesu ngena ituge iicana.
Yeesu Umle Gyene Biname cina Lipu Gemi
23 Yeesu liba Yerusalema je puga ge äsuplengta trii padare cabu, bucurage biname cina teebine jitrungisi, teepi lipu jepänisi tabe lui ciitaca mule bine jewenimige. 24 Yepä Yeesu lica awabudni-tige biname bime bau me, ingle tabe umle ge, teepi iyeta lipu gemi. 25 Yeesu singi lica ge nuuja te teebine umle wawename, egä biname lipu gemi, ingle tabe iyeta umle ge teeme poto cidi me.