2
Paalɛ aá Timotiɛ atə́ŋgɛ́né
abɛ́ sə́nze e bwâm eche Yesu Krǐstəə
Bɔɔb-pɔɔ́ á awem mwǎn Timoti, nsimé ḿme Yesu Krǐstəə ábágé wɛ, ḿbɛ̂ ńwede wɛ áte. Mekan ḿme wénwōgkē nɛ́ɛ ń'yə́gtɛɛ́ ekud é bad tə̂ŋgɛne Krǐstəə, wɛ́mpē yə́géd bad mɔ́ ábe bédé bad ábe bɔ́mpē béhɛle béyə́géd bad bémpēe. Bébɛ̂ bad ábe bɛ́yə̄gēd-tɛ bɔ́. Wɛ́mpē ékwɛntɛn âkud metake, ébɛ̂ ngáne sə́nze eche Yesu Krǐstəə. Sə́nze echě edé á nsɔ́n, ebɛlé éhɛdé aá mɔ́wóged awě mod ambáá menyiŋge, né-ɔɔ́ eesɔ́lɛ́ɛ́ mekan áte ḿme bad ábe béesɛ̌ sə́nze bébɛlɛɛ́. Nyaa empée eche éhɛle ébɛ̄lē Krǐstəə edé nɛ̂ŋgáne mod awě anyəgte mehélé ne bad bémpēe. Éēhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ ákud nsábe éetómɛɛ́ né ahídé mbéndé éche bétíídé ânyəged mehélé. Mbɛlé-nzag awě abɛlé ntǔ mɔ́ɔ atə́ŋgɛ́né mod a eʼsó abɛ́ âkud mbote. Dǒl mekan áte ḿme ńhɔ́bé áyə̄le Sáŋgwɛ́ɛ́ ǎbɛ̌l esóŋtɛ́n mɔ́ mésyə̄ə̄l.
Kamtɛ́n nɛ́n wɛɛ́ Yesu Krǐstəə ambíd á mbyaa ḿme Dabidɛ, Dyǒb dêmpuúd-tɛ mɔ́ áde awédé. Ḿmɛ́n nkalaŋ ḿ bwâm mɔ́ɔ ńkanlɛɛ́ bad. Akal áde ńkalɛɛ́ ḿmɛ́n nkalaŋ ḿ bwâm dɔ́ɔ ákə́ə́ boŋ ńkudé metake kə́ə́ŋ béhāg-kɛ mɛ á mehaŋ nɛ̂ŋgáne mod awe abóó mbéndé. Boŋ modmod éēhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ ahɛ́ Eyale é Dyǒb bengɔbéngɔ̄bē. 10 Né-ɔɔ́, nwɛ̌sɛ́né metake ḿme ńkúdé âbɛl bad ábe Dyǒb ápwɛ́dé, bɔ́mpē békud eʼsoósoŋ ábe Yesu Krǐstəə ábɛɛ́ bɔ́, bébɛ́-ʼɛ ásē e ehúmé éche ébé á ngíndé ne á ngíndé. 11 Enɛ́n pɔ́le edé mbále, edé nɛ́n bán,
“Nzé syánē dewédé ne Krǐstəə,
né syánē dɛɛ́bɛ̄-ʼɛ á aloŋgé, ne mɔ́.
12 Nzé dedé dewɛsan mekan ne mɔ́,
dɛɛ́kamlɛ́n ne mɔ́,
nzé debáá mɔ́ á yə̌l
né mɔ́-ʼɛ ǎbāŋ syánē áyə̄l.
13 Nzé déēbɛ̄lēʼ ngáne Krǐstəə áhɛdɛɛ́ aá débɛl,
mɔ́pɛn ǎbɛ̄ ábɛl chǒm ésyə̄ə̄l éche áhɔ́bé aá mɔ́ɔ̄bɛ̌l,
áyə̄le eéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ abáŋ eche yə̌l á yə̌l.”
Paalɛ aá Timotiɛ ábɛ̂ mbɛlé-nsɔ́n a bwâm
14 Ébɛ̂ ébɛle bad ábe bédúbpé békamtan ḿmɛ́n mekan. Ésîm bɔ́ etúu áte áʼsō éʼ Dyǒb wɛɛ́ béepentán nhɔ́g ne aníníí tə̂ŋgɛne eʼyale. Ene ndín e ntáŋtɛ́n eewóŋgánné boŋ pɛn ebébte adúbe áde bad ábe béwóglan. 15 Wéd yə̌l áte âbɛl Dyǒb ányîn nɛ́n aá edé mod a nsɔ́n awě eékwágé âbɛl nsɔ́n ḿme ábɛlɛɛ́, ébɛ́-ʼɛ mod awě ayə́gte nkalaŋ ḿ mbále nyaa echě etə́ŋgɛ́né. 16 Weewóó dyam âbɛl ne eʼkúkú éʼ mehɔ́b, ne mehɔ́b ḿme méesɛ̌ etógnɛ́n áyə̄le nzé bad béhɔ́be échê ndín é mehɔ́b, nê dɛ́bɛ̌l bénabpé mekan abɛl ḿme Dyǒb déehɛdɛ́ɛ́ aá bébɛl. 17 Doŋge á bad ábe béhɔbe échɛ́n ndín é mehɔ́b bédíi Himenosɛ bɔ́ Filetus. Ḿmab mehɔ́b médíi nɛ̂ŋgáne sii eche edyâg mod áte ésebán emaaʼ. 18 Bétɛ́dté adúbe áde átə́ŋgɛ́né, bétímé béyə́gte bán syánē ábe dedúbpé, Dyǒb ámáá syánē apuud. Enɛ́n ndín e ayə́ge ebébte doŋge á bad adúbe. 19 Boŋ kénɛ̂, mekan ḿme Dyǒb ámáá anabe, méehəŋlánné. Áwedé mîn-naá eʼyale éténlédé nɛ́n bán, “Sáŋgwɛ́ɛ́ abíí bad ábe bédé ábē bad,” éténlédé-ʼɛ nɛ́n bán, “Bad bésyə̄ə̄l ábe béhɔ́be bán bédé ne Sáŋgwɛ́ɛ́, bétə́ŋgɛ́né bésóg mbéb abɛl.”
20 Á ndáb e mod ambáá, doŋge á mǐsɛ ádé áde bébɛ́nlé gôl, doŋge sílva, doŋge-ʼɛ ádé áde bépɔ́dé ne áde bébɛ́nlé hyəg. Bébɛnlad doŋge nzé dyam dé edúbé ádé, doŋge-ʼɛ bébɛnlád póndé kéhéé. 21 Nzé mod ké ahéé asógé mekan mé mbinde abɛl, ǎbɛ̄ nɛ̂ŋgáne mǐsɛ ḿme bébɛnladté nzé dyam dé edúbé ádé. Ane mod abɛlé asáŋ, eche Sáŋ-ʼɛ abɛnlad mɔ́. Ane mod abâg mboŋsɛ́n âbɛl dyam á bwâm ké áhéé.
22 A-Timoti, weébɛ̄lē mekan mé mbéb ḿme kɔ́débad ébɛlɛɛ́. Boŋ pɛn éwane áte ébɛle mekan ḿme métə́ŋgɛ́né, ébɛ̂ édúbe Krǐstəə, édəŋ bad bémpēe, ébɛ̂-ʼɛ nsaŋ ne bad. Éhíde ḿmɛ́n mekan nchoo ne bad bémpēe ábe békânne Dyǒb ne nlém nhɔ́g. 23 Weewóó dyam âbɛl ne eʼyɔ́kɛ́l bé mpentɛn mmé méewóo-ʼɛ nwôŋgɛn ké nhɔ́g áyə̄l e mod. Ebíí wɛɛ́ mpentɛn ḿpɛɛne nsɛlag. 24 Syánē ábe dedé-ʼɛ bembəledɛ bé Dyǒb deésɛnlé. Boŋ pɛn, detə́ŋgɛ́né débōŋ nlém ne mod ké ahéé, detə́ŋgɛ́né déyə̄gtē bad bwâm déwɛsán-nɛ bad. 25 Déyə́gte bad ábe bétyéeman syánē âbɛl boŋ bébíi bán mam ḿme béhɔ́bɛɛ́ syánē á yə̌l méesaá mbále. Déchedɛn bɔ́ yə̌l nzé debɛle nɛ̂. Délyə̌g nlém nɛ́n bán Dyǒb dɛ́bɛ̌l béchēm ádāb awusé béhəŋlɛ́n, bésóŋtɛ́n-nɛ mbále eche eyale é Dyǒb ékalɛɛ́. 26 Nɛ́n dɛ́bɛ̌l debyɛ́ɛ́ dɛ́pɛ̌ bɔ́ á nló-te, bébíd-tɛ Devəlɛ á melám tê. Devəlɛ ammad bɔ́ akób ádogé-ʼɛ bɔ́ âbɛl mekan ḿme áhɛ́déʼáá aá bébɛl.