13
Jɔnɛ anyíné nyam ébɛ
Hɛ̂ dɔ́ɔ ńnyíné nyam ebídeʼ á edíb é nkwɛ̌-te. Ene nyam enwóŋ meséb dyôm ne nló saámbé, ewóŋ-ʼɛ eʼkóté bé nkamlɛn dyôm áwe meséb mǐn. Nló tɛ́ɛ́ ménwōŋ dǐn áde ásyə́əʼ Dyǒb. Ene nyam echě ményīnnē embɛ́ nɛ́ɛ ebwɛ́ é ngə, ḿmē mekuu-ʼɛ mékəl mébɛ́-ʼɛ nyoŋ áyə̄l nɛ́ɛ mekuu mé nyam e ahín echě ekaaʼ ewóŋ-ʼɛ nyǎn éche échábé eche béchəgɛɛ́ bán Bɛ́ɛ. Ḿmē nsəl mémbɛ̄ nɛ́ɛ nsəl ń ngii. Drǎgɔnɛ ambɛ̌ ene nyam eche ngíne, ábɛ-ʼɛ chɔ́ ádē atii dé nkamlɛn ne ngíne e nkamlɛn. Ene nyam enwóŋ nló nhɔ́g ḿme mémbɛ̄ byánán ńkúdé sii echě empon chɔ́ awúu, boŋ sii eched étīm amaa. Yə̌l enkɔ́m bad bé nkǒŋsé bésyə̄ə̄l áte áyə̄le enɛ́n nyam, bébootéd-tɛ chɔ́ ahíd. Bad bébágéʼáá dragɔnɛ edúbé áyə̄le ambɛ̌ ene nyam ḿmē nkamlɛn. Bébágéʼáá ene nyam chɔ́mpē edúbé béhɔ́bé nɛ́n bán, “Nzɛ́-módɛ́ adé nɛ̂ŋgáne enɛ́n nyam? Nzɛ́-módɛ́ ahɛle atyéémɛ́n chɔ́ nzum?”
Bêmbɛ̌ ene nyam kunze âhɔ́b eʼyale éʼ kúmbe ne eʼyale ábe eʼsyə́əʼ Dyǒb. Bêmbǎg-kɛ chɔ́ kunze âbɛnled ḿmē nkamlɛn á etûn é móom mé ngɔn éniin ne ébɛ. Dɔ́ɔ ene nyam énédté ḿmē nsəl áte boŋ ébootéd Dyǒb asyə́ŋ. Ansyə́ŋ dǐn á Dyǒb, asyə́ŋ abwɔ́g á hǒm wɛ́ɛ Dyǒb ádyɛɛʼɛ́, asyéŋ-ʼɛ bad bésyə̄ə̄l ábe bédé ádyōb. Dyǒb dêmbɛ̌-ʼɛ ene nyam kunze âwan nzum ne ábē bad, âtóm-mɛ bɔ́ áte. Ambɛ̌-ʼɛ mɔ́ kunze âkamlɛn metúmbé ne metúmbé, meloŋ ne meloŋ, mehɔ́b tɛ́ ne bad nyaa ne nyaa. Moosyəə́l awě adyɛɛ á nkǒŋsé ǎbɛ chɔ́ edúbé. Bad ábe bɛ́bɛɛ́ chɔ́ edúbé bédíi bad ábe bétélé dǐn á kálag e aloŋgé e Mwǎn-a-Ńdyɔŋ ḿ mbód awě bénwūūʼɛ́. Bêntel bɔ́ mǐn se á póndé echě Dyǒb dênhəgké nkǒŋsé. Moosyəə́l awě adyɛɛʼ á nkǒŋsé ǎbɛ chɔ́ edúbé. Moosyəə́l awě béetelɛɛ́ mɔ́ dǐn á kálag e aloŋgé se á póndé eche Dyǒb dênhəgké nkǒŋsé. Mwǎn-a-Ńdyɔŋ ḿ mbód awě bénwūūʼɛ́ mɔ́ awóó enɛ́n kálag.
Kénzɛ́ɛ́ awě awóó metúu áwógeʼ. 10 Kénzɛ́ɛ́ awe édíí nɛ́n bán atə́ŋgɛ́né akɛ á mbwɔg ǎkɛ̌ á mbwɔg, kénzɛ́ɛ́-ʼɛ awě atə́ŋgɛ́né awé ne nkwáté, nkwáté-ʼaá bɛ́wūɛ̄nnē mɔ́. Nɛ́n áhɛdnad bán bad bé Dyǒb béwôŋ eʼkaŋ bé nlém, béchə̂ŋned-tɛ ngíne-ngíne ne eyale é Dyǒb.
11 Hɛ̂ dɔ́ɔ ńnyíné nyam empée ébídé á ndɔɔb-tê, enwóŋ meséb mébɛ nɛ̂ŋgáne mwǎn-a-ńdyɔŋ ḿ mbód, éhɔ̄bē-ʼɛ dyam nɛ́ɛ dragɔnɛ. 12 Ebɛ̌nládtáá ngíne echě nyam eʼsó, ébɛlé-ʼɛ áned áwe eʼsó-te děn. Abɛlɛ́-ʼɛ nkǒŋsé ne bad ábe bédé áwēd-te aá bébageʼ ene nyam eʼsó edúbé. Ene nyam ebédɛ́ɛ nyam echě enwóŋ sii echě empon chɔ́ awúu boŋ ene sii émaa. 13 Ene nyam echě elóntɛ́né ébɛ embɛ̌l mekan mé menyáké mé ngíne. Embɛ̌l muú ḿbíd ádyōb ńhún á nkǒŋsé bad bésyə̄ə̄l bényín-nɛ. 14 Andǒg-kɛ bad ábe bédé á nkǒŋsé bésyə̄ə̄l ne ḿmē mekan mé ményáké ḿme ákúdé kunze âbɛl. Abɛléʼáá-ʼɛ nɛ̂ áʼsō wɛ́ɛ ene nyam echě enkǔd sii boŋ ene sii épon chɔ́ awúu. Anláá bad aá bébɛl ediídiŋgɛ éche bɛ́bagɛ́ɛ́ edúbé éche éwágné nyam echě enkǔd sii e nkwáté boŋ ebé ebɛ́ á aloŋgé.
15 Bêmbɛ̌ nyam echě elóntɛ́né ébɛ kunze âhébe pemɛ e aloŋgé á ediídiŋgɛ é nyam eʼsó âbɛl nɛ́n échê ediídiŋgɛ éhɛl dyam ahɔ́b éwúu-ʼɛ bad bésyə̄ə̄l ábe béekwɛntɛne mɔ́ edúbé abɛ. 16 Ene nyam ennyágéd bad bésyə̄ə̄l, ken bad ábe bédé etógnɛ́n kéʼɛ ábe béesɛ̌ etógnɛ́n, nhɔn ne ntógétōke, ntâŋ ne kunze, aá béhɛ̂ bɔ́ eʼchem áwab ekáá émbáá kéʼɛ áwab eʼsó éʼmbɔm. 17 Modmod eéhɛleʼaá chǒmchǒm achan kéʼɛ asóm ésebán awóó ábɛ̂ eʼchem. Ábê eʼchem éʼbédɛ́ɛ dǐn áde enɛ́n nyam kéʼɛ eche nɔ́mbɛ.
18 Nɛ́n áhɛdne debyɛ́ɛ́. Mod ké ahéé awě awóó nsôŋtɛn áhɛd áte chǒm éche nɔ́mbɛ echě ene nyam édíí. Ene nɔ́mbɛ edíi nɔ́mbɛ e dǐn á mod. Ane mod eche nɔ́mbɛ edíi mbwɔ́kɛl ntóób ne móom ntóób ne ntóób.