4
Satani te Yeesu ne Epicetneräjige
(Mareko 1:12-13; Luuka 4:1-13)
Puma cita ca Aceji Seemo te Yeesu ne ecanige daapo taatu cewe cabu me Satani te teebine puma apicetnäräjame. Tabe liba footi bimu footi ciiye cama deedei cäco enajige puma, piba loolomecewe te joomlige. Puma cita ca Satani te teeme bau me tädige, jejige egä, “Maane liba Acejiyame me Bägrä gäte, ai kula bine jejemi buluduu me ateplengame.” Yeesu jejige egä, “Oogäräneji mene te apu jiicenige egä, ‘Deedei taatu te ireclota lica yääcärimuge biname bine, yepä iyeta mene Acejiyame lui jiicemuge.’ ”
Puma cita ca Satani te Yeesu ne ecanige babo cewe Yerusalema me, Acejiyame tääpume mara me lui cewe wawenäneji ge, siige teebine puga etecwantige iiwäreja mete toro cabu caburage je, jejige egä, “Maane liba Acejiyame me Bägrä gäte, maane ama cita ca uuplacamti gawe me, ingle Oogäräneji mene te jiicenige egä,
‘Acejiyame te teeme mename seemo bine cire jaajemepi määme poto cidi me;
siige teepi meebine teeme ime cabu cire naacanepesi,
piba maane määme ernge ne kula cabu lica pa jimudnärepi.’ ”
Yeesu Satani ne jejige egä, “Oogäräneji mene te cuta jiicenige egä, ‘Maane dupe päpäname määmämu gone läbitute Yageyame määme Acejiyame ne apicetnärame, egä tabe kälyä nawenuge.’ ”
Puma cita ca Satani te Yeesu ne ecanige babo podo caburage me, puma teebine jewabäjige maramara mope biname bime gawe piiyepu teeme iyeta lijalija gwidape, siige jejige egä, “Iyeta ai cane meebine nääcärenine, maane liba kokorare ca ääpednutenite cebine awejename.” 10 Yeesu teebine jejige egä, “Satani, äyeblingti cäme bau ca, ingle Oogäräneji mene te apu jiicenige egä, ‘Yageyame, määme Acejiyame ne yaawejanuye, cuta teeme taatu singi ne jewenepi.’ ” 11 Siige Satani te Yeesu ne ebmalige; Acejiyame me mename seemo cina piba seclige teebine ätityerame.
Yeesu Teeme Kaakesea ne Jegednige Galilaya Probins cabu
(Mareko 1:14-15; Luuka 4:14-15)
12 Yeesu liba itecijige, egä Yoane ne krokeciiye mete me bisinglantisi, tabe acnenutige Galilaya probins cabu me. 13 Tabe Nasareta cewe je lica enajige, yepä tabe ädige Kaprenauma cewe je lenajame, lui tage Galilaya sawa gome Seblona Napatali naabime gawe cabu. 14 Apu toraca me äbitige mename biname Isaya me mene egä,
15 “Seblona piiyepu Napatali naabime gawe
piiyepu lui gawe Meditareniya malu gome,
piiyepu Yoridana baduge me bimu acita gome ca lui gawe
piiyepu Galilaya gawe, Acejiyame umle cäco biname cina luma icrajinige;
16 ai maramara gawe cabu, lui biname cina krokeciiye cabu icrajinige,
teepi babo apaclyera ne cirege päpäna.
Cuta lui biname cina wäluwälu icrajinige budre mule name pi,
apaclyera te teeme cabu me cire luungepmalepi.”
17 Yeesu lui padare acnenutige Galilaya me, tabe gije abacitige mene jajanename egä, “Tatatrongärineye weeme niiya mule cabu ca, ingle Acejiyame te mameta gyene biname bine waadena.”
Yeesu Poto Cibubade Biname bine Ala Tesoglicmige
(Mareko 1:16-20; Luuka 5:1-11)
18 Yeesu liba ädige Galilaya sawa ligi ta, tabe jääpänige nanigane wäsi bine, Simona (lui ne einenisi Peteru ca) piiyepu teeme igane Andrea. Teepi net bine yiisabäjemäsi sawa bora me, ingle teepi cibubade biname ge. 19 Yeesu teebibine jaajige egä, “Siclege cane cama otnime cäme abiberäja bägrä lenajame. Weene niinäce lipu cibu bine toomläjenanemumeye, page cane weebibine ibiberäjinine biname bine cäme bau me pepu waadename.” 20 Piba taatu teepi teeme net bine ebmalemäsi Yeesu cama yepä otnime.
21 Puma cita ca cerämu tabe ädige, cuta nuuja nanigane wäsi bine jääpänige, Yakobu naabi Yoane Jebedayo me bägrä. Teepi teeme poo cabu jage teeme babe Jebedayo cama, net bine emacetnäjemäsi. Yeesu Yakobu Yoane naabibine ala taasoglicige teta cama otnime. 22 Teepi piba taatu teeme babe ne ebmaläsi poo cabu, Yeesu cama aaclige.
Yeesu Biname bine Ebiberäjimige, Mene Jejananemige, Pita cabu ca Miiji Jewenanemige
(Luuka 6:17-19)
23 Yeesu Galilaya probins cabu iyeta poto ta waatnetnäjuge. Tabe biname bine yaabiberäjimuge teeme abasecretna mete cabu ta, Miiji Mene jaajananemuge, egä Acejiyame te biname bine pagege waadena, piiyepu cuta tabe biname bine maramara pita cabu ca miiji me jaawenanemuge.
24 Yeesu ne idre jecenanisi iyeta poto ta Suriya gawe cabu. Pipu pi teeme bau me biname bine sewadäjemisi, lui cina cewe loocananinusi maramara pita coo mäpu name pi, naace niiyarage cable teeme trupa cabu, oonina pita piiyepu tääpe nuuja poto budre. Yeesu iyeta teebibine miiji me jewenanemige. 25 Bucurage biname cina Yeesu ne ingwe sicwisi Galilaya gawe cabu ca, Ten Modamoda Cewe gawe cabu ca, Yerusalema ca, Yuudea gawe cabu ca piiyepu Yoridana baduge me bimu acita gome ca.