3
Paalɛ atěnlé Timotiɛ tə̂ŋgɛne belyə́ged bé mwembé
Nzé mod ahɛde aá mɔ́bɛ̂ nlyə́ged a mwembé, né apwɛdé kəse e nsɔ́n. Enɛ́n pɔ́le edé mbále. Bɔɔb-pɔɔ́, mod awe alyə́gte mwembé, atə́ŋgɛ́né abɛ́ mod awě bad béēhɔ̄bɛ̄ɛ̄ mekan mé mbéb á yə̌l, atə́ŋgɛ́né-ʼɛ dásɔ̄ mmwaád nhɔ́g awoŋ.* Abɛ́ mod awě akóbe yə̌l, abɛ́ mod awě adole dyam áte bwâm, abɛ́ mod awě adělté yə̌l áte, abɛ́ mod awě akobe beken, abé-ʼɛ mod awě abíɛ bad ayə́ged. Eebág mod awě abagé yə̌l á amwɛ́ á mǐm, káa mod awě apɛɛne epuutéd. Boŋ ábɛ̂ mod awě apwiítédé, ábɛ̂-ʼɛ mod awě eésɛnléʼ. Eebág mod awě atómtɛ́né mɔné adəŋ. Atə́ŋgɛ́né abɛ́ mod awě achə́ŋgé eche ndáb bwâm, ábōŋgē-ʼɛ ábe bǎn nyaa echě béwógnɛɛ́ mɔ́ bébagé-ʼɛ mɔ́ edúbé á menzii mésyə̄ə̄l. Nhɔ́be nɛ̂ áyə̄le nzé mod eéhɛle eche ndáb akamlɛn, chán-nɔ̄ áhɛnlé mwembé ń Dyǒb akamlɛn? Eetə̂ŋgɛnɛɛ́ sɛ abɛ́ mod awě adúbpé Krǐstəə ekɔ́ɔ́lé ekɔ́ɔ́lé. Ésebɛ́ nê, né ǎbɛ̄ kúmbe, chɔ́ ěbɛ̌l ákwɛ, ǎkǔd-tɛ nkɔ́gsɛn melemlem ngáne Satanɛ ânkwɛɛ́ boŋ ákūd-tɛ nkɔ́gsɛn. Âbád ámpē, ane mod atə́ŋgɛ́né abɛ́ mod awě kə́ə́ŋne bad ábe béesɛ̌ á mwembé bébagɛɛ́ edúbé. Nɛ́n dɛ́bɛ̌l éekudté akwágké éehûn-naá melám ḿme Satanɛ áhíínédé mɔ́.
Bad ábe béwôŋgan âbɛl nsɔ́n á mwembé, ébɛ̂ melemlem nɛ́ɛ bɔ́. Bétə́ŋgɛ́né abɛ́ á bwâm awóŋ, bébɛ́-ʼɛ bad ábe béhɔ́be dyam ne nlém nhɔ́g. Béetə̂ŋgɛnɛɛ́ bad ábe ábê bébágé yə̌l á ámwɛ́ á mǐm, káa bad ábe bédé metɔg áyə̄le mɔné. Bétə́ŋgɛ́né béhíd mbále echě Dyǒb ábɛlɛɛ́ boŋ bad bébíí tə̂ŋgɛne mewêmtɛn ḿme áhɛdɛɛ́ aá béwôŋ ne abɛ́ áde áhɛdɛɛ́ aá béwôŋ. Bétə́ŋgɛ́né bébɛl nɛ̂ ne nlém ḿme ḿbíí chǒm éche étə́ŋgɛ́né. 10 Belyə́ged bédɛ̂hɔ́b bán bépwɛde bad ábe béwôŋgan á mwembé-te, bétə́ŋgɛ́né bad ábe béhɛdɛɛ́ apwɛd asebe dé asimɛn. Nzé bényíné nɛ́n bán mod awě bésímné eewóoʼɛ́ awusé ké ahɔ́g á yə̌l nɛ̂ ane mod akwǒgnédé âbɛl ḿmê nsɔ́n. 11 Kə́ə́ŋne ábāb bebaád bétə́ŋgɛ́né abɛ́ á bwâm awóŋ. Béēbāg bebaád ábe béhɔ́be bad ámbīd, bébɛ̂ bebaád ábe békóbe yə̌l, bébɛ́-ʼɛ bebaád ábe bad béhɛle-sɛ bésūm nlém á yə̌l ne kéchéé éche bébɛlɛɛ́. 12 Mod awě awôŋgan âbɛl nsɔ́n á mwembé atə́ŋgɛ́né dásɔ̄ mmwaád nhɔ́g awóŋ. Atə́ŋgɛ́né abɛ́ mod awě abôŋge ábe bǎn ne bad bémpēe ábe bédé áwe ndáb bwâm. 13 Nhɔ́be nɛ̂ áyə̄le nzé bad ábe béwôŋgan âbɛl nsɔ́n á mwembé bébɛle nsɔ́n bwâm, bad bɛ́bɛ bɔ́ edúbé. Nɛ́n dɛ́bɛ̌l béwóŋ nlém âhɔ́b tə̂ŋgɛne adúbe áde béwóó ne Yesu Krǐstəə.
Dyam dé eʼkoŋnéd áde dêntǐm abyɛ̂n
14 Á Timoti, kénɛ́ɛ édíí bán nwóó nlém âpɛ áwôŋ mwǎmpīn póndé, ndíi ntenle wɛ enɛ́n kálag. 15 Ntenle wɛ ḿmɛ́n mekan ḿme étə́ŋgɛ́né abɛl âbɛl nɛ́n ké meélyɔge apɛ, ehɛle ebíí nyaa e abɛ́ echě bad bé Dyǒb bétə́ŋgɛ́né awále. Bad bé Dyǒb bɔ́ɔ bédé mwembé ń Dyǒb, Dyǒb ádé-ʼɛ á aloŋgé. Ḿmê mwembé mɔ́ɔ ńdé nɛ̂ŋgáne akon ne nsáaned ḿme ńchə́ŋgé mbále Eyale é Dyǒb bwâm. Áhed dɔ́-ʼaá ene mbále ébwɔ́gnédé. 16 Dyǒb ábɛ́lé syáā debíí nɛ́n bán ḿmē nkalaŋ ndé etógnɛ́n bwâmbwam. Ńdé nɛ́n bán:
Krǐstəə ampɛ̌, abɛ́-ʼɛ moonyoŋ,
Edəə́dəŋ éche Ésáá énlūmēd sé nɛ́n bán adíi Mwǎn a Dyǒb,
ángɛl-lɛ énnyīn mɔ́.
Bênkalé bad bé nkǒŋsé bésyə̄ə̄l, béndūbē-ʼɛ mɔ́.
Dyǒb dêmpuúd mɔ́ ákɛ̄-ʼɛ ádyōb ne ehúmé ésyə̄ə̄l.
* 3:2 Atə́ŋgɛ́né-ʼɛ dásɔ̄ mmwaád nhɔ́g awóŋ káa atə́ŋgɛ́né dásɔ̄ mwaád awoŋ ngen pɔ́g ne ngen ésyə̄ə̄l káa mod atə́ŋgɛ́né dásɔ̄ mwaád mwěmpɛn anaŋned.